GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Begravelsesbyrå Trondheim

Kontakt oss

Nedre Bakklandet 58, Trondheim (samtale etter avtale)
Ring alle dager 73 02 27 27

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Trondheim

Det er en tillitserklæring å kunne bistå med å planlegge en begravelse. Nedenfor kan du lese mer og velge blant de tilgjengelige rådgiverne våre i Trondheim. Ring oss på 73 02 27 27, eller les mer om hver enkelt rådgiver for å finne ut hvem som kan passe best for din situasjon.

Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Trondheim

Hos Lavendla begravelsesbyrå Trondheim får du en personlig rådgiver som hjelper deg når noen er død.

Vi har vakttelefon døgnet rundt og du velger selv om du vil møte begravelsesrådgiveren i et av våre lokaler eller ved et hjemmebesøk. Om du heller ønsker det, kan vi også møtes over telefon eller video.

Siden oppstarten i 2014 har Lavendla jobbet for at du som pårørende skal føle deg trygg og du skal få akkurat den hjelpen du trenger. Om du vil kan du velge rådgiver direkte fra vår hjemmeside ut fra tilgjengelighet, kompetanse og tidligere kundeomdømme.

Din rådgiver er din personlige støtte og følger raskt opp eventuelle spørsmål du måtte ha. For å sikre din trygghet er alle Lavendlas rådgivere utdannede og sertifiserte i Lavendla Academy.

Kontakt oss på 73 02 27 27 så hjelper vi deg!

Lavendla begravelsesbyrå Trondheim
Vi gjør det vanskelige lettere

begravelsesbyrå møde 1

Kontakt oss

Ring oss på 73 02 27 27 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Trondheim

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Trondheim?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 18.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 9 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelser Trondheim

Begravelser og bisettelser kan skje i kirker eller livssynsåpne seremonirom. Det handler om å velge ramme, trosretning eller livssynsåpen bisettelse, kirke eller kapell, blomster og musikk og kanskje ønsker dere et minnesamvær etter seremonien.

Vi kjenner fremgangsmåten og vil hjelpe deg med alle detaljer. Du vil få støtte fra oss rundt alle praktiske gjøremål Vi er her for å gjøre det vanskelige lettere.

Les mer Les mindre

Livssynsåpen begravelse i Trondheim

I en livssynsåpen bisettelse som for eksempel humanetisk eller holistisk kan pårørende fritt velge innholdet. I Trondheimsområdet finnes det tre kapeller og et seremonirom for livssynsåpne gravferder. Det er Lademoen kapell, Tilfredshet kapell, Leira kapell og Moholt seremonirom.

Moholt seremonirom som ligger i samme bygg som Moholt krematorium inne på Moholt kirkegård har plass til 70 personer.

Lademoen kapell ligger på Lademoen kirkegård.

Tilfredshet kapell ligger på Tilfredshet kirkegård, og er det kapellet som oftest brukes til større livssynsåpne seremonier. Kapellet har plass til 170 personer.

Leira kapell ligger på Leira kirkegård.

 

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Trondheim

Mange velger den kirkelige bisettelsen fordi det er en kjent og trygg ramme for en avskjed. Om du ønsker dette, bistår vi deg med å finne en egnet kirke, og booker kirke, prest og organist for deg. Deretter vil presten ta kontakt med dere. Sammen vil dere snakke om den avdøde og hva som skal sies i minnetalen, og dere blir enige om hvilke salmer som skal synges som fellessanger. Presten er også en fin person å snakke med, dersom dere har behov for å sette ord på tapet eller sorgen.

En kirkelige bisettelse har sin egen liturgi og foregår nesten som en gudstjeneste, med blant annet bønn, skriftlesning og salmer. I tillegg kan dere velge å gjøre bisettelsen mer personlige ved å ha med solister. Vi i Lavendla hjelper deg med dette.

Les mer Les mindre

Kirker i Trondheim

I Trondheimsområdet er det mange kirker som benyttes til gravferder. De mest brukte er Havstein kirke, Ranheim kirke, Strinda kirke, Tiller kirke og Berg kirke. Men du kan også velge for eksempel St. Olav domkirke (katolsk), Lade kirke, Leinstrand kirke, Byåsen, kirke, Strindheim kirke, Bryneset kirke, Frikirken og Bakke kyrkje.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Trondheim

Det er mange muligheter for kistegrav og urnegrav i Trondheimsområdet. Finn ut hva du ønsker å vi skal foreslå steder for deg.

Det finnes kirkegårder/gravplasser på Bratsberg, Byneset, Charlottenlund, Domkirkegården, Havstein, Heimdal Urnelund, Ilen, Lade, Lademoen, Leinstrand, Leira, Moholt, Ranheim, Saupstad, Stavne, Tilfredshet, Tiller og Klæbu.

Les mer Les mindre