lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Sarpsborg

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Sarpsborg

Lavendla gravferdsbyrå er tilstede for deg i Sarpsborg når du har mistet en av dine nærmeste. Vi bistår med administrativ og praktisk hjelp ved planlegging av begravelse, bisettelse og gravlegging. 

Viktig og verdifull hjelp når du trenger det som mest. Våre gravferdskonsulenter er raskt tilstede for å hjelpe deg med å planlegge begravelsen. Vi strekker ut en hjelpende hånd og sørger for at du kan fokusere på det viktigste i denne sorgprosessen.

Juridisk bistand vedrørende arv og skifte. Ved et dødsfall vil det også oppstå juridiske spørsmål som må tas videre til tingretten (tidligere skifteretten). Hos Lavendla kan du få hjelp av våre juridiske rådgivere, som vil gi deg trygge råd rundt alt det praktiske som skjer rundt et skifte etter et dødsfall.

Tilgjengelig for deg hjemme eller på våre kontorer. Vi har møter med pårørende enten i eget hjem, på våre kontorer, over telefon eller via video på nett. Her tar vi opp hvilke ønsker du har for bisettelsen, alt fra dekorasjoner og oppsett til kransenedleggelse, båreseremoni og gravlegging. Vi sørger for at du blir hørt og vil tilpasse bisettelsen etter dine konkrete ønsker slik at de etterlatte får tatt en verdig avskjed.

Begravelsesbyrå Sarpsborg

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Sarpsborg

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Sarpsborg

Lavendla begravelsesbyrå i Sarpsborg tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Sarpsborg

I Sarpsborg kan du holde begravelser i flere ulike lokaler for en siste avskjed med den avdøde. Du får tildelt din egen Lavendla gravferdskonsulent som vil følge deg gjennom hele prosessen og bistå med alt det praktiske rundt begravelsen eller bisettelsen.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Sarpsborg

En kirkelig begravelse i Sarpsborg kan utføres på to ulike måter. En tradisjonell kristen kistebegravelse har nesten samme forløp som en begravelse med kremering (bisettelse) og påfølgende urnenedsenking. Gangen i en kristen begravelse og bisettelse i kirken, vil være ganske lik som en gudstjeneste. Statistikken for kremasjon i Norge (i 2020) viser at cirka 49% mennesker ønsker kremering som begravelsesform. Da vil du også ha 6 måneder til å avholde seremonien, med en påfølgende minnestund. I Norge er det ingen krav om at minnestund må holdes rett etter begravelsen, men det er likevel ofte det mest vanlige her til lands.

Slik foregår en kirkelig begravelse: I forkant av begravelsen vil pårørende ha en samtale med presten slik at dere kan komme med informasjon om livet til den avdøde. Dere vil også avtale hvem som skal holde minnetalen som vil fortelle om den avdødes liv og hvilken betydning han eller hun hadde for de rundt seg. Etterlatte velger selv hvor mye de ønsker å bidra med under begravelsen. Presten vil ha sin faste liturgi han eller hun skal følge, som innebærer salmer, bibelvers og bønn. Utover dette kan du selv velge om du ønsker å si noen ord, ha musikalske innslag eller lese opp teksten på blomstene rundt kisten.

Kremasjon, etter kirkeseremoni; nå vil enten kisten senkes ned i bakken hvor den går rett videre til kremasjon. Eller kisten blir trillet ut på båre for å føres videre til kremering. 

Kistebegravelse, etter kirkeseremoni; når presten er ferdig med siste bibelverset vil kisten føres ut til gravlunden. Kisten bæres av nærmeste pårørende eller andre utvalgte personer. Ute ved gravlunden holdes det en liten samlingsstund hvor presten sier noen ord og utfører jordpåkastelse. Deretter senkes kisten ned i graven. 

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Sarpsborg

Våre Lavendla begravelsesagenter er kjent med å bistå i planleggingen av ulike type minneseremonier, begravelser og bisettelser. Vi er lokalkjente og vil hjelpe deg med å finne lokale som kan passe til arrangement av seremonier med symbolhandling, bønnestund eller sjelemesse. 

Det viktigste for oss er at du som pårørende får tatt en egnet og verdig avskjed til den avdøde. Og du vet best hvilken type avskjed som passer best for dere, enten det er borgerlig, humanistisk eller en livssynsåpen begravelse eller bisettelse.

Les mer Les mindre

Kirker i Sarpsborg

Det finnes til sammen 12 kirker i Sarpsborg kommune. Disse heter: Hafslundsøy kirke, Holleby kirke, Tune kirke, Sarpsborg kirke, Greåker kirke, Solli kirke, Hafslund kirke, Skjeberg kirke, Varteig kirke, Ullerøy kirke, Ingedal kirke og Skjebergdalen kirke.

Sarpsborg kirke er en flott langkirke som ble gjeninnviet i 1963 etter at den ble restaurert på grunn av en brann som skjedde i 1961. Det er arkitekten Christian Heinrich Grosch som har designet den nygotiske langkirken og er utsmykket med nydelige glassmalerier skapt av Victor Sparre. 

Hafslund kirke er en nydelig hvit trekirke i Borgenhaugen i Sarpsborg. Den ble innviet i desember 1891 og har en kapasitet på 250 mennesker. Opprinnelig var kirken et forsamlingshus, men er blitt brukt som kirke etter innvielsen av biskop Carl Peter Parelius Essendrop.

Ingedal kirke er en av de eldste kirkene i Sarpsborg, og ble innviet på midten av 1200-tallet. Det flotte bygget er satt sammen av stein, og er blitt hvitmalt etter restaureringen i 1968.

Les mer Les mindre

Kapell i Sarpsborg

Du kan benytte deg av Tune kapell og Sarpsborg kapell og krematorium (St. Olav kapell har samme benevnelse som Sarpsborg kapell og krematorium) i Sarpsborg. 

Les mer Les mindre

Gravplasser i Sarpsborg

Alle innbyggere i Sarpsborg kan benytte gravplassene i Sarpsborg kommune. De kan brukes til kremasjon, kistebegravelse og urnenedsettelse. 

Her er oversikten over de ulike gravlundene i Sarpsborg: Hafslund kirkegård, Ingedal kirkegård, Skjeberg kirkegård, Solli kirkegård, Skjebergdalen kirkegård, St. Olav gravlund, Tune kirkegård, Ullerøy kirkegård, Varteig kirkegård og Vestre Sarpsborg gravlund.

I Sarpsborg finnes det flere gravplasser med historisk betydning, og ettersom de er betegnet som kulturminner vil det være begrenset bruk for disse arealene: Borgenhaugen, Varteig, Tune, Holleby, Stordalanlegget og området rundt Sarpsborg kirke.

Les mer Les mindre