63 81 75 67 Alle dager - hele døgnet

GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Begravelsesbyrå Lillestrøm

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Lillestrøm

Vi møtes hos deg, i våre lokaler, eller over telefon/video. Ring oss på 63 81 75 67 eller velg en rådgiver nedenfor.

Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Lillestrøm

Hos Lavendla begravelsesbyrå Lillestrøm får du en personlig rådgiver som hjelper deg når noen er død.

Vi har vakttelefon døgnet rundt og du velger selv om du vil møte begravelsesrådgiveren i et av våre lokaler eller ved et hjemmebesøk. Om du heller ønsker det, kan vi også møtes over telefon eller video.

Siden oppstarten i 2014 har Lavendla jobbet for at du som pårørende skal føle deg trygg og du skal få akkurat den hjelpen du trenger. Om du vil kan du velge rådgiver direkte fra vår hjemmeside ut fra tilgjengelighet, kompetanse og tidligere kundeomdømme.

Din rådgiver er din personlige støtte og følger raskt opp eventuelle spørsmål du måtte ha. For å sikre din trygghet er alle Lavendlas rådgivere utdannede og sertifiserte i Lavendla Academy.

Kontakt oss på 63 81 75 67 så hjelper vi deg!

Lavendla begravelsesbyrå Lillestrøm
Vi gjør det vanskelige lettere

begravelsesbyrå møde 1

Kontakt oss

Ring oss på 63 81 75 67 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en begravelsesrådgiver direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige begravelsesrådgiver over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Lillestrøm

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Lillestrøm?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 27.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 11 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Lillestrøm

Du får en dedikert begravelsesrådgiver hos Lavendla Lillestrøm. Begravelsesrådgiveren vil følge deg og dine i hele prosessen med planlegging og gjennomføring av alt det praktiske før, under og etter bisettelsen.

Vi ønsker å gi deg som pårørende mulighet til å senke skuldrene og være tilstede for dine nærmeste. Vi ønsker å gjøre det vanskelige lettere.

Lavendla begravelsesrådgivere i Lillestrøm er godt kjent med å sette i stand en tilpasset bisettelse, med påfølgende minnestund. Vi har også god erfaring med å planlegge og gjennomføre tradisjonell kirkelig begravelse. 

Vi hjelper deg også med planlegging av kremasjon og urnenedleggelse eller kistegