lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Vestby

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Vestby

Velkommen til ditt begravelsesbyrå Vestby. Her finner du våre gravferdskonsulenter som vil ta godt vare på deg i prosessen du går gjennom. Vi sørger for alt det praktiske rundt planlegging og organisering av begravelse og bisettelse slik at du kan tenke på det som er viktig.

Raskt på plass når du trenger oss. Det tar kort tid fra du kontakter oss til du får tildelt en av våre konsulenter som vil følge deg opp gjennom hele prosedyren. Fra planlegging til utførelse vil vi håndtere alt det praktiske slik at du kan kjenne på ro og trygghet i en sårbar tid.

Kontakt oss. Hos ditt begravelsesbyrå Vestby er vi lett tilgjengelige gjennom alle kanaler, og du kan enkelt ta kontakt med oss på telefon, e-post og over nett. I vår første samtale avtaler vi når og hvor pårørende ønsker å møte oss. Du kan komme til våre varme og innbydende kanaler, eller du kan invitere vår konsulent inn i roen av ditt eget hjem. Vi er også vant med å holde planleggingen over telefon eller videomøte.

Juridisk og praktisk hjelp. I forbindelse med et dødsfall vil det ofte dukke opp et spørsmål om arv og skifte. Og da blir også ofte tingretten (tidligere kalt skifteretten) involvert. Hos Lavendla har vi tilgjengelige jurister som kan rådgi om ulike spørsmål du måtte ha om disse sakene. Du skal føle deg trygg på at alt blir håndtert i henhold til lovverket hos oss. 

Begravelsesbyrå Vestby

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Vestby

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Vestby

Lavendla begravelsesbyrå i Vestby tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Vestby

Din Lavendla begravelsesagent i Vestby hjelper pårørende med planlegging av kirkelig, borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse. Vi kjenner til hvilke kirker, kapell og lokaler som kan brukes til de ulike seremoniene, og sørger for at du får tatt et verdig farvel med den avdøde.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Vestby

Seremonien for en kirkelig begravelse og bisettelse følger Den Norske Kirkes liturgi, og ligner gangen i en gudstjeneste. Med i seremonien er det faktorer som orgelspill, skriftopplesing fra Bibelen, salmesang og bønn. Det kan også være tilpassede musikkinnslag og minneord som din konsulent hos Lavendla kan hjelpe til med. Vi kjenner lokale musikere og kan booke disse til kirkeseremonien, eller den påfølgende minnestunden.

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Vestby

Vi hjelper deg med å planlegge en livssynsnøytral begravelse, og har også god kjennskap med å planlegge begravelser som har annen religiøs tro enn kristendommen. Din konsulent hos Lavendla Vestby vil bistå de etterlatte med å finne lokaler. Vi hjelper også med å tilrettelegge for en egnet seremoni i henhold til de pårørendes livssyn, og kan bistå med en minnestund som inneholder sjelemesse, bønnestund, båreseremoni eller annen symbolsk handling.

Les mer Les mindre

Kirker i Vestby

I Vestby finner du Garder kirke (175 plasser), Vestby kirke (450 plasser), Såner kirke (200 sitteplasser), Son kulturkirke (425 plasser) og Hvitsten kirke (172 plasser). 

Såner kirke ble bygget i år 2000, og er en flott bygning i byggemateriale mur. Tidligere sto det en langkirke fra 1880 som brant ned i 1995. Den stilige kirken ble designet av arkitektene hos Lille Frøen arkitektkontor. Når galleriet og siderommet står åpent, har kirken hele 320 ledige plasser.

Les mer Les mindre

Kapell i Vestby

I Vestby finner du ett kapell som er tilgjengelig for ulike type minneseremonier i forbindelse med begravelse. Dette heter Strømbråten kapell. Bygget er i tre, og ble ferdigstilt i 1924. Ettersom kapellet ikke er vigslet kan alle som ønsker det, uavhengig av livssyn og religion, benytte seg av det. 

Les mer Les mindre

Gravplasser i Vestby

Vestby kirke er en av kirkene som har en egen kirkegård i Vestby. I Vestby vil alle innbyggere ha rett til fri grav på en av gravlundene i kommunen. 

Les mer Les mindre