Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Moelv

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Moelv

Hos oss blir du tatt varmt i mot. Vi er godt kjent med å hjelpe mennesker i en sårbar tid. Vi er her for å gjøre det vanskelige lettere og vil derfor ta hånd om alt det praktiske rundt planlegging og gjennomføring av gravferden.

Din personlige gravferdskonsulent. Når vi har mottatt din henvendelse via nettsiden vår, på e-post eller på telefon – vil vi raskt ta kontakt med deg. Vår begravelsesrådgiver er din personlige kontaktperson hele veien.  

Tilgjengelige og nær deg. Du kan velge om vi skal møte deg i ditt hjem, i våre lokaler, over video eller via telefon. Det er viktig at planleggingen blir i henhold til dine ønsker, og hva du føler deg mest komfortabel med. Vi tilpasser oss din hverdag.
Begravelsesbyrå Moelv

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Moelv

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Moelv

Lavendla begravelsesbyrå i Moelv tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Hvordan kan jeg få hjelp av Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Moelv?

En vanlig gravferd i Moelv koster gjerne mellom tretti og femti tusen kroner avhenigig av dine valg, men vi tilbyr gravferder fra 8.995 kr, og kan også tilby komplette gravferder innenfor maksbeløpet for NAVs behovsprøvde gravferdsstønad.

Se flere priseksempler her.

Når skal begravelsen gjennomføres?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Moelv

Vi i Lavendla begravelsesbyrå Moelv er trygge i faget og lokalkjent i området. Vi vil hjelpe deg med å finne de rette lokalene til den bisettelsen dere ønsker. Vi hjelper med alt det praktiske rundt planlegging og organisering av kirkelig, annen tro, humanetisk og holistisk gravferd. 

Les mer Les mindre

Livssynsåpen bisettelse Moelv

Ønsker dere en livsynsåpen bisettelse? Da står dere mer fritt til å velge innholdet i seremonien. Dere står også mer fritt til å velge hvor gravferden skal skje. Her er det pårørende sine ønsker og behov som gjelder. I tillegg til den avdødes, om vedkommende hadde meninger om sin egen gravferd. Vi hjelper dere med å finne egnede lokaler, sette sammen et verdig og fint innhold, samt at vi også er behjelpelige med å finne lokaler til minnesamvær i etterkant. 

I en slik seremoni er elementer som ofte benyttes: inngangsmusikk og utgangsmusikk, velkommen, minnetaler, musikkinnslag, dikt, invitasjon til minnestund og lesing av blomsterbånd – for å nevne noen. Men her er det anledning for individuelle tilpasninger. 

Din Lavendla begravelsesrådgiver kjenner til egnede lokaler og kapell i Moelv som kan benyttes for en livssynsåpen seremoni. Blant annet er Moelv kirkesenter og Moelv menighetssenter ofte brukt til slike seremonier. 

Vi bistår deg i  humanetiske eller holistiske gravferder, eller livssynsåpne bisettelser helt uten tilknytning. I sistnevnte kan vi i Lavendla stille som seremonileder.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Moelv

En kirkelig begravelse i Moelv består av de fleste elementer du kan finne i en gudstjeneste. Det er mange som opplever en kirkelig begravelse som en seremoni med velkjente og trygge rammer.

Din Lavendla begravelsesrådgiver booker kirke og prest for deg. Deretter tar presten kontakt med dere for å snakke om bisettelsen, innholdet i minnetalen og hvilke salmer dere ønsker. Her er det selvfølgelig også rom for å dele tanker og følelser rundt det å miste en av sine nærmeste.

Det er rom for personlige tilpasninger når det gjelder minnetale, musikk- og sanginnslag også i en kirkelig gravferd. Din rådgiver i Lavendla koordinerer samarbeidet med prest, organist og solister.

 

 

Les mer Les mindre

Kirker i Moelv

Ringsaker kirke er den mest brukte kirken i Moelv. Men også Moelv kirkesenter som ble bygd i 1987 er en populær kirke. Denne kirken har 150 plasser og er bygd i Leca. 

Ringsaker kirke. Kirken har en kapasitet på 400 plasser. 

Moelv kirkesenter. Kirkesenteret har en kapasitet på 150 plasser.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Moelv

Ta kontakt med din gravferdskonsulent hos Lavendla for å finne hvilken gravplass som skal benyttes. 

Når det kommer til gravplasser i Norge, vil det finnes ulike felt tilpasset religion. Og de pårørende kan velge en kistenedsenking ved begravelse, eller en urnenedsettelse ved bisettelse. 

Ved kremering benyttes en urnegrav. Det er også slik at alle kirkegårder i Norge er pålagt å ha en minnelund. Ved en minnelund kan den avdøde begraves anonymt på minnelunden. Her blir urnen nedsatt av kirketjener uten pårørende til stede.

Les mer Les mindre