GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Lavendla begravelsesbyrå Namsos

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Namsos

Det er en tillitserklæring å kunne bistå med å planlegge en begravelse. Nedenfor kan du lese mer og velge blant de tilgjengelige rådgiverne våre i Namsos. Ring oss på 73 02 27 27, eller les mer om hver enkelt rådgiver for å finne ut hvem som kan passe best for din situasjon.

Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Namsos

Hos Lavendla begravelsesbyrå Namsos får du en personlig rådgiver som hjelper deg når noen er død.

Vi har vakttelefon døgnet rundt og du velger selv om du vil møte begravelsesrådgiveren i et av våre lokaler eller ved et hjemmebesøk. Om du heller ønsker det, kan vi også møtes over telefon eller video.

Siden oppstarten i 2014 har Lavendla jobbet for at du som pårørende skal føle deg trygg og du skal få akkurat den hjelpen du trenger. Om du vil kan du velge rådgiver direkte fra vår hjemmeside ut fra tilgjengelighet, kompetanse og tidligere kundeomdømme.

Din rådgiver er din personlige støtte og følger raskt opp eventuelle spørsmål du måtte ha. For å sikre din trygghet er alle Lavendlas rådgivere utdannede og sertifiserte i Lavendla Academy.

Kontakt oss på 73 02 27 27 så hjelper vi deg!

Lavendla begravelsesbyrå Namsos
Vi gjør det vanskelige lettere

begravelsesbyrå møde 1

Kontakt oss

Ring oss på 73 02 27 27 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Namsos

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Namsos?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 18.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 9 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Namsos

Kanskje hadde den avdøde selv ønsker om egen gravferd? Om dette var tilfelle kan dét være en god start på planleggingssamtalen med oss i Lavendla. Det finnes mange måter å ta avskjed på, og mange former for begravelser og bisettelser. Det er opp til dere, og vi er lydhøre for de pårørendes ønsker. Vi er behjelpelige med alt det praktiske som må ordnes for å få alt i stand, som for eksempel sted, musikkinnslag, blomster, dødsannonse og program – for å nevne noe.

Les mer Les mindre

Kirkelige begravelse

En gravferd i kirken følger den kristne liturgien for begravelser. Den er for mange en forutsigbar, kjent og verdig ramme når det skal tas avskjed med en man har hatt kjær. Utover det faste i liturgien er dere pårørende med på å bestemme salmer, og dere står fritt til å velge musikkinnslag – instrumental solist, sangsolist eller en kombinasjon. Presten vil ta kontakt med dere, så snart tid og sted for seremoni er bestemt. Vedkommende vil snakke med dere om minnetalen til den avdøde.

Vi i Lavendla begravelsesbyrå på Namsos koordinerer alt sammen og sørger for at bisettelsen går etter planen.

Les mer Les mindre

Livssynsåpen bisettelse

I en livssynsåpen bisettelse står dere som pårørende fritt til å velge innholdet. Vi er behjelpelige med egnet livssynsåpent seremonirom på Namsos og ellers alle praktiske gjøremål. Våre rådgivere er erfarne og bistår dere i å ta gode valg slik at gravferden blir verdig og vakker.

Les mer Les mindre