lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Sandvika

Kontakt oss

Ring alle dager 23 65 11 00

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Sandvika

Velkommen til Lavendlas kontorer og ditt begravelsesbyrå Sandvika. Her står våre gravferdskonsulenter klare til å ta deg imot. Vi forstår at sorgprosessen er tung, og at det kan kjennes både lammende og sårbart å måtte stå for planleggingen av en begravelse midt oppi dette. Vi vil håndtere alt det administrative og veilede deg på veien slik at du får sørget for det viktigste oppi alt det vonde.

Tilgjengelig og til stede. Hos ditt begravelsesbyrå Sandvika får du tildelt din egen dedikerte gravferdskonsulent som vil hjelpe deg gjennom hele prosessen ved å planlegge begravelse eller bisettelse.

Planlegging hjemme, i våre lokaler eller via videomøte. I disse dager er våre konsulenter ekstra kjent med å planlegge en begravelse via videomøte. Mens du sitter i tryggheten av ditt eget hjem, kan vi planlegge begravelsen sammen med deg over video. Vi sørger for at pårørende blir ivaretatt og du kan kjenne deg trygg på at vi ivaretar alt det praktiske rundt begravelsen slik at du får tatt et verdig farvel.

Juridisk bistand ved arv og skifte. Vi kjenner til at det kan oppstå spørsmål og usikkerhet rundt arv og skifte, der man også må kontakte tingretten (tidligere kalt skifteretten). Hos Lavendla har vi tilgjengelige jurister som står klar til å svare på det du lurer på.

Begravelsesbyrå Sandvika

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Sandvika

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Sandvika

Lavendla begravelsesbyrå i Sandvika tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Sandvika

I Sandvika vil våre begravelsesagenter hjelpe deg med organisering av kirkelig, borgerlig, humanistisk og livssynsnøytral begravelse. Ta kontakt for rask hjelp, så får du tildelt din egen Lavendla konsulent som vil følge deg opp hele veien.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Sandvika

Ved en kirkelig seremoni i Sandvika, kan du velge mellom begravelse eller bisettelse. Både kistebegravelse og urnenedsettelse har tilnærmet samme liturgi for seremonien i kirken eller kapellet. En slik seremoni er veldig lik en gudstjeneste og består av blant annet preludium ved start og postludium ved slutt. Elementene inne i lokalet er skriftlesing, musikkinnslag (valgfritt), og salmer. 

Ved kistebegravelse bæres kisten ut til gravlunden av nærmeste pårørende etter seremonien i lokalet. Ved urnenedsettelse fraktes kisten til krematoriet, og selve nedsettelsen av urnen utføres etter avtale med krematoriet. Etter at den avdøde er senket ned i jorden er det vanlig med en seremoni i et lokale, for å samle de etterlatte til en minnestund. Minnestund er valgfritt, og ikke noe som er pålagt i Norge.

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Sandvika

Din Lavendla gravferdskonsulent hjelper deg med å planlegge en livssynsnøytral begravelse i Sandvika. Våre konsulenter har bred og lang erfaring ved å organisere minnestund tilpasset religion og livssyn, og vår gode lokalkunnskap gjør også at vi alltid vil finne et passende lokale for at du skal få tatt en verdig avskjed med den avdøde.

Les mer Les mindre

Kirker i Sandvika

I Sandvika finner du et stort utvalg av kirker. Det er hele 10 kirker i kommunen, og disse er:

  • Helgerud kirke (300 plasser)
  • Tanum kirke (200 plasser)
  • Bryn kirke (350 plasser) 
  • Grinilund kirke (350 plasser)
  • Haslum kirke (230 plasser)
  • Høvik kirke (440 plasser)
  • Jar kirke (450 plasser)
  • Lommedalen kirke (600 plasser)
  • Snarøya kirke (250 plasser)
  • Østerås kirke (400 plasser)

 

Les mer Les mindre

Kapell i Sandvika

I Sandvika, Bærum, finner du to kapell som tilhører Haslum krematorium. Og Bryn kapell samt Bærum sykehuskapell er lokaler som også tilbyr seremonier for du som har et livssynsnøytralt syn. I tillegg har sykehjemmene; Berger bo- og behandlingssenter, Stabekktunet og Østerås bo- og behandlingssenter tilgjengelige kapell for ulike minneseremonier.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Sandvika

For begravelse eller urnenedsettelse finnes det 6 gravplasser i Sandvika. De ulike gravplassene vil ha ulike gravlunder tilpasset religion og livssyn, så dette vil vi gå gjennom i vår samtale med de pårørende. Sandvikas gravlunder er: Tanum kirkegård, Haslum kirkegård, Lilleøya gravlund, Bryn kirkegård, Steinsskogen gravlund og Lommedalen gravlund.

Les mer Les mindre