Hjem / Huskeliste ved dødsfall

Vi kommer alle en dag til å stå i den situasjonen at vi må farvel med en av våre nærmeste. Det kan ofte bli både vanskelig og uhåndterlig, ikke minst fordi det er mange praktiske ting å ta stilling til.

Huskeliste ved dødsfall kort forklart i 7 punkter

Dette er de viktigste tingene du må gjøre ved et dødsfall: (Under de 7 punktene finner du lengre forklaringer):

 1. Meld inn dødsfallet. Ved dødsfall hjemme må nærmeste pårørende kontakte legevakten. Ved dødsfall på sykehjem eller sykehus må dødsfallet meldes inn til lege. Et begravelsesbyrå kan kontaktes etter et dødsfall.
 2. Informer pårørende, familie, slekt, venner og etterlatte så tidlig som mulig etter dødsfallet. Det er viktig at du har noen å dele sorgen med.
 3. Si opp alle abonnement, avtaler om autogiro og utestående fordringer.
 4. Engasjer et begravelsesbyrå. For å komme i kontakt med Lavendla kan du ringe oss på tlf. 23 65 11 00 eller fylle inn kontaktskjemaet nedenfor.
 5. Gi beskjed til posten om at personen har avgått med døden, slik at posten ikke blir borte.
 6. Se over avdødes forsikringer.
 7. Ordne med alle praktiske ting som ID-dokumenter, nytt hjem til eventuelle kjæledyr, gi beskjed til hjemmesykepleien om dødsfallet, levere tilbake hjelpemidler, levere våpen til politiet og medisiner tilbake til apoteket, forhindre innbrudd ved å skru av utelys osv.

Les videre nedenfor for en mer detaljert gjennomgang av de ulike punktene.

Jeg kan ikke ta over sorgen til de pårørende, men jeg kan veilede og hjelpe med alt det praktiske.

Katrine Bjerke Mathisen, Gravferdskonsulent

Huskeliste ved dødsfall – detaljert gjennomgang

Fra å informere om dødsfallet til å ordne praktiske ting
– nedenfor kan du lese om de 7 ulike punktene i detalj.

Punkt 1: Meld inn dødsfallet
Ved dødsfall hjemme, må legevakten kontaktes før begravelsesbyrået kontaktes. Det er legen som skriver ut dødsattesten. Attesten fylles ut tidligst 2 timer etter dødsfallet. Den må være ferdig utfylt når begravelsesbyrået skal hente den avdøde.

Ved dødsfall på sykehus, pleiehjem, eldresenter, sykehjem eller annen instans skal dødsfallet meldes inn til lege. Det er oftest de ansatte på instansen som tar kontakt med lege, som deretter vil bekrefte dødsfallet.

Ved brått og uventet dødsfall: Ring 113 for akutt hjelp.

Du trenger ikke å informere om dødsfallet til Folkeregisteret og Trygdekontoret om du benytter deg av et begravelsesbyrå. Begravelsesbyrået melder inn dødsfallet til Tingretten, som igjen informerer alle nødvendige instanser. Dersom den avdøde etterlater seg arv, vil det være et dødsbo som skal fordeles mellom den avdødes arvinger. Derved må det gjennomføres et skifte.

Punkt 2: Gi beskjed til nærmeste pårørende
Etter et dødsfall er det viktig at du snarest mulig gir beskjed til nærmeste familie, slekt, venner og andre etterlatte, slik at alle får muligheten til å ta del i sorgen på sin måte.

Punkt 3: Si opp abonnement
For å unngå unødvendige kostnader i dødsboet, er det viktig at du sier opp eller overfører eventuelle avtaler og abonnement som den avdøde hadde. Dersom avdøde hadde medlemsskap i foreninger eller lignende, kan det også sies opp. Sjekk også i denne forbindelse om det finnes en medlemskonto eller noe innskudd som skal betales tilbake til boet. Nedenfor finner du forslag til ulike type avtaler, abonnement og medlemsskap du bør sjekke opp i:

Avtaler: Leieavtaler, strømavtale, renovasjon, vann og avløp, garasje- og parkeringsplass osv. Abonnement: Telefonabonnement, avisabonnement, streaming- og bredbåndsabonnement m.m. Klubbmedlemsskap: Idrettsforening, friluftsforening, fagforening, pensjonistforening m.m.

