23 65 11 00 Alle dager - hele døgnet
Hjem / Huskeliste ved dødsfall

Huskeliste ved dødsfall i 7 punkter

Som pårørende ved dødsfall kan ditt behov være ulikt andres behov. For mange kan likevel flere av de praktiske oppgavene være ganske like. Derfor har vi laget en sjekkliste ved dødsfall som kanskje kan være til hjelp.

Her er 7 vanlige punkter i rekkefølge når noen er død. (Klikk på hvert enkelt punkt for lengre forklaringer):

1. Ring begravelsesbyrået

Om avdøde er et sted uten kjølerom har vi egen utrykningstjeneste og kan hente avdøde så snart legeerklæring foreligger. I Lavendla begravelsesbyrå har vi døgntelefon alle dager, på 23 65 11 00 for akutt hjelp eller om du ønske å møte med begravelsesrådgiver.

2. Legen sender digital Melding om dødsfall

Du som pårørende trenger ikke melde dødsfallet. Melding av dødsfallet skjer når digitalt av legen på stedet. Når dette er gjort blir folkeregisteret umiddelbart oppdatert og tilgang til tjenester som eksempelvis bank, bankID og NAV kan opphøre. 

3. Møte med begravelsesrådgiver

Begravelsesrådgiveren fra Lavendla kommer hjem til deg som standard. Sammen finner dere alternative steder for gravferden og bestiller tid for seremoni og gravlegging, samt seremonileder/prest og kanskje minnesamvær. Du får et prisoverslag og etterpå sender din begravelsesrådgiver inn begjæring om gravlegging/kremasjon til relevante myndigheter. Begravelsen/kremasjonen skal skje innen 10 virkedager. Urnenedsettelse/askespredning skal skje innen seks måneder. 

4. Informer familie og venner og gravferden

Nå er tid og sted for gravferden avklart. Informer familie og venner om dette. Lavendla lager alltid kostnadsfrie minnesider som i stor grad har erstattet tradisjonelle dødsannonser og er en god måte å kunngjøre gravferden på.

5. Planlegg detaljene i gravferden

Sammen med din begravelsesrådgiver og andre medvirkende kan du nå planlegge detaljene i gravferden. Begravelsesrådgiveren har kontroll på tidsfrister til for eksempel bestilling av solist, blomster og programhefter. Kanskje har det også kommet til flere i familien som ønsker en syning av den som er død. Dette avtales med rådgiver.

6. På begravelsesdagen

Din begravelsesrådgiver er vertskap ved seremonien og tar deg og de nærmeste i mot 30 minutter før seremonien begynner. Da får dere litt tid sammen før dørene åpnes for øvrige fremmøtte.

7. Arv og skifte

Tingretten tar kontakt med pårørende med informasjon om arv og skifte. Pårørende har inntil 60 dager på å ta stilling til skifte. Tingretten kan også gi bekreftelse på dødsfall og kan skrive “Death Certificate” på engelsk ved behov.

Jeg kan ikke ta over sorgen til de pårørende, men jeg kan veilede og hjelpe med alt det praktiske.

Katrine Bjerke Mathisen, Begravelsesrådgiver

Kan vi hjelpe deg?

Kan vi hjelpe deg? Ring oss på 23 65 11 00, eller fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.


Økonomi ved gravferd

1. Få pristilbud fra din rådgiver

Du får alltid pristilbud fra din rådgiver i forbindelse med planleggingsmøtet, eller straks etterpå. Du kan også ringe oss på 23 65 11 00 og be om uforpliktende pristilbud i forkant av møtet.

2. Dekning av begravelseskostnadene

Begravelsesbyråets faktura har fortrinn i dødsboet og kan derfor belastes avdødes midler selv om disse er frosset i påvente av skifte. De fleste nettbanker har egne løsninger for dette. Dersom samlet avstand for båretransport overstiger 20 km, kan NAV dekke båretransporten. Om det ikke er midler i boet kan NAV gi behovsprøvd gravferdsstønad på inntil 26 011 kr.

