lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Nannestad

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Nannestad

Våre gravferdskonsulenter i Nannestad bistår med alt det praktiske rundt planlegging og organisering av begravelse og bisettelse. 

Rask bistand i Nannestad. Ditt Lavendla begravelsesbyrå Nannestad er klar til hjelpe til for at du skal få tatt et verdig farvel med den avdøde. Vi er raskt ute med å ta kontakt med deg etter vi har mottatt din henvendelse og sørger for at du får tildelt din egen dedikerte gravferdskonsulent. 

Kontakt og møte. Når vi kontakter deg vil vi avtale et møte i de omgivelsene som er mest komfortable for deg. Dette kan være i ditt eget hjem, i våre lokaler, via telefon eller via videomøte. 

Spørsmål rundt arv og skifte? Våre gravferdskonsulenter hos ditt begravelsesbyrå Nannestad, kan bistå med å kontakte tingretten (tidligere skifteretten) på pårørendes vegne. Dette gjelder om du skulle ha spørsmål rundt arv og skifte ved et dødsfall.

Begravelsesbyrå Nannestad

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Nannestad

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Nannestad

Lavendla begravelsesbyrå i Nannestad tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Nannestad

Din gravferdskonsulent bistår med planlegging og organisering av kirkelig, borgerlig, humanistisk og livssynsåpen begravelse. Vi forstår at alle har sine individuelle behov, og vil tilpasse seremoni og minnestund slik at du får tatt et verdig farvel med den avdøde.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Nannestad

En kirkelig begravelse i Nannestad vil følge Den Norske Kirkes liturgi for gravferd. Rekkefølgen i en slik seremoni vil være veldig lik det som skjer på en gudstjeneste. Og det er mange som foretrekker en kirkelig begravelse fordi den har faste og velkjente rammer. 

En kristen seremoni kan være en begravelse eller en bisettelse. Ved bisettelse vil det være samme rekkefølge på seremonien i kirken eller kapellet, men etter at kirkeklokkene har ringt ut (postludium) vil kisten senkes ned, eller bæres ut til ventende bil som kjører kisten til krematoriet.

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Nannestad

Din gravferdskonsulent hos Lavendla Nannestad vil bistå i planleggingen av borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse. Når du går gjennom en overveldende sorg kan det kjennes betryggende at din konsulent sørger for alt det praktiske. Vi er godt kjent med hvilke symbolske handlinger som kan være passende for en seremoni som skal holdes uten religiøse innslag.

Les mer Les mindre

Kirker i Nannestad

Nannestad har 4 kirker; Nannestad kirke, Bjørke kirke, Holter kirke og Stensgård kirke. Og hver av disse kirkene tilhører hvert sitt sogn i Nannestad.

Les mer Les mindre

Kapell i Nannestad

Både Stensgård kapell og Harestua kapell kan benyttes av Nannestads innbyggere. Det finnes også andre lokaler som kan passe for en begravelses-seremoni i Nannestad. Ta kontakt med din gravferdskonsulent for å få komplett oversikt. 

Les mer Les mindre

Gravplasser i Nannestad

Alle fire kirkene i Nannestad har også tilhørende kirkegårder. Her finner du gravplasser. Stensgård kirkegård, Nannestad kirkegård, Bjørke kirkegård og Holter kirkegård.  

Les mer Les mindre