Hjem / Huskeliste ved dødsfall

En dag er vi alle i den situasjonen at vi må ta farvel med en av våre nærmeste. Det er ofte en vanskelig og uhåndterlig situasjon, hvor det er mange praktiske forhold å ta stilling til.

Huskeliste ved dødsfall forklart i 7 punkter

Dette er de viktigste tingene du må gjøre ved et dødsfall:

 1. Meld inn dødsfallet. Ved dødsfall hjemme må nærmeste pårørende kontakte legevakten. Ved dødsfall på sykehjem eller sykehus må dødsfallet meldes inn til lege. Et begravelsesbyrå kan kontaktes etter et dødsfall.
 2. Informer pårørende, familie, slekt, venner og etterlatte så tidlig som mulig etter dødsfallet. Det er viktig at du har noen å dele sorgen med.
 3. Si opp alle abonnement, avtaler om autogiro og utestående fordringer.
 4. Engasjer et begravelsesbyrå. For å komme i kontakt med Lavendla kan du ringe oss på tlf. 0770-18 69 19 eller fylle inn kontaktskjemaet nedenfor.
 5. Gi beskjed til posten om at personen har avgått med døden, slik at posten ikke blir borte.
 6. Se over avdødes forsikringer.
 7. Ordne med alle praktiske ting som ID-dokumenter, nytt hjem til eventuelle kjæledyr, gi beskjed til hjemmesykepleien om dødsfallet, levere tilbake hjelpemidler, levere våpen til politiet og medisiner tilbake til apoteket, forhindre innbrudd ved å skru av utelys osv.

Les videre nedenfor for en mer detaljert gjennomgang av de ulike punktene.

Jeg kan ikke ta over sorgen til de pårørende, men jeg kan veilede og hjelpe med alt det praktiske.

Katrine Bjerke Mathisen, Gravferdskonsulent

Huskeliste ved dødsfall – detaljert gjennomgang

Fra å informere om dødsfallet til å ordne praktiske ting
– nedenfor kan du lese om de ulike 7 punktene i detalj.

Punkt 1: Meld inn dødsfallet
Ved dødsfall hjemme, må legevakten kontaktes før begravelsesbyrået kontaktes. Det er legen som skriver ut dødsattesten. Attesten fylles ut tidligst 2 timer etter dødsfallet. Den må være ferdig utfylt når begravelsesbyrået skal hente den avdøde.

Ved dødsfall på sykehus, pleiehjem, eldresenter, sykehjem eller annen instans skal dødsfallet meldes inn til lege. Det er oftest de ansatte på instansen som tar kontakt med lege, som deretter vil bekrefte dødsfallet.

Ved brått og uventet dødsfall: Ring 113 for akutt hjelp.

Du trenger ikke å informere om dødsfallet til folkeregisteret og trygdekontoret om du benytter deg av et begravelsesbyrå. Begravelsesbyrået melder inn dødsfallet til Tingretten, som igjen går videre til alle nødvendige instanser. Dersom den avdøde etterlater seg arv, vil det være et dødsbo som skal fordeles mellom den avdødes arvinger. Derved må det gjennomføres et skifte. Din Lavendla rådgiver kan hjelpe deg med å kontakte Tingretten om ulike spørsmål du har om dette. Les mer om dødsbo.

Punkt 2: Gi beskjed til nærmeste pårørende
Etter et dødsfall er det viktig at du snarest mulig gir beskjed til nærmeste familie, slekt, venner og etterlatte. Slik slipper du å stå alene i sorgen, og kan dele den overveldende tiden sammen med noen.

Punkt 3: Si opp abonnement
For å unngå unødvendige kostnader i dødsboet, er det viktig at du sier opp eller overfører eventuelle avtaler og abonnement som den avdøde hadde. Dersom avdøde hadde medlemsskap i foreninger eller lignende, kan det også være greit å si opp snarest mulig. Sjekk også i denne forbindelse om det finnes en medlemskonto eller noe innskudd som skal betales tilbake til boet. Nedenfor finner du forslag til ulike type avtaler, abonnement og medlemsskap du bør sjekke opp i:

Avtaler: Leieavtaler, strømavtale, renovasjon, vann og avløp, garasje- og parkeringsplass osv. Abonnement: Telefonabonnement, avisabonnement, streaming- og bredbåndsabonnement m.m. Klubbmedlemsskap: Idrettsforening, friluftsforening, fagforening, pensjonistforening m.m.