3. Spør oss

Ta kontakt om har spørsmål rundt økonomien ved en gravferd. Fortell oss om du har et budsjett, så kan vi eksempelvis planlegge en verdig gravferd innenfor maksgrensen for NAV behovsprøvde gravferdsstønad. Å søke om stønad til båretransporten eller til hele gravferden gjør du digitalt på NAVs sider og det er ganske enkelt. Du vil få en spesifisert faktura fra Lavendla som du kan laste opp som bilag. Vi tilbyr også betalingsutsettelse i påvente av søknad fra NAV. Spør oss om dette.

Møt våre rådgivere

Lavendlas rådgivere står klare til å hjelpe deg. Du kan enkelt bestille et møte med en av dem, direkte eller via nettsiden.


Trygghet på pris

Personlig tilpasset

Gravferd tilpasset dine ønsker. Din personlige rådgiver kommer hjem til deg for planleggingsmøte.

 • Personlig planlegging og hjelp til organisering av gravferden
 • Furukiste
 • Transport til seremoni
 • Seremoni i valgfri kirke/kapell. Din rådgiver er vertskap
 • Valgfri kistedekorasjon
 • 50 programhefter
 • Kunngjøring av gravferden på minneside

Fra 32 484 kr

Enkel seremoni

Tilpasset gravferd til budsjett innenfor maksbeløpet av gravferdsstønaden.

 • Hjelp til planlegging og nødvendige begjæringer og bestillinger
 • Furukiste
 • Transport til utvalgt seremonisted
 • Seremoni på utvalgt seremonisted
 • 25 programhefter
 • Kistebukett

Fra 26 994 kr

Uten seremoni

Om du ikke ønsker offentlig seremoni eller om du ønsker seremonien etter kremasjonen.

 • Kremasjonskiste
 • Transport til krematorium
 • Hjelp til begjæring om kremasjon og eventuelt urnenedsettelse

Vi kan fortsatt hjelpe deg med urneseremoni eller askespredning på et senere tidspunkt.


Fra 11 995 kr


I priseksemplene gjelder én transport (inntil 20 km). Ved båretransport over 20 km kan du få dekket alle transportkostnadene, mot egenandel på 2670 kr. NAV kan også gi behovsprøvd gravferdsstønad på inntil 26 699 kr. Offentlige avgifter, som for eksempel kremasjonsavgift og avgift for utenbysboende kan tilkomme.

Kunngjøring av begravelsen på minneside

Kostnadsfri kunngjøring – Lavendla tilbyr alltid kostnadsfri kunngjøring av gravferden på minnesiden. Begrepet “minneside” er kanskje ikke helt dekkende da den inneholder så mye mer. Siden kan deles på sosiale medier eller rett og slett ved å dele nettadressen.

Tid og sted for gravferden – Her finner du informasjon om når og hvor gravferden skal være.

Dødsannonse på minnesiden – Om du ønsker en tradisjonell dødsannonse, men ikke ønsker innrykk i en avis, kan vi lage og legge opp dødsannonse i PDF-format på siden. Spør din rådgiver om hjelp til å sette opp annonsen.

Minner og kondolanser – Minnesider er et fint sted for andre å få mulighet til å dele et godt bilde og et minne fra den som nå er død. Det er også et fint sted og å kunne skrive en kondolanse.

Påmelding og informasjon om minnesamvær – Ofte kan det være vanskelig å anslå hvor mange som kommer til et minnesamvær. På minnesiden kan både informere om minnesamværet samtidig som du kan ta i mot påmeldinger fra deltakere. Du bestemmer selv svarfristen.

Programheftet – Når programheftet til seremonien er klar til trykk vil det også legges opp på minnesiden.

Blomster og minnegaver – Besøkende på minnesiden kan enkelt bestille blomster til seremonien og gi minnegave dersom det er ønsket. Si fra til din rådgiver så legger rådgiveren opp informasjon om valgt minnefond.

Mange flere muligheter – Minnesidene har mange flere bruksområder. Om du eksempelvis ønsker å strømme seremonien, kan din rådgiver sette opp videostrømmingen slik at den kan følges direkte på minnesiden.


