23 65 11 00 Alle dager - hele døgnet
Hjem / Våre priseksempler

Trygghet på pris

Om du velger personlig tilpasset gravferd, enkel seremoni eller gravferd etter kremasjon gir Lavendla deg alltid trygghet på kostnadene. Etter samtalen får du alltid oppdatert skriftlig prisoversikt med eventuelle tilleggsønsker og endringer.

Personlig tilpasset

Gravferd tilpasset dine ønsker. Din personlige rådgiver kommer hjem til deg for planleggingsmøte.

 • Personlig planlegging og hjelp til organisering av gravferden
 • Furukiste
 • Transport til seremoni
 • Seremoni i valgfri kirke/kapell. Din rådgiver er vertskap
 • Valgfri kistedekorasjon
 • 50 programhefter
 • Kunngjøring av gravferden på minneside

Fra 32 484 kr

Enkel seremoni

Tilpasset gravferd til budsjett innenfor maksbeløpet av gravferdsstønaden.

 • Hjelp til planlegging og nødvendige begjæringer og bestillinger
 • Furukiste
 • Transport til utvalgt seremonisted
 • Seremoni på utvalgt seremonisted
 • 25 programhefter
 • Kistebukett

Fra 26 994 kr

Uten seremoni

Om du ikke ønsker offentlig seremoni eller om du ønsker seremonien etter kremasjonen.

 • Kremasjonskiste
 • Transport til krematorium
 • Hjelp til begjæring om kremasjon og eventuelt urnenedsettelse

Vi kan fortsatt hjelpe deg med urneseremoni eller askespredning på et senere tidspunkt.


Fra 11 995 kr


I priseksemplene gjelder én transport (inntil 20 km). Ved båretransport over 20 km kan du få dekket alle transportkostnadene, mot egenandel på 2670 kr. NAV kan også gi behovsprøvd gravferdsstønad på inntil 26 699 kr. Offentlige avgifter, som for eksempel kremasjonsavgift og avgift for utenbysboende kan tilkomme.


Våre begravelsesrådgivere

Bestill time og møt Lavendlas rådgivere.

Produkter og priser

Vis alt >

Sånn går det

 1. Ring oss. Om avdøde er et sted uten kjølerom har vi egen utrykningstjeneste og kan hente avdøde så snart legeerklæring foreligger. I Lavendla begravelsesbyrå har vi døgntelefon alle dager, på 23 65 11 00 for akutt hjelp eller om du ønske å møte med begravelsesrådgiver. Du trenger ikke tenke på å melde dødsfallet. Du som pårørende trenger ikke melde dødsfallet. Melding av dødsfallet skjer når digitalt av legen på stedet. Når dette er gjort blir folkeregisteret umiddelbart oppdatert og tilgang til tjenester som eksempelvis bank, bankID og NAV kan opphøre.
 2. Møte med begravelsesrådgiver. Begravelsesrådgiveren fra Lavendla kommer hjem til deg som standard. Sammen finner dere alternative steder for gravferden og bestiller tid for seremoni og gravlegging, samt seremonileder/prest og kanskje minnesamvær. Du får et prisoverslag og etterpå sender din begravelsesrådgiver inn begjæring om gravlegging/kremasjon til relevante myndigheter. Begravelsen/kremasjonen skal skje innen 10 virkedager. Urnenedsettelse/askespredning skal skje innen seks måneder. 
 3. Informer familie og venner og gravferden. Nå er tid og sted for gravferden avklart. Informer familie og venner om dette. Lavendla lager alltid kostnadsfrie minnesider. Disse har i stor grad har erstattet tradisjonelle dødsannonser og er en god måte å kunngjøre gravferden på.
 4. Planlegg detaljene i gravferden. Sammen med din begravelsesrådgiver og andre medvirkende kan du nå planlegge detaljene i gravferden. Begravelsesrådgiveren har kontroll på tidsfrister til for eksempel bestilling av solist, blomster og programhefter. Kanskje har det også kommet til flere i familien som ønsker en syning av den som er død. Dette avtales med rådgiver.
 5. På begravelsesdagen. Din begravelsesrådgiver er vertskap ved seremonien og tar deg og de nærmeste i mot 30 minutter før seremonien begynner. Da får dere litt tid sammen før dørene åpnes for øvrige fremmøtte.
 6. Arv og skifte Tingretten tar kontakt med pårørende med informasjon om arv og skifte. Pårørende har inntil 60 dager på å ta stilling til skifte. Tingretten kan også gi bekreftelse på dødsfall og kan skrive “Death Certificate” på engelsk ved behov.

Vi hjelper deg

Ring oss på 23 65 11 00 
eller fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.

Malene Rødø Berg, en av våre begravelsesrådgivere du kan få hjelp av

Steg for steg – fra planlegging til begravelsen

1. Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller velg ut din lokale rådgiver nedenfor.

Under samtalen blir vi kjent og snakker om hvilke ønsker du har for begravelsen.

2. Begravelse og seremoni

Under seremonien er Lavendla tilstede for å sørge for at alt foregår som planlagt.

Vi har erfaring fra og hjelper deg med å arrangere kirkelig begravelse, begravelse med annet tros- eller livssyn eller livssynsåpne begravelser.

3. Etter begravelsen

Vi er behjelpelige med å planlegge minnesamvær etter bisettelsen og har forslag til lokaler og mat, dersom du ønsker det.

Vi kan også lage en minnebok med bilder fra bisettelsen og minnesamværet, om det er ønskelig.

Din lokale begravelsesrådgiver

Du finner alle råd på samme sted – nær deg.