lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Moss

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Moss

I Østfold finner du vårt Lavendla begravelsesbyrå Moss. Vi er til stede for deg i planleggingen av bisettelsen, slik at du kan fokusere på det viktigste i denne vanskelige tiden. Vi kan møtes på den måten som du føler deg mest komfortabel med, og kan stille våre kontorer til disposisjon, vi kan møtes hjemme hos deg som pårørende, eller vi kan treffes over en videosamtale.

Lavendla Moss bidrar med informasjon om tingretten (tidligere skifteretten). Vi er et profesjonelt begravelsesbyrå som holder deg oppdatert på prosessen ved en bisettelse. Vi vil også bistå med nødvendig informasjon om tingretten. Visste du for eksempel at fristen for å sende inn alle papirer om skifteform er 60 dager? Med støtte fra Lavendla, vil vi sørge for at du får all nødvendig informasjon om skifteoppgjør etter du har mistet en av dine kjære. 

Raskt tilgjengelig når du trenger det. Våre lokalkjente begravelsesagenter i Moss kjenner til den tunge tiden du som pårørende nå går gjennom, og vil forsikre deg om at du får all nødvendig oppfølging i prosessen for forberedelse av begravelsen. Ta kontakt med oss på den måten som passer best for deg; kontaktskjema, telefon eller på våre kontorer.

Begravelsesbyrå Moss

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Moss

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Moss

Lavendla begravelsesbyrå i Moss tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Moss

Både kirkelige begravelser og borgerlige begravelser besørges av Lavendla begravelsesbyrå. Våre dyktige begravelsesagenter hos Lavendla hjelper deg med å finne riktig lokasjon i Moss slik at alle de etterlatte får tatt en verdig avskjed.

Som pårørende vil du få tatt et fredfullt farvel ved å benytte deg av kompetansen til våre gravferdskonsulenter. Vi er godt kjent i Moss og sørger for at planleggingen av bisettelse, gravferd og seremoni blir slik du ønsker.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Moss

Alle innbyggere i Moss by og kommune har rett til fri grav i henhold til paragraf (§ 6) i gravferdsloven. Og om du ønsker en tradisjonell kirkelig begravelse i Moss, vil du kunne benytte deg av Ekholt kirke, Jeløy kirke, Larkollen kirke, Moss kirke, Rygge kirke eller St. Mikael kirke. 

Det er ikke gravplass ved alle kirkene. Og det kan være relevant for deg som pårørende å kjenne til at det kun er Moss-, Rygge- og Jeløy kirkegård som har gravlunder. Men da kan det være godt å vite at det ikke er krav om at det må avholdes seremoni før en bisettelse skjer. Så du står fritt til å velge når du ønsker å holde minnestunden for den avdøde. 

Om du ønsker en kremasjon for din kirkelige begravelse, kan seremonien holdes i Moss krematorium, Jeløy kapell eller Rygge kapell. Lavendla begravelsesbyrå Moss vil sørge for å gi deg ro og trygghet rundt planleggingen, slik at seremonien gir en verdig avslutning på livet til den avdøde.

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Moss

Våre gravferdskonsulenter er kjent med å hjelpe til med planlegging av seremonier og bisettelser, og bistår alle som ønsker det, uavhengig av livssyn. Vårt ønske er å være lett tilgjengelige i en vanskelig stund, og vi sørger for å tilrettelegge for den symbolske handlingen du ønsker å utføre til ære for den avdøde.

Lavendla begravelsesbyrå Moss hjelper deg med forberedelsene av borgerlig begravelse, humanistisk gravferd eller livssynsåpen gravferd slik at du får tatt et siste farvel i en egnet avskjedsstund. I Moss kommune kan du som ønsker en livssynsnøytral seremoni velge mellom Moss krematorium, Jeløy kapell og Rygge kapell.

Les mer Les mindre

Kirker i Moss

Våre lokalkjente gravferdskonsulenter vil hjelpe deg med å bestille og avholde seremonien i den valgte kirken i Moss. Kirkene du kan velge mellom i Moss for bisettelse, er Ekholt kirke, Jeløy kirke, Larkollen kirke, Moss kirke, Rygge kirke og St. Mikael kirke.

Moss kirke: I november 1861 ble praktfulle Moss kirke innviet. Den flotte kirken i teglstein ble renovert innvendig ved sitt 100-års jubileum i 1961, og har stått urørt siden. Altertavlen som kalles for “Kristi oppstandelse” ble designet av Borgar Hauglid i året kirken ble renovert. Mens glassmaleriene som kirken er utsmykket med ble plassert inn i henholdsvis 1913 og 1961.

St. Mikael kirke (katolsk): I november 1998 ble den katolske sognekirken innviet i Moss. Den flotte kirken var et tidligere banklokale og har lokasjon på Rådhuskvartalet. 

Les mer Les mindre

Kapell i Moss

Jeløy kapell og Rygge kapell er tilgjengelige kapell som kan benyttes til ulike seremonier og minnestunder i Moss, i tillegg til Moss krematorium. Jeløy kapell ble innviet i 1963 og har 215 sitteplasser. Mens Rygge kapell ble innviet i 1962 og ble tatt i bruk 2 år etter at Rygge kirkegård sto ferdig. Dette kapellet har en kapasitet på 158 sitteplasser.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Moss

I Moss kommune er det listet tre tilgjengelige gravlunder. Disse heter Moss kirkegård, Rygge kirkegård og Jeløy kirkegård.

Både på Rygge og Jeløy kirkegård er det tilrettelagt et eget felt for muslimsk gravlegging. Her er er gravene rettet mot Mekka. Ta kontakt med våre gravferdskonsulenter hos Lavendla begravelsesbyrå dersom du ønsker gravlegging her, så vil vi hjelpe deg.

Les mer Les mindre