Om Lavendla begravelsesbyrå

Vi hjelper deg meg å planlegge avskjeden du ønsker.

Med fleksible rådgivere lokalisert på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag, dekker vi store deler av Sør-Norge.

Våre rådgivere er fleksible og gjør sitt beste for å møte deg på et tidspunkt og på et møtested som passer deg og din hverdag.

Vi vet hvor turbulent og krevende det kan være å miste noen og tilpasser oss gjerne din hverdag. Slik ønsker vi å gjøre det vanskelige lettere.

Spørsmål og svar

Hvem i familien bestemmer over gravferden?

Dersom avdøde ikke skriftlig har fastsatt annet, har nærmeste etterlatte over 18 år rett til å sørge for gravferden i rekkefølge; ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Samboer i ekteskapslignende forhold har tilsvarende rett som ektefelle. Retten til å sørge for gravferden følger av gravplassloven og uenighet behandles av kommunen.

Hva er det første jeg bør gjøre ved et dødsfall?

Kontakt begravelsesbyrået. Begravelsesbyrået vil foreslå hvordan de best kan hjelpe deg videre. Om dødsfallet har skjedd hjemme må du også ringe legen slik at legen kan bekrefte dødsfallet og melde det videre, om det ikke allerede er gjort.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Avdøde skal gravlegges eller kremeres innen 10 virkedager fra dødsfallet. Ved kremasjon skal asken spres eller urnen gravlegges innen seks måneder fra dødsfallet.

Hvor mye koster en begravelse?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 18.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 9 995 kr.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hva skjer dersom ingen påtar seg ansvaret for gravferden?

Dersom ingen påtar seg å sørge for gravferden er kommunen pålagt å gjøre det. Kommunen vil da være bestiller og vil kreve kostnadene dekket av dødsboet, eventuelt søke NAV om gravferdsstønad på lik linje som om familien skulle ha gjort det.

Kan det komme tilkomme kommunale avgifter i forbindelse med en gravferd?

Ja. I utgangspunktet har alle krav på kostnadsfri grav i hjemkommunen i fredningstiden på 20 år, men dersom avdøde ønskes gravlagt i annen kommune kan det tilkomme vesentlige kostnader for dette. Mange kommuner tilbyr urnelunder med fellesmonument og -stell. Noen kommuner dekker kremasjonsavgiften fullt ut for innenbygdsboende, mens andre ikke gjør det i det hele tatt. Din begravelsesrådgiver kan opplyse om de kommunale avgiftene der gravferden skal finne sted.

Kan vi ha musikkavspilling under begravelsen i kirken?

Dersom du ønsker en gravferd i kirken skal denne følge kirkens regler for gravferd og reglene tillater i utgangspunktet ikke musikkavspilling. Dersom musikkavspilling likevel ønskes kan det være enklere å få til dette i forbindelse med minneordene, etter avtale med prest og organist. Merk at ikke alle kirker har like godt musikkanlegg, eller en kirketjener som kan betjene dette. Kanskje et alternativ kan være å spørre om organisten heller vil fremføre musikken på orgel – eller piano om det er tilgjengelig. Musikkavspilling kan også gjennomføres i forbindelse med minnesamværet.

Hva skjer om avdøde ikke var medlem av Den norske kirke, Human-Etisk forbund eller annet trossamfunn?

Dersom avdøde ikke var medlem av Den norske kirke, eller annet tros- eller livssynssamfunn, kan det likevel være mulig med en gravferd i regi av tros- eller livssynssamfunnet. Det tas ofte et gebyr for dette, spør din rådgiver om hva som er aktuelt. Merk at enkelte steder også kan tilkomme kostnader fra trossamfunnet selv om avdøde var medlem. Et eksempel på dette kan være orgelspill i kirkelige gravferder utover til til salmene.

Vi hjelper deg

Ring oss på 23 65 11 00 
eller fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.

Malene Rødø Berg, en av våre begravelsesrådgivere du kan få hjelp av