Ikke kjenn på presset om at du skal sørge for alt på en og samme dag. Alt har sin tid, og det er en tid for alt.

Punkt 4: Benytt et begravelsesbyrå
Du kan planlegge og arrangere begravelsen selv – men du trenger ikke det. Å ta imot hjelp av et lydhørt og kunnskapsrikt begravelsesbyrå for å skape en verdig og vakker avskjed, er en vel verdt investering i en tid full av sorg og smerte av sorg og tap.

Et begravelsesbyrå sørger for: å melde dødsfallet til Tingretten (som melder videre til folkeregisteret og trygdekontoret), å sende melding til kirkekontoret om hvilken grav (samt avtalt klokkeslett og tidspunkt), avtaler møte med presten for nærmeste pårørende, ordner program, arrangerer eventuelle sanginnslag og musikkinnslag samt står for alt det praktiske rundt seremonien.

Slik inviterer du til begravelsen

Dødsannonse – Den tradisjonelle måten. Men det kan være vanskelig å vite hvem som får informasjonen, så det kan hende du må fortelle venner og etterlatte hvilken dag annonsen kommer i avisen.

Kort – En personlig måte å informere om dødsfallet, og en anledning til til å invitere til begravelse og minnestund.

Ring eller SMS: – En vanlig måte å dele informasjon på, men også noe som kan være tidkrevende.

Minneside – Et sted der alle nære og kjære kan uttrykke sine følelser og dele minner. Her deler du også informasjon om begravelsen og minnestunden, og viser nekrolog samt program for seremonien. Se våre minnesider.

Sosiale medier – I et innlegg på Facebook kan du ha inkludere lenke til minnesiden. Du kan også dele innlegg i grupper der du vet at avdøde var aktiv.


Møt våre rådgivere

Møt noen av Lavendlas rådgivere som står klare til å hjelpe deg. Du kan enkelt bestille et møte med en av dem, direkte via nettsiden.

Punkt 5: Se over posten og gi beskjed til riktig instans
Pass på at den avdødes post ikke blir borte. Dersom det blir aktuelt å endre adresse slik at posten kan gå direkte til eier av dødsboet, er det praktisk å benytte seg av postens tjeneste for «midlertidig ettersending ved dødsbo«. Denne direktelenken sender deg rett til PDF-skjemaet for utfylling, og må skrives ut og leveres inn på et poststed som vil kontrollere legitimasjon og kontroll av skifteattest.

Punkt 6: Gå gjennom forsikringene
Avslutt og si opp gjeldende forsikringer og sjekk opp i om noen av forsikringene kan gi utbetaling ved dødsfall. Eksempler på vanlige forsikringer er: boligforsikring, ulykkesforsikring, personforsikring, bil-/båtforsikring, forsikring for pc og mobiltelefon m.m.

Det er også viktig å undersøke om det er forsikringer som konkret utgår som følge av dødsfallet. For eksempel en privat livsforsikring eller en gruppelivsforsikring. Ved henvendelse til forsikringsselskapet om premieutbetaling, må du ha klart dødsattest, skifte-/uskifteattest, navn og fødselsnummer på avdøde samt dato for dødsfallet.

Punkt 7: Ordne alt det praktiske
Listen nedenfor inneholder praktiske ting som kanskje bør ordnes:

 • Makulere pass, førerkort og andre ID-kort
 • Sørg for et nytt hjem til eventuelle kjæledyr
 • Informer hjemmesykepleien om dødsfallet
 • Returner hjelpemidler til NAV hjelpemiddelsentral
 • Samle inn alle reservenøkler til avdødes bolig
 • Lever inn våpen til politiet
 • Lever inn medisin og resepter tilbake til apoteket
 • Forhindre innbrudd ved å skru av utelys m.m.

