GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Begravelsesbyrå Moelv

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Moelv

Det er en tillitserklæring å kunne bistå med å planlegge en begravelse. Nedenfor kan du lese mer og velge blant de tilgjengelige rådgiverne våre i Moelv. Ring oss på 23 65 11 00, eller les mer om hver enkelt rådgiver for å finne ut hvem som kan passe best for din situasjon.

 

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Moelv

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Moelv?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 18.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 9 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Moelv

Vi i Lavendla begravelsesbyrå Moelv er trygge i faget og lokalkjent i området. Vi vil hjelpe deg med å finne de rette lokalene til den bisettelsen dere ønsker. Vi hjelper med alt det praktiske rundt planlegging og organisering av kirkelig, annen tro, humanetisk og holistisk gravferd. 

Les mer Les mindre

Livssynsåpen bisettelse Moelv

Ønsker dere en livsynsåpen bisettelse? Da står dere mer fritt til å velge innholdet i seremonien. Dere står også mer fritt til å velge hvor gravferden skal skje. Her er det pårørende sine ønsker og behov som gjelder. I tillegg til den avdødes, om vedkommende hadde meninger om sin egen gravferd. Vi hjelper dere med å finne egnede lokaler, sette sammen et verdig og fint innhold, samt at vi også er behjelpelige med å finne lokaler til minnesamvær i etterkant. 

I en slik seremoni er elementer som ofte benyttes: inngangsmusikk og utgangsmusikk, velkommen, minnetaler, musikkinnslag, dikt, invitasjon til minnestund og lesing av blomsterbånd – for å nevne noen. Men her er det anledning for individuelle tilpasninger. 

Din Lavendla begravelsesrådgiver kjenner til egnede lokaler og kapell i Moelv som kan benyttes for en livssynsåpen seremoni. Blant annet er Moelv kirkesenter og Moelv menighetssenter ofte brukt til slike seremonier. 

Vi bistår deg i  humanetiske eller holistiske gravferder, eller livssynsåpne bisettelser helt uten tilknytning. I sistnevnte kan vi i Lavendla stille som seremonileder.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Moelv

En kirkelig begravelse i Moelv består av de fleste elementer du kan finne i en gudstjeneste. Det er mange som opplever en kirkelig begravelse som en seremoni med velkjente og trygge rammer.

Din Lavendla begravelsesrådgiver booker kirke og prest for deg. Deretter tar presten kontakt med dere for å snakke om bisettelsen, innholdet i minnetalen og hvilke salmer dere ønsker. Her er det selvfølgelig også rom for å dele tanker og følelser rundt det å miste en av sine nærmeste.

Det er rom for personlige tilpasninger når det gjelder minnetale, musikk- og sanginnslag også i en kirkelig gravferd. Din rådgiver i Lavendla koordinerer samarbeidet med prest, organist og solister.

 

 

Les mer Les mindre

Kirker i Moelv

Ringsaker kirke er den mest brukte kirken i Moelv. Men også Moelv kirkesenter som ble bygd i 1987 er en populær kirke. Denne kirken har 150 plasser og er bygd i Leca. 

Ringsaker kirke. Kirken har en kapasitet på 400 plasser. 

Moelv kirkesenter. Kirkesenteret har en kapasitet på 150 plasser.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Moelv

Ta kontakt med din gravferdskonsulent hos Lavendla for å finne hvilken gravplass som skal benyttes. 

Når det kommer til gravplasser i Norge, vil det finnes ulike felt tilpasset religion. Og de pårørende kan velge en kistenedsenking ved begravelse, eller en urnenedsettelse ved bisettelse. 

Ved kremering benyttes en urnegrav. Det er også slik at alle kirkegårder i Norge er pålagt å ha en minnelund. Ved en minnelund kan den avdøde begraves anonymt på minnelunden. Her blir urnen nedsatt av kirketjener uten pårørende til stede.

Les mer Les mindre