lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Porsgrunn

Kontakt oss

Ring alle dager 23 65 11 00

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Porsgrunn

Hos ditt begravelsesbyrå Porsgrunn er du velkommen inn for en uforstyrret prat i den tunge tiden du står i. Våre begravelsesrådgivere står klar til å bistå med planlegging og organisering av begravelsen og sørger for at det er en verdig ramme rundt hele prosessen.

Rask bistand hos Lavendla begravelsesbyrå. Fra begynnelse til slutt er ditt begravelsesbyrå Porsgrunn til stede for å hjelpe med alt det administrative, slik at du kan finne ro og trygghet i sorgen. Ditt begravelsesbyrå Porsgrunn forstår at hver familie har sine individuelle ønsker, og vil tilpasse seremoni og begravelse/bisettelse slik at pårørende får tatt et verdig farvel.

Møt oss i våre lokaler eller hjemme hos deg. Når pårørende har tatt kontakt med oss avtaler vi raskt et møte. Og du kan velge om dette skal være i roen av ditt eget hjem, i våre varme lokaler, over et hyggelig videomøte eller via telefon. Vi har god erfaring med alle kommunikasjonsformer og møter deg der hvor du føler deg mest komfortabel.

Har du spørsmål til tingretten (skifteretten)? Ved et dødsfall kan det ofte oppstå usikkerhet rundt arv og skifte, og i disse tilfellene kan din begravelsesrådgiver kontakte tingretten på deres vegne for å få de nødvendige avklaringene.

Begravelsesbyrå Porsgrunn

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Porsgrunn

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Porsgrunn

Lavendla begravelsesbyrå i Porsgrunn tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Porsgrunn

Din dedikerte begravelsesrådgiver i Porsgrunn vil bistå med planlegging og organisering av kirkelig eller livssynsnøytral begravelse. Vi har også god kjennskap til planlegging av begravelse innenfor andre religioner. Spør gjerne din Lavendla rådgiver om du har noen spørsmål rundt seremoniform og begravelse.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Porsgrunn

For en kirkelig begravelse i Porsgrunn vil din begravelsesrådgiver snarlig bestille et møte med prest. I dette møtet vil dere bli møtt med forståelse og trøst, og sammen snakke om hvordan seremonien vil foregå. Som nærmeste pårørende kan dere også komme med individuelle ønsker rundt sang- eller musikkinnslag. Her vil også din begravelsesrådgiver komme med forslag til ulike lokale artister som kan komme med innslag under seremonien i kirken eller minnestunden. 

Det er Den Norske Kirkes liturgi for gravferd som følges ved en kristen begravelse. En slik begravelse har følgende elementer: Kirkeklokker som ringer, preludium ved inngang og postludium ved utgang, orgelspill (dersom kirken eller kapellet har dette installert), salmesang, skriftlesing fra Bibelen, minneord og eventuelt musikkinnslag. 

Forskjellen mellom bisettelse og begravelse er ikke så stor, og ofte følges samme rekkefølge for seremonien som skjer inne i lokalet. 

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Porsgrunn

Din begravelsesrådgiver i Porsgrunn vil bistå med å tilpasse seremonien og minnestunden for en borgerlig, humanistisk og livssynsåpen begravelse. Vi er kjent med å holde seremonier som inneholder sjelemesse, roseseremoni, bønnestund, kransenedleggelse, båreseremoni eller annen type symbolsk handling. 

Vi vil også komme med forslag til egnede lokasjoner for en slik seremoni, slik at nærmeste pårørende og etterlatte får tatt en verdig avskjed innenfor trygge rammer.

Les mer Les mindre

Kirker i Porsgrunn

I Porsgrunn finner du blant annet Østre Porsgrunn kirke, Vestre Porsgrunn kirke og Herøya kirke. Og det er Østre Porsgrunn kirke som er mest populær blant innbyggerne. 

Østre Porsgrunn kirke ble bygd i 2019 og er en relativt ny kirke. Opprinnelig sto det en kirke fra 1760 på samme sted, men denne brant ned i 2011 etter den dessverre ble påtent. Kirken er bygd i betong, porcellanato og stål. Arkitekten bak bygget er Espen Surnevik i samarbeid med Trodahl arkitekter. Kirken har en kapasitet på 500 plasser.

Herøya kirke ble reist i 1957 og har også blitt restaurert to ganger siden. Både i 1988 og 1992 ble det utført arbeid på kirken. I dag står arbeidskirken stolt og stødig i betong plassert i sentrum av Herøya. Det er arkitektene Helge Abrahamsen og Hans Grinde som står bak designet, og det har en kapasitet på 400 plasser. Dersom kirkerommet åpnes, og ekstra stoler settes inn, vil bygget ha en kapasitet på 700 plasser.

Les mer Les mindre

Kapell i Porsgrunn

Blant kapellene i Porsgrunn finner du Stranda kapell, Vår Frue kirke (katolsk), Østre Porsgrunn kapell og Tørmo kapell. 

Tørmo kapell. I forbindelse med at det var behov for utvidelse kirkegården ved Vestsiden kirke, ble Tørmo kirkegård til. Denne fikk et tilhørende gravkapell oppført i 1914. Kapellet ble i 1957 innviet etter en ny ombygging, og er i dag pyntet med kunst av Harald Borg. 

Les mer Les mindre

Gravplasser i Porsgrunn

Tørmo kirkegård er en av gravplassene i Porsgrunn. Porsgrunn Østre kirkegård er en krigsgrav som også er kalt for Østsidens kirkegård. For mer informasjon om gravplasser i Porsgrunn kan du ta kontakt med din rådgiver hos Lavendla.

Les mer Les mindre