lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Råde

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Råde

Velkommen til ditt begravelsesbyrå Råde. Hos oss finner du lokalkjente gravferdskonsulenter som står klare til å bistå i en tung tid. Å miste noen nær seg kan være både tungt og vanskelig. Hos Lavendla i Råde vil våre gravferdskonsulenter ivareta de pårørende og sørge for alt det administrative rundt planleggingen av begravelse og bisettelse.

Kontakt oss på telefon, e-post eller på nettsiden. Etter du har tatt kontakt med oss, får du raskt en henvendelse tilbake fra en av våre konsulenter. Vi avtaler deretter et møte for planlegging av begravelse eller bisettelse.

Vi kan møtes i våre lokaler, på videomøte eller hjemme hos pårørende. I en smertefull sorgprosess kan man ønske å leve uforstyrret, og ofte kjennes det tryggest å planlegge en begravelse innenfor sine egne vegger. Vi er også godt kjent med å organisere en begravelse over videomøte. Det er opp til de pårørende hva som kjennes riktig i denne situasjonen. 

Vi svarer på juridiske spørsmål om arv og skifte. Hos vårt begravelsesbyrå Råde har vi jurister lett tilgjengelig for spørsmål og utfordringer som måtte oppstå vedrørende tingretten (ofte kalt skifteretten). Du skal føle deg trygg på at du får de riktige svarene på av våre fagfolk. 

Begravelsesbyrå Råde

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Råde

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Råde

Lavendla begravelsesbyrå i Råde tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Råde

Våre begravelsesagenter hjelper deg med planlegging av borgerlig, kirkelig og livssynsnøytral begravelse i Råde. Vi er raskt til stede og hjelper deg med organisering og bestilling av lokale, kranser, musikkinnslag og kiste/urne.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Råde

En kirkelig begravelse i Råde vil følge Den Norske Kirkes liturgi for begravelse og bisettelse. Gangen i en kirkelig seremoni ligner ofte forløpet til en gudstjeneste og inneholder blant annet salmesang, skriftlesing, minnetale og eventuelle musikalske innslag. Våre konsulenter i Lavendla hjelper deg med å avtale møte med presten i den aktuelle kirken eller kapellet som begravelsen skal holdes.

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Råde

Våre lokalkjente begravelsesagenter kan bistå med planlegging og organisering av borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse. Vi kjenner til hvilke lokaler som kan passe for de ulike minneseremoniene, og har forståelse for at alle har individuelle behov og ønsker når det skal tas en siste æreavskjed. 

Les mer Les mindre

Kirker i Råde

I Råde er det to kirker som kan benyttes til begravelse. Disse er Råde kirke og Tomb kirke.

Tomb kirke er bygget i tømret tre i 1869, og har 275 plasser. Kirken ble reist i god dugnadsånd av bøndene som holdt til i nærområdet, og den har en egen kirkegård ved siden av bygget. 

Råde kirke ble opprinnelig bygget i 1185 og er en flott langkirke bygget i stein. Etter den ble restaurert på 1860-tallet har den blitt flittig benyttet av Rådes innbyggere. Kirken har en kapasitet på 300 plasser, og har en egen kirkegård.

Les mer Les mindre

Kapell i Råde

I Råde er det et kapell som kan benyttes for begravelses-seremonier og minnestund. Det er Råde kapell som også har en egen kirkegård ved kapellet.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Råde

I Råde finnes det kirkegård og gravplass ved Tomb kirke, Råde kirke og Råde kapell. Ta kontakt med din Lavendla begravelseskonsulent, så vil du få mer informasjon om hvilke gravlunder som finnes i Råde. 

Les mer Les mindre