Hjem / Dødsannonser – Hvorfor og hvordan

Dødsannonser – Hvorfor og hvordan

Hensikten med en dødsannonse er å gjøre bekjent at en person har gått bort. Dette gjøres gjerne i aviser, nettaviser og på digitale minnesider. 

Dødsannonsen brukes til å si noe om de pårørendes forhold til den avdøde, gjøre kjent tid og sted for begravelsen og til å si noe om eventuelle ønsker for donasjoner til organisasjoner eller likende. 

Men hvordan skrives en dødsannonse? 

Innhold i dødsannonsen 

Det er noen faste elementer som er med i stort sett alle dødsannonser.

Øverst velger man seg et symbol. Det er mange valgmuligheter og man forsøker gjerne å finne noe som representerer avdøde på en riktig måte. Kors, fredsdue og hjerte er symboler som brukes ofte. 

Man skriver også hvilke ulike roller avdøde har hatt, som eksempelvis far, bror, datter eller bestemor. Man kan også legge til andre beskrivende utrykk i denne teksten. Meningen med dette er å formidle noe om hvem avdøde har vært i relasjon til andre.

Avdødes navn, fødselsdato og dødsdag skrives deretter inn i annonser. Her er det også vanlig å si noe som beskriver dødsfallet. Eksempler kan være «sovnet stille inn», «ble revet bort» eller «døde fra oss i dag». Man kan også legge til et lite minnevers dersom man ønsker det.

Til slutt kommer tid og sted for begravelsen og eventuelle ønsker for donasjoner. Dersom man ønsker at begravelsen skal finne sted i stillhet dropper man denne delen av annonsen.

Donasjoner kan gis til organisasjoner som har betydd mye for avdøde gjennom livet, eller som har en direkte relevans i forhold til dødsårsaken. Kreftforeningen, LEVE og liknende organisasjoner benyttes gjerne.  

Dødsannonser gjennom historien 

Vi har benyttet dødsannonser til å bekjentgjøre dødsfall langt tilbake i tid og dette er et vesentlig ritual i vår kultur. Det finnes ikke noe regelverk som krever at vi lager dødsannonser, men de aller fleste bruker å gjøre det allikevel.

I tiden rundt vikingtiden ble runesteiner brukt som dødsannonser. Steinene med informasjon om avdøde ble nemlig ikke plassert ved graven, men ved veikryss eller andre steder hvor man visste at mange ville se den. Dette var for å gjøre det kjent at en person hadde gått bort. Det er krevende å lage runesteiner så disse ble stort sett bare brukt for viktige personer som høvdinger, storbønder og liknende. 

På 1800- tallet ble det vanlig med dødsannonser på trykk i aviser, men disse bar preg av et mye mer følelsesladet språk enn det vi ser i dag. Dette eksempelet er fra en dødsannonse tidlig på 1800-tallet: «At det Algode Forsyn, efter en lang og Smertefuld Sygdom, bortkaldte vor inderlig elskede og ældste Datter…». 

Som vi ser, var teksten ganske utbroderende og dramatisk. Det var ganske vanlig at annonser brukte beskrivelser som «langtekkelig» eller «smertefullt sykeleie». Dagens dødsannonser har et langt mer nøkternt språk, selv om vi fremdeles utrykker sorg og følelser gjennom dødsannonsene legger vi mer vekt på å utrykke følelser i talene til begravelsen. 

Vi hjelper deg med dødsannonse 

Er du usikker på hvordan du skal gå frem i forhold til dødsannonsen, så kan vi hjelpe deg. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med alt du trenger til begravelse, bisettelse og med dødsannonser.