lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Oslo

Kontakt oss

Ring alle dager 23 65 11 00

Begravelsesbyrå i Oslo

Når du har mistet noen, er vi i Lavendla her for å hjelpe deg med planleggingen av begravelsen. Det finnes mange måter å gjennomføre en bisettelse på, og vi ønsker at du skal oppleve å få akkurat den bisettelsen du og dine ønsker. Ditt Lavendla begravelsesbyrå i Oslo sørger for å hjelpe deg gjennom hele prosessen.

  • Praktisk hjelp fra kompetente gravferdskonsulenter. Konsulenten er din kontaktperson. Hun eller han er tilgjengelig for deg hele veien, og sammen blir dere enige om hva som må planlegges og gjøres for at begravelsen blir slik som du ønsker den.
  • Rask og tilgjengelig bistand når du trenger det. Hos Lavendla blir du fulgt opp fra første stund. Etter at du har tatt kontakt med oss kan du være trygg på at prosessen er i gang. Vi kan møtes hjemme hos deg, i våre lokaler, på online-møte eller telefon – det er opp til deg.

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Oslo

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Oslo

Lavendla begravelsesbyrå i Oslo tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Minnesider i Oslo

På våre minnesider kan du legge igjen en melding, gi en gave, kjøpe blomster og mer. Nedenfor vises et utvalg av minnesider i Oslo

Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Oslo

Lavendla begravelsesbyrå arrangerer både kirkelige og livssynåpne begravelser. Seremoniene kan holdes i store deler rundt om i Oslo, og etter eget valg. Våre gravferdskonsulenter har god lokal kunnskap, og vil hjelpe deg med å planlegge for begravelse, bisettelse, gravferd og seremoni slik at du som pårørende får tatt en verdig avskjed.

Vi kjenner fremgangsmåten og vil hjelpe deg i hele prosessen. Du vil få støtte fra oss rundt alle praktiske gjøremål slik at du kan fokusere på det som er viktig for deg.

Vårt begravelsesbyrå Oslo kan kontaktes via telefon, videosamtale, på nett og på e-post. Du får personlig oppfølging uansett kommunikasjonsmetode, og vi kan enten møte hjemme hos deg, du kan komme til møtelokaler Lavendla har tilgang på eller vi kan ta møte via video- eller telefonsamtale, eller en kombinasjon. Vi tar raskt tak i alle henvendelser.

Les mer Les mindre

Livssynsåpen begravelse i Oslo

En livssynsåpen begravelse skjer i et livssynsåpent seremonirom. Seremonirommet kan ligge i tilknytning til en kirke, et krematorium eller det kan være et seremonirom på et sykehus. I en livssynsåpen seremoni er du fri til å selv bestemme innholdet i seremonien. I Oslo er det flere seremonirom å velge mellom, for eksempel Østre gravlund store og lille kapell, Vestre gravlund gamle kapell og Alfaset kapell.

Østre gravlund store kapell

Østre gravlund store kapell er et av to kapell i en felles bygning på Østre gravlund. Seremonirommet har ca 170 sitteplasser, orgel på galleri og piano i salen.

Østre gravlund lille kapell

Østre gravlund lille kapell er et av to kapell i en felles bygning på Østre gravlund. Seremonirommet har 140 sitteplasser og orgel på galleriet.

Vestre gravlund Nye kapell

Vestre gravlund Nye kapell, ligger i det nordvestre hjørnet av Vestre gravlund, like ved Borgen T-banestasjon med inngang fra den siden som vender mot Sørkedalsveien og stasjonen. Seremonirommet har sammenhengende jærstoler med sitteplass til 132 personer.

Vestre gravlund Gamle kapell

Vestre gravlund Gamle kapell ligger ved siden av Vestre gravlund Nye kapell. Inngangen er fra kirkegårds-siden (byggets sydside), og inneholder bisettelseskapell og kolumbarium (urnehall). Seremonirommet har buede benker med 100 sitteplasser.

Vestre gravlund Krypten

Vestre gravlund krypten er et lite kapell under Vestre gravlund Nye kapell og med inngang fra parkeringsplassen på byggets nordside. Seremonirommet er enkelt innredet uten dekorasjoner, har et lite orgel og 24 sitteplasser.

Vestre gravlund kapell

Vestre gravlund kapell ligger midt inne på Vestre gravlund med hovedadkomst fra Monolittveien. Seremonirommet brukes i hovedsak når det skal være kistebegravelser til gravlunden og rommet har 132 sitteplasser.

Alfaset gravlund kapell

Alfaset gravlund kapell ligger i tilknytning til Alfaset gravplass og ved siden av Alfaset krematorium. Det er plass til om lag 150 personer i seremonirommet.

Seremonirom på sykehus

Ullevål sykehus har seremonirom for livssynsnøytrale, i tillegg til et eget vaskeseremoni-rom for muslimske begravelser.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse i Oslo

Lavendla begravelsesbyrå hjelper deg å arrangere kirkelig begravelse om det er det du ønsker. Du kan velge mellom seremoni i kirken med påfølgende kistebæring og nedsenkning av kiste på utvalgt gravplass, eller med påfølgende kremasjon. Om du ønsker det, kan vi også bistå med å arrangere en seremoni for kremasjonen og urnenedleggelsen.

En kirkelig begravelse foregår i en kirke etter ditt valg og seremonien følger kirkens liturgi for bisettelser med noen få unntak.

Mange kirkelige gravferder holdes også i de livssynsåpne seremonirommene. Ved kirkelig begravelse samarbeider vi med den valgte kirken, presten og organisten. Vi i Lavendla tar det overordnede ansvaret for å koordinere hele prosessen.

Mye brukte kirker i Oslo er Høybråten kirke, Nordstrand kirke, Voksen kirke, Grorud kirke, Ullern kirke og Grefsen kirke. Det er også begravelser i for eksempel Vestre Aker kirke, Østre Aker kirke, Kampen kirke, Rødtvet kirke, Skøyen kirke, Sagene kirke, Ris kirke, Holmenkollen kapell (kirke), Bøler kirke og Holmlia kirke.

Høybråten kirke ligger i bydel Stovner. Kirken har sitteplasser til 168.

Nordstrand kirke har 350 sitteplasser.

Voksen kirke har 400 sitteplasser i tillegg til en menighetssal, til sammen 500 plasser.

Grorud kirke har 500 sitteplasser.

Ullern kirke har 800 sitteplasser.

Grefsen kirke har 600 sitteplasser.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Oslo

I Oslo er det kunngjort 20 gravlunder, hvorav 6 av disse er listet som gravlunder. 13 er oppført som kirkegårder og 1 av disse står oppført som urnelund. Og for innbyggere av Oslo er det rett på fri grav i 20 år. Det vil si at festeavgiften ikke skal betales de første tyve årene for medborgere i Oslo. Og selv om Oslo-borgere er tildelt et fast gravplass-sokn basert på adressen du bor på, kan du få gravplass på annen gravlund i Oslo. Dette er mulig såfremt det er høvelig plass på den ønskede gravlund.

Blant gravplasser i Oslo finner du: Alfaset gravlund, Bekkelaget urnelund, Gamle Aker kirkegård, Gamlebyen gravlund, Grefsen kirkegård, Grorud kirkegård, Høybråten kirkegård, Klemetsrud kirkegård, Krist kirkegård, Nordre gravlund, Nordstrand kirkegård, Ris kirkegård, Sørkedalen kirkegård, Ullern kirkegård, Vestre Aker kirkegård, Vestre gravlund, Voksen kirkegård, Vår Frelsers gravlund, Østre Aker kirkegård og Østre gravlund.

Les mer Les mindre