Alt trenger ikke sørges for på en og samme dag. Ta deg tid til å også være tilstede i følelser som dukker opp. Og, be om hjelp, det er alltid mange som vil hjelpe i en slik situasjon.

Katrine Bjerke Mathisen,
gravferdskonsulent

Punkt 4: Benytt et begravelsesbyrå
Å ta imot hjelp fra et lydhørt og kunnskapsrikt byrå for å skape en verdig og vakker avskjed, er en vel verdt investering i en tid som kan være vanskelig og full av sorg.

Et begravelsesbyrå sørger for å melde dødsfallet til Tingretten (som melder videre til Folkeregisteret og Trygdekontoret). Videre tar byrået ansvar for å booke kirke eller kapell, sender begjæring om kremasjon og melding til kirkekontoret om hvilket gravsted.

Byrået tar ansvar for dødsannonse, program, solister, blomster, minnesider, alt det praktiske for seremonien og er også vertskap for seremonien.

Slik inviterer du til begravelsen

Dødsannonse – Den tradisjonelle måten. Men det kan være vanskelig å vite hvem som får informasjonen, så det kan hende du må fortelle venner og etterlatte hvilken dag annonsen kommer i avisen.

Kort – En personlig måte å informere om dødsfallet, og en anledning til til å invitere til begravelse og minnestund.

Ring eller SMS: – En vanlig måte å dele informasjon på, men også noe som kan være tidkrevende.

Minneside – Et sted der alle nære og kjære kan uttrykke sine følelser og dele minner. Her deler du også informasjon om begravelsen og minnestunden, og viser nekrolog samt program for seremonien. Se våre minnesider.

Sosiale medier – I et innlegg på Facebook kan du ha inkludere lenke til minnesiden. Du kan også dele innlegg i grupper der du vet at avdøde var aktiv.


Møt våre rådgivere

Lavendlas rådgivere står klare til å hjelpe deg. Du kan enkelt bestille et møte med en av dem, direkte eller via nettsiden.

Punkt 5: Se over posten og gi beskjed til riktig instans
Pass på at den avdødes post ikke blir borte. Dersom det blir aktuelt å endre adresse slik at posten kan gå direkte til eier av dødsboet, er det praktisk å benytte seg av postens tjeneste for “midlertidig ettersending ved dødsbo“. Denne direktelenken sender deg rett til PDF-skjemaet for utfylling, og må skrives ut og leveres inn på et poststed som vil kontrollere legitimasjon og skifteattest.

Punkt 6: Gå gjennom forsikringene
Avslutt og si opp gjeldende forsikringer og sjekk om noen av forsikringene kan gi utbetaling ved dødsfall. Eksempler på vanlige forsikringer er boligforsikring, ulykkesforsikring, personforsikring, bil-/båtforsikring, forsikring for pc og mobiltelefon m.m.

Det er også viktig å undersøke om det er forsikringer som konkret utgår som følge av dødsfallet. For eksempel en privat livsforsikring eller en gruppelivsforsikring. Ved henvendelse til forsikringsselskapet om premieutbetaling, må du ha klart dødsattest, skifte-/uskifteattest, navn og fødselsnummer på avdøde, samt dato for dødsfallet.

Punkt 7: Ordne alt det praktiske
Listen nedenfor inneholder praktiske ting som kanskje bør ordnes:

 • Makulere pass, førerkort og andre ID-kort
 • Sørg for et nytt hjem til eventuelle kjæledyr
 • Informer hjemmesykepleien om dødsfallet
 • Returner hjelpemidler til NAV hjelpemiddelsentral
 • Samle inn alle reservenøkler til avdødes bolig
 • Lever inn våpen til politiet
 • Lever inn medisin og resepter tilbake til apoteket
 • Forhindre innbrudd ved å skru av utelys m.m.

