lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Nesodden

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Nesodden

Velkommen til ditt begravelsesbyrå Nesodden. Her er vi til stede for å hjelpe deg gjennom sorgprosessen ved å tilrettelegge og organisere begravelsen mens du går gjennom en krevende tid. 

Tid er viktig, også for oss. Fra du tar kontakt med oss vil vi være raskt med å opprette en dialog med deg. Du vil bli kontaktet gjennom samme kanal som du tok kontakt med oss; via telefon eller på e-post. I denne dialogen vil vi avtale når det passer best for pårørende å holde møtet.

Du velger hvor du ønsker å møte oss. Pårørende har den friheten til å velge hvor de ønsker å møtes for å planlegge bisettelse eller begravelse. Du kan velge om vi skal komme hjem til deg, du kan komme på våre innbydende lokaler i Nesodden eller vi kan ha møte over telefon eller video. Det viktigste er at det er innenfor de rammene du føler deg tryggest.

Juridisk hjelp med arv og skifte. Hos Lavendla begravelsesbyrå Nesodden har vi juridiske fagfolk til å hjelpe deg med spørsmål om skifte og arv, og det kan også være du må i dialog med tingretten (tidligere kalt skifteretten). Her vil våre jurister hjelpe deg med å sørge for at du får svar på alle de utfordrende spørsmålene som dukker opp i denne forbindelse.

Begravelsesbyrå Nesodden

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Nesodden

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Nesodden

Lavendla begravelsesbyrå i Nesodden tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Nesodden

I Nesodden er våre gravferdskonsulenter til stede for å hjelpe deg med planlegging av begravelse og bisettelse. Og vi kan bistå med kirkelig, borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse. Våre konsulenter er godt kjent med å planlegge begravelse og minneseremonier uavhengig av religion og livssyn. Muslimsk begravelse og katolsk begravelse er også noe vi kjenner godt til. 

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Nesodden

Når vi skal bistå pårørende med å organisere en kirkelig begravelse, vil vi først ta kontakt med presten i den aktuelle kirken eller kapellet som seremonien skal avholdes. I dette møtet vil dere få muligheten til å tilpasse egne ønsker om musikkinnslag, minneord og i noen tilfeller også hvilke tekster og salmer som skal benyttes under seremonien. 

En kirkelig begravelse/bisettelse kan være en kistenedsenking eller en urnenedsettelse. Og seremoniene for disse er veldig like i rekkefølge fram til kisten bæres ut av lokalet. Ved en bisettelse vil kisten senkes ned i gulvet eller bæres ut til ventende bil som kjører kisten til krematoriet. Ved en begravelse vil kisten bæres ut til gravlunden hvor kisten skal senkes. 

Dersom etterlatte ønsker å avholde minnestund, er det ved en begravelse vanlig at denne avholdes etter kistenedsenkingen. Mens ved en bisettelse er det vanlig at minneseremonien avholdes en tid etter at kremasjonen har funnet sted. Frist for urnenedsettelse er 6 måneder innen avdødes død.

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Nesodden

Våre konsulenter hos Lavendla kan bistå med planlegging av en livssynsnøytral begravelse, men også humanistisk, borgerlig eller begravelse med annet religiøst syn. Vi er godt kjent med lokaler som kan benyttes for de ulike minneseremoniene.

Les mer Les mindre

Kirker i Nesodden

Skoklefall kirke, Gjøfjell kirke og Nesodden kirke er blant kirkene du finner i Nesodden. 

Skoklefall kirke er en langkirke som ble bygget i 1936, og har en kapasitet på 130 personer. Arkitekten som designet bygget, er arkitekten Carl Michalsen. Altertavlen kom på plass rundt 1960, sammen med både prekestol og døpefont. Disse vakre kunstverkene er det grafikeren Terje Grøstad som stod for. Kirken går også under navnet Skoklefall kapell.

Gjøfjell kirke holder til på Fagerstrand i Nesodden, og har en kapasitet på rundt 300 plasser. Det var arkitekten Holger Sinding-Larsen som sto for designet av den flotte langkirken. 

Nesodden kirke er Nesoddens eldste kirke, og ble bygd på 1100-tallet. Siden er den blitt restaurert tre ganger, og fremstår i dag som et solid og flott bygg i stein. Historien sier at det under restaureringen på 1900-tallet ble funnet flere sølvmynter i kirken som stammet tilbake fra 1100-tallet. Kirken har en kapasitet på 130 plasser.

Les mer Les mindre

Kapell i Nesodden

I Nesodden finner du Skoklefall kapell, som egentlig heter Skoklefall kirke. Og Klodsbodding kapell er også benyttet av Nesoddens innbyggere til ulike seremonier i dag. Klodsbodding kapell har en kapasitet på 80 plasser. 

Les mer Les mindre

Gravplasser i Nesodden

I Nesodden har du følgende gravplasser og kirkegårder: Nesodden kirkegård, Nesodden nye kirkegård og Gjøfjell kirkegård. 

Les mer Les mindre