Opphør av virksomhet

Lavendla AS beklager å meddele at vi har lagt ned vår virksomhet og ikke lenger vil tilby noen form for tjenester i Norge.

På tross av våre beste innsats, er ikke forutsetningene for drift av virksomheten lenger til stede.

Tusen takk til alle våre kunder og samarbeidspartnere for deres støtte i en krevende tid.
We regret to announce the closure of operations and that Lavendla will no longer offering any kind of service in Norway.

Despite our best efforts, current circumstances are no longer sustainable for us to continue our operations in Norway.

We are immensely grateful and would like to thank all of our customers and suppliers for your support through these difficult times.