Spørsmål og svar

Hva er det første jeg bør gjøre ved et dødsfall?

Det første du må gjøre er å melde inn dødsfallet. Dette gjøres dersom det skjer i eget hjem, ved at du kontakter legevakt. Hvis det skjer på et sykehus, sykehjem, pleiehjem eller lignende, vil de ansatte melde det inn til en lege. Når dødsfallet er meldt inn kan du informere alle pårørende.

Bør jeg kontakte Folkeregisteret når noen har avgått ved døden?

Du trenger ikke å kontakt Folkeregisteret. Begravelsesbyrået hjelper deg med å informere om dødsfallet til Tingretten. Deretter vil informasjonen automatisk gå videre til Folkeregisteret og Trygdekontoret.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

I henhold til Norges gravferdslov, skal kremasjon eller kistebegravelse skje innen 10 virkedager etter dødsfallet. Dersom det er utført kremasjon, må urnenedsettelse skje innen 6 måneder etter døden inntraff.

Hvor mye koster en begravelse?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse kan koste mellom 18.000 – 50.000 NOK når de pårørende ønsker begravelsesseremoni. En enkel begravelse uten seremoni kan koste fra ca. 9.000 NOK.

Hvem betaler for begravelsen?

Den som har ansvaret for begravelsen, er også den som har ansvaret for å betale for den. Normalt er det dødsboet som dekker for begravelseskostnadene, men dette er ikke et krav.

Hvem betaler for begravelsen dersom ingen besørger for den avdøde?

I Norge er det slik at gravferdsloven stedfester ansvaret for å besørge en begravelse til kommunen den avdøde tilhørte. Dette gjelder såfremt den avdøde bodde i kommunen når døden inntraff. Dersom den avdøde verken hadde formue, forsikring, dødsbo eller pensjon som kan dekke for kostnadene ved en begravelse, kan det søkes om gravferdsstønad. Ytelsen er behovsprøvd, og søkes om hos NAV

Hva skjer hvis du ikke er medlem av Den Norske Kirke?

Om du ikke er medlem av statskirken, eller du ikke tilhører annet religiøst samfunn, er det mulighet for tilpasset seremoni og begravelse, som for eksempel humanetisk, livssynsåpen eller holistisk. Når den avdøde ikke er medlem av Den Norske Kirke og det ønskes å holde gravferden i en kirke, blir kostnadene høyere fordi kirke, prest og organist må leies inn. Som medlem i statskirken vil ikke disse tjenestene koste noe.

Hvem sitt ansvar er det å informere om når begravelsen finner sted?

Det er den som arrangerer begravelsen, vanligvis nærmeste pårørende, som har i oppgave å informere andre pårørende om tidspunkt og andre detaljer rundt begravelsen. I tillegg kan denne informasjonen komme frem til andre pårørende gjennom en dødsannonse eller Minneside.


Om Lavendla begravelsesbyrå

Det er vårt ønske å realisere avskjeden du ønsker.

Våre rådgivere er lokalisert over hele landet. De er fleksible og gjør sitt beste for å møte deg på et tidspunkt og på et møtested som passer deg og din hverdag. Vil du snakke med oss på kvelden, etter at barna har lagt seg, eller i helgen når hverdagen er på pause? Eller er det dagtid og hjemme hos deg, som passer best?

Vi vet hvor turbulent og krevende det kan være å miste noen og tilpasser oss gjerne din hverdag. Slik ønsker vi å gjøre det vanskelige lettere.


Vi hjelper deg

Ring oss på 23 65 11 00 
eller fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.

Malene Rødø Berg, en av våre gravferdskonsulenter som du kan få hjelp av