lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Ringerike

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Ringerike

Velkommen til vårt begravelsesbyrå Ringerike. Her finner du ro og trygghet når du skal planlegge begravelse eller bisettelse av en av dine nærmeste. Vi er til stede for pårørende som går gjennom en sorgprosess, og vil bistå med alt det administrative slik at du kan fokusere på det viktigste i denne tiden. 

Vi er raskt på plass når du trenger det. Din gravferdskonsulent fra Lavendla i Ringerike vil ta godt imot deg i våre lokaler. Fra du sender oss din henvendelse, tar det kort tid til vi tar kontakt med deg og avtaler et møte.

Vi kan møtes der du vil. Når vi er i dialog med pårørende som har mistet en av sine nærmeste, avtaler vi hvor det passer best for deg å møtes. Vi kan komme hjem i din egen stue, du kan komme til våre kontorer eller vi kan holde et planleggingsmøte over telefon eller video. Våre konsulenter er særlig godt vant til å planlegge bisettelse og begravelse over video.

Har du spørsmål om arv og skifte? Hos Lavendla har vi våre egne jurister som kan bistå med dine juridiske spørsmål, og eventuelle avklaringer du måtte ha rundt tingretten (tidligere kalt skifteretten).

Begravelsesbyrå Ringerike

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Ringerike

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Ringerike

Lavendla begravelsesbyrå i Ringerike tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Ringerike

Din gravferdskonsulent i Ringerike vil bistå med planlegging av kirkelig begravelse, kirkelig bisettelse og livssynsnøytral begravelse/bisettelse. Ta også kontakt om du ønsker å arrangere muslimsk seremoni eller katolsk seremoni. Vi kjenner til hvilke lokasjoner som er best egnet for avskjedsstund.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Ringerike

Våre konsulenter vil bistå med organisering og planlegging av kirkelig begravelse og bisettelse i Ringerike. Vi er godt kjent i område og vil hjelpe pårørende med å komme i kontakt med presten i den aktuelle kirken eller kapellet det ønskes å holde seremoni.

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Ringerike

Dersom du som etterlatt ønsker å arrangere en borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Ringerike, vil våre begravelsesagenter hjelpe deg. Vi kjenner til hvilke lokaler som vil passe best til din minneseremoni, og vil tilpasse stunden slik at alle pårørende får tatt et verdig farvel med den avdøde. 

Les mer Les mindre

Kirker i Ringerike

I Ringerike finner du følgende kirker: Haug kirke, Hval kirke, Hønefoss kirke, Lunder kirke, Nes kirke, Norderhov kirke, Sankta Theresia katolske kirke, Tyristrand kirke, Ullerål kirke, Veme kirke og Viker kirke

Hønefoss kirke er en flott og moderne kirke som ble innviet i 2017. Den stilige kirken ble designet av LINK arkitektur og Halvorsen & Reine Arkitekter, og benyttes flittig av beboerne i Ringerike og Hønefoss. Mellom Hønefoss kirke og Storelva finner du Ringerike krematorium. Krematoriet ble innviet i 1980, og benyttes av Ringerikes innbyggere. Det er hele 500 plasser i kirken.

Viker kirke ble bygd i 1702, og har en unik stil som gir den en vakker sjarm. Teknikken som furuen er bygget i er laftet, og det er den eldste kirken i tre som står i Ringerike. Altertavlen ble plassert i bygget på 1720-tallet, rundt samme tid som døpefonten kom på plass. Kirken har en kapasitet på 150 plasser.

Les mer Les mindre

Kapell i Ringerike

Blant kapellene i Ringerike finner du: Ask kapell, Ringkollen kapell og Strømsoddbygda kapell. 

Ringkollen kapell eies av en religiøs stiftelse, og har en kapasitet på 100 sitteplasser. Bygget ble innviet i 1982.

Ask kapell benevnes som en kirke, og er bygget i tre. Bygget sto ferdig i 1936 og ble innviet i 1937. I dag er det 150 plasser i kapellet. 

Strømsoddbygda kapell benevnes også som en kirke og er bygget i laftet grantømmer. Kapellet sto ferdig på 1950-tallet og ble innviet i 1957. I dag har kapellet en kapasitet på 110 plasser.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Ringerike

I Ringerike er det 11 gravplasser, og disse er: Haug kirkegård, Norderhov kirkegård, Hønefoss kirkegård, Ask kirkegård, Tyristrand kirkegård, Lunder kirkegård, Strømsoddbygda kirkegård, Veme kirkegård, Hval kirkegård, Viker kirkegård og Nes kirkegård. Og i Ringerike er fredningstiden for urnegrav minst 20 år, og for kistegrav er fredningstiden minst 20 år.

Les mer Les mindre