23 65 11 00 Alle dager - hele døgnet

GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Begravelsesbyrå Oslo

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Oslo

Vi møtes hos deg, i våre lokaler, eller over telefon/video. Ring oss på 23 65 11 00 eller velg en rådgiver nedenfor.

Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Oslo

Hos Lavendla begravelsesbyrå Oslo får du en personlig rådgiver som hjelper deg når noen er død.

Vi har vakttelefon døgnet rundt og du velger selv om du vil møte begravelsesrådgiveren i et av våre lokaler eller ved et hjemmebesøk. Om du heller ønsker det, kan vi også møtes over telefon eller video.

Siden oppstarten i 2014 har Lavendla jobbet for at du som pårørende skal føle deg trygg og du skal få akkurat den hjelpen du trenger. Om du vil kan du velge rådgiver direkte fra vår hjemmeside ut fra tilgjengelighet, kompetanse og tidligere kundeomdømme.

Din rådgiver er din personlige støtte og følger raskt opp eventuelle spørsmål du måtte ha. For å sikre din trygghet er alle Lavendlas rådgivere utdannede og sertifiserte i Lavendla Academy.

Kontakt oss på 23 65 11 00 så hjelper vi deg!

Lavendla begravelsesbyrå Oslo
Vi gjør det vanskelige lettere

begravelsesbyrå møde 1

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en begravelsesrådgiver direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige begravelsesrådgiver over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Oslo

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Oslo?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 27.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 11 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Oslo

Lavendla begravelsesbyrå arrangerer både kirkelige og livssynåpne begravelser. Seremoniene kan holdes i store deler rundt om i Oslo, og etter eget valg.

Våre gravferdskonsulenter har god lokal kunnskap, og vil hjelpe deg med å planlegge for begravelse, bisettelse, gravferd og seremoni slik at du som pårørende får tatt en verdig avskjed.

Vi kjenner fremgangsmåten og vil hjelpe deg i hele prosessen. Du vil få støtte fra oss rundt alle praktiske gjøremål slik at du kan fokusere på det som er viktig for deg.

Du får personlig oppfølging uansett kommunikasjonsmetode, og vi kan enten møte hjemme hos deg, du kan komme til møtelokaler Lavendla har tilgang på eller vi kan ta møte via video- eller telefonsamtale.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse i Oslo

Lavendla begravelsesbyrå hjelper deg å arrangere kirkelig begravelse om det er det du ønsker. Du kan velge mellom seremoni i kirken med påfølgende kistebæring og nedsenkning av kiste på utvalgt gravplass, eller med påfølgende kremasjon.

Om du ønsker det, kan vi også bistå med å arrangere en seremoni for kremasjonen og urnenedleggelsen. En kirkelig begravelse foregår i en kirke etter ditt valg og seremonien følger kirkens liturgi for bisettelser med noen få unntak.

Mange kirkelige gravferder holdes også i de livssynsåpne seremonirommene. Ved kirkelig begravelse samarbeider vi med den valgte kirken, presten og organisten. Vi i Lavendla tar det overordnede ansvaret for å koordinere hele prosessen.

Mye brukte kirker i Oslo er Høybråten kirke, Nordstrand kirke, Voksen kirke, Grorud kirke, Ullern kirke og Grefsen kirke.

Det er også begravelser i for eksempel Vestre Aker kirke, Østre Aker kirke, Kampen kirke, Rødtvet kirke, Skøyen kirke, Sagene kirke, Ris kirke, Holmenkollen kapell (kirke), Bøler kirke og Holmlia kirke.

Les mer Les mindre

Livssynsåpen begravelse i Oslo

En livssynsåpen begravelse skjer i et livssynsåpent seremonirom. Seremonirommet kan ligge i tilknytning til en kirke, et krematorium eller det kan være et seremonirom på et sykehus.

I en livssynsåpen seremoni er du fri til å selv bestemme innholdet i seremonien. I Oslo er det flere seremonirom å velge mellom, for eksempel Østre gravlund store og lille kapell, Vestre gravlund gamle kapell og Alfaset kapell.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Oslo

I Oslo er det kunngjort 20 gravlunder, hvorav 6 av disse er listet som gravlunder. 13 er oppført som kirkegårder og 1 av disse står oppført som urnelund.

Og for innbyggere av Oslo er det rett på fri grav i 20 år. Det vil si at festeavgiften ikke skal betales de første tyve årene for medborgere i Oslo. Og selv om Oslo-borgere er tildelt et fast gravplass-sokn basert på adressen du bor på, kan du få gravplass på annen gravlund i Oslo. Dette er mulig såfremt det er høvelig plass på den ønskede gravlund.

Blant gravplasser i Oslo finner du: Alfaset gravlund, Bekkelaget urnelund, Gamle Aker kirkegård, Gamlebyen gravlund, Grefsen kirkegård, Grorud kirkegård, Høybråten kirkegård, Klemetsrud kirkegård, Krist kirkegård, Nordre gravlund, Nordstrand kirkegård, Ris kirkegård, Sørkedalen kirkegård, Ullern kirkegård, Vestre Aker kirkegård, Vestre gravlund, Voksen kirkegård, Vår Frelsers gravlund, Østre Aker kirkegård og Østre gravlund.

Les mer Les mindre