Spørsmål og svar

Hva er det første jeg bør gjøre ved et dødsfall?

Det første du må gjøre er å melde inn dødsfallet. Dette gjøres enten ved at du kontakter legevakt og gir beskjed, dersom det skjer i eget hjem. Eller ved at de ansatte på sykehjemmet/pleiehjemmet melder det inn til lege. Når dødsfallet er meldt inn kan du informere alle pårørende.

Bør jeg kontakte folkeregisteret når noen har avgått ved døden?

Du trenger ikke å kontakte folkeregisteret. Et begravelsesbyrå kan hjelpe med å informere om dødsfallet til Tingretten. Deretter vil informasjonen automatisk gå videre til folkeregisteret trygdekontoret.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

I henhold til Norges gravferdslov, skal kremasjon eller begravelse av avdøde skje innen 10 dager etter dødsfallet. Dersom det er utført kremasjon, må urnenedsettelse skje innen 6 måneder etter døden inntraff.

Hvor mye koster en begravelse?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. I gjennomsnitt koster en begravelse mellom 18.000 – 30.000 NOK inkl. begravelsesseremonien. En enkel begravelse uten seremoni koster fra ca. 9.000 NOK.

Hvem betaler for begravelsen?

Den som har ansvaret for begravelsen, er også den som har ansvaret for å betale for den. Normalt er det dødsboet som dekker for begravelseskostnadene, men dette er ikke et krav.

Hvem betaler for begravelsen dersom ingen besørger for den avdøde?

I Norge er det slik at gravferdsloven stedfester ansvaret for å besørge en begravelse til kommunen den avdøde tilhørte. Dette gjelder såfremt den avdøde bodde i kommunen når døden inntraff. Og dersom den avdøde verken hadde formue, forsikring, dødsbo eller pensjon som kan dekke for kostnadene ved en begravelse, kan det søkes om gravferdsstønad. Ytelsen er behovsprøvd, og søkes om hos NAV

Hva skjer hvis du ikke er medlem av Den Norske Kirke?

Om du ikke er medlem av statskirken, eller du ikke tilhører noe annet religiøst samfunn, er det mulighet for en tilpasset seremoni og begravelse. Når den avdøde ikke er medlem av Den Norske Kirke vil kostnadene ved en begravelse være noe høyere dersom det ønskes å avholde begravelse i kirken. Da må kirke, prest og organist leies inn – dette kan Lavendla bistå med. Som medlem i statskirken vil ikke disse tjenestene koste noe.

Hvem sitt ansvar er det å informere om når begravelsen finner sted?

Det er den som arrangerer begravelsen, vanligvis nærmeste pårørende, som har i oppgave å informere andre pårørende om tidspunkt og andre detaljer rundt begravelsen. Mange mener at begravelsesbyrået bør varsle alle pårørende, men det er ikke tilfelle. På Lavendlas minnesider kan du dele viktig informasjon, og motta påmelding til minnestund m.m.


Om Lavendla begravelsesbyrå

Det er vårt oppdrag å realisere avskjeden du ønsker.

Våre rådgivere er lokalisert over hele landet. De gjør sitt beste for å tilby tidspunkt som passer deg og din hverdag. Og ofte er det langt fra de samme tidspunktene som vanlig kontortid. Mange vil se eller snakke om kvelden, etter barna har lagt seg, eller i helgen når hverdagen er på pause.

Vi vet hvor turbulent og krevende det kan være å miste en slektning. Og vi gjør alt vi kan for å passe inn i akkurat ditt hverdagspuslespill. Slik kan vi sørge for å gjøre det vanskelige litt lettere.


Vi hjelper deg videre

Ring vår support, så vil vi sende deg videre til en rådgiver nær deg. Du trenger ikke finne ut av alt på egenhånd. Rådgiveren din hjelper deg med det praktiske.