Vi kan hjelpe deg

Ring oss på 23 65 11 00 eller fyll inn skjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Katrine Bjerke – en av våre begravelsesrådgivere som du kan snakke med.

Å velge urne – 5 gode råd

  1. Om det trengs en urne eller ikke, avhenger i hovedsak på hvordan den avdøde skal gravlegges etter gravferdsseremonien. Ved gravlegging i en tradisjonell grav (med plass til både kister og urner), i en urnegrav eller en navnet minnelund kreves det alltid en urne.
  2. Ved gravlegging i en anonym minnelund kan man også velge urne, men krematoriet har en standard urne de bruker om man ikke velger en selv. Denne kan benyttes om man vil.
  3. Ved urneseremoni, det vil si at den avdøde kremeres før seremonien finner sted, er valget av urne ekstra viktig.
  4. Ved seremoni med urne er det det vanlig at de nærmeste etterlatte pynter urnen med en såkalt urnedekorasjon.
  5. Hos Lavendla tilbyr vi urner som er laget i biologisk nedbrytbart materiale. Dette er et krav til alle urner.

Vil du bare kjøpe en urne?

Det går fint å bare kjøpe en urne av oss selv om du har fått hjelp av et annet begravelsesbyrå.

Når må jeg bestille en urne?

Mange mennesker ønsker kremasjon etter sin død. Kremasjon innebærer at den avdøde forbrennes og blir til aske. Når kremasjonen er gjennomført må asken oppbevares i en form for beholder. Vanligvis plasserer krematoriet den avdødes aske i en standardurne som er kostnadsfri, men noen krematorier kan ta betaling for denne.

Urnen fra krematoriet er tilstrekkelig ved gravlegging i minnelund, urnegrav eller kistegrav. Den kan også benyttes om man skal spre asken. Det er imidlertid ikke noe i veien for at man bestiller en finere urne for gravleggingen. Asken kommer da til å oppbevares i den finere urnen fram til urnenedsettelsen finner sted.

Hvorfor må man ha en nedbrytbar urne?

Hos Lavendla tilbyr vi urner i organisk materiale. De nedbrytbare urnene er laget i alt fra bark til maisstivelse. Det er et krav at alle urner som skal gravlegges skal være nedbrytbare innen den fredningstid som gjelder for gravplassen, og man kan derfor ikke benytte seg av ikke-nedbrytbare urner.

En ikke-nedbrytbar urne er kun aktuelt om man benytter seg av et såkalt kolumbarium (en slags gravvegg med nisjer for oppbevaring av urner). Dette ble avviklet i Norge, men vurderes å gjeninnføres.

Ved seremoni med urne er valget av urne ekstra viktig

I Norge er det tradisjonelt sett aller vanligst at gravferdsseremonien gjennomføres med kiste. Om den avdøde skal kremeres, gjøres dette etter seremonien. Det er imidlertid mulig å holde en seremoni med urne om man ønsker det.

Ved seremoni med urne blir valget av urne ekstra viktig. Urnen får stort fokus under seremonien, og derfor vil mange etterlatte at det skal være en nøye utvalgt urne. Valget kan baseres på mange ulike faktorer. Noen velger den urnen som best speiler den avdødes personlighet. Andre velger den urnen som mest påminner om den avdødes liv. Og så finnes det noen som rett og slett velger den urnen de selv liker aller best.

Kiste kreves alltid – selv ved seremoni med urne

Uavhengig om det er en gravferdsseremoni med kiste eller urne, så trengs det alltid en kiste ved bestilling av en begravelse. Dette fordi den avdøde alltid må kremeres i en kiste av arbeidsmiljørettslige årsaker.

Våre rådgivere

Produkter og priser

Vis alt >