lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Tønsberg

Kontakt oss

Ring alle dager 23 65 11 00

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Tønsberg

Ditt begravelsesbyrå Tønsberg har tilgjengelige gravferdskonsulenter når du trenger det. Vi vet at sorg og det å miste noen som er nære er en krevende situasjon å stå i. I en slik prosess trenger du trygghet, ro og støtte. Lavendlas konsulenter bistår med alt praktisk rundt begravelse og bisettelse, og sørger for at du kan konsentrere deg om det viktigste i denne fasen. 

Rask hjelp i en tung tid. Når du tar kontakt med Lavendla begravelsesbyrå Tønsberg, er vi raske med å avtale møte med pårørende for å planlegge begravelsen. Vi forstår at alle pårørende har sine individuelle behov, og vil tilpasse lokasjonen for møtet etter hva du ønsker. Vi kan møtes hjemme hos pårørende, i våre lokaler i Tønsberg eller via digitalt videomøte. Vi har også god erfaring med å planlegge begravelse og bisettelse over telefon.

Juridisk bistand ved spørsmål om skifte. Når du har mistet en av dine nærmeste, vil det også kunne oppstå spørsmål rundt arv og skifte. I den forbindelse er det vanlig å være i kontakt med tingretten (tidligere kalt skifteretten). Hos oss vil du ha mulighet til å snakke med jurister som er eksperter innenfor området, og vil trygt informere og oppdatere deg om gjeldende lover og regler. 

Dedikert konsulent til å hjelpe deg. Etter vi har avtalt et møte med nærmeste pårørende, vil du få tildelt en dedikert rådgiver fra vårt kontor i Tønsberg som vil følge deg gjennom hele planleggingen og prosessen. Slik sørger vi for at du og de etterlatte blir godt ivaretatt i en sårbar tid. Vår oppgave er å sørge for å bistå med alt det praktiske slik at du får tatt et verdig farvel med den avdøde.

Slik tar du kontakt med oss. Ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via nettsiden vår. Så vil en av våre begravelsesagenter håndtere din henvendelse innen kort tid.

Begravelsesbyrå Tønsberg

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Tønsberg

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Tønsberg

Lavendla begravelsesbyrå i Tønsberg tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Tønsberg

For begravelse i Tønsberg vil våre gravferdskonsulenter bistå med å finne passende lokale, kapell eller kirke for seremonien. Vi bistår med kirkelig, humanistisk og personlig seremoni og hjelper deg med å finne riktig lokasjon for deres minneseremoni.

Våre fagutdannede begravelsesagenter er også godt kjent med å planlegge begravelse for andre trossyn og livssyn. Uansett trosretning vil din Lavendla konsulent sørge for at du får tatt en verdig avskjed.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Tønsberg

En kirkelig begravelse vil følge Den Norske Kirkes liturgi for gravferd. Når pårørende opplyser om at de ønsker en kirkelig begravelse eller kirkelig bisettelse for den avdøde, tar vi først kontakt med presten for den aktuelle kirken begravelsen skal holdes. 

I møte med presten får dere informasjon om gjennomførelsen av seremonien. Dere vil også kunne komme med innspill om musikkinnslag og skriftlesing, samt avtale hvem som skal lese opp hilsenene på kransene og blomstene som ligger dandert rundt kisten.

Det vil alltid være litt variasjon i de ulike kirkesamfunnene, men gangen i en kirkelig seremoni ved begravelse og bisettelse er som oftest slik:

 • Ventemusikk – spilles ofte over høyttaler eller på orgel
 • Klokkene kimer, og alle setter seg
 • Preludium/Inngangsmusikk – spilles på orgel eller som et musikkinnslag ønsket av pårørende
 • Salme synges
 • Minneord leses av presten eller pårørende
 • Kransepålegging – hilsener som står på kranser og blomster leses opp
 • Salme synges, eller det spilles som musikkinnslag eller solosang
 • Musikkinnslag kan komme her om ønskelig
 • Postludium/Utgangsmusikk – spilles på orgel eller som et musikkinnslag ønsket av pårørende

Videre seremoni ved bisettelse: Jordpåkastelse før kisten senkes ned i kapellet, eller bæres ut til ventende bil som kjører kisten til krematoriet. Deretter følges det opp med klokkene som kimer.

Videre seremoni ved begravelse: Kisten bæres ut til gravstedet av nærmeste pårørende, og det synges en salme. Før kisten senkes, utføres jordpåkastelse. Etter nedsenking synges det igjen en salme. Deretter vil familien ta imot kondolanser og takke for de fremmøtte, mens man hører at klokkene kimer.

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Tønsberg

Våre konsulenter i Tønsberg er godt kjent med å planlegge begravelse som er borgerlig, humanistisk og livssynsåpen. 

Ved en livssynsåpen seremoni vil de pårørende selv bestemme hvordan de ønsker å arrangere seremoni og minnestund. Vi har lokal kjennskap til hvilke lokaler som kan passe for den samlingen de etterlatte ønsker.

For en humanetisk seremoni vil de etterlatte stå fritt til å bestemme hvordan de ønsker at avskjeden skal foregå. Våre Lavendla konsulenter er godt kjent med gjennomføringen av en slik personlig seremoni og vil komme med forslag til egnede lokaler samt bistå med alt det praktiske.

Vi kan også bistå med planlegging og gjennomføring av muslimsk begravelse og katolsk begravelse. Ta kontakt med våre konsulenter så hjelper vi deg gjennom hele prosessen.

Les mer Les mindre

Kirker i Tønsberg

I Tønsberg er det 13 kirker, og de fleste av disse kan benyttes til begravelse. Her er den komplette oversikten over alle kirkene i Tønsberg:

 • Våle kirke
 • Vivestad kirke
 • Vallø kirke
 • Undrumsdal kirke
 • Søndre Slagen kirke
 • Solvangkirken
 • Slagen kirke
 • Sem kirke
 • Ramnes kirke
 • Husøy kirke
 • Fon kirke
 • Eik kirke
 • Tønsberg domkirke

Tønsberg domkirke. Den flotte langkirken er en katedral fra 1858 som ligger pent plassert i Tønsberg by. Det lange kirketårnet ruver 39 meter over bakken, og gjør dermed kirken til et av de høyeste byggene i Vestfold og Telemark fylke. Den mektige domkirken har en kapasitet på 550 plasser, og er bygget i teglstein med muring som teknikkform. En velbenyttet kirke av Tønsbergs innbyggere.

Ramnes kirke. Kirken ble bygd så tidlig som i år 1100, men er blitt restaurert en rekke ganger etter dette. Og selv om mye av det originale interiøret er byttet ut med årene, står fortsatt døpefonten fra 1200-tallet igjen i dag. Altertavlen og prekestolen er plassert i kirken på 1600-tallet. Kirken har en kapasitet på 250 plasser.

Undrumsdal kirke. Den rektangulære langkirken ble designet av arkitekten F. Rasmussen og innviet i 1882. Det flotte bygget i tre har en kapasitet på 175 plasser, og fikk tildelt et alterbilde av kunstner- og sogneprest Ove Christian Bærøe i 1921. 

Les mer Les mindre

Kapell i Tønsberg

I Tønsberg er det i dag fem kapell som kan benyttes til ulike seremonier. Både Mariakapellet og Solvang kapell er plassert ved Tønsberg Gamle gravplass. Andre kapell som er tilgjengelig i Tønsberg er Sem kapell, Vallø kapell og Slagen kapell. Ta kontakt med din gravferdskonsulent hos Lavendla om du ønsker å benytte et av kapellene til begravelses-seremonien. 

Les mer Les mindre

Gravplasser i Tønsberg

I Tønsberg finner du 13 gravlunder, og alle gravplassene har egne områder for både kistenedsenking og urnenedsettelse. Her er oversikten over alle kirkegårder og gravlunder i Tønsberg: Fon kirkegård, Husøy kirkegård, Sem kirkegård, Slagen kirkegård, Søndre Slagen kirkegård, Tønsberg Gamle kirkegård, Tønsberg nye kirkegård (ved Solvang gravkapell), Vallø Gamle kirkegård, Vallø kapell gravplass, Våle kirkegård, Vivestad kirkegård, Undrumsdal kirkegård og Ramnes kirkegård.

Les mer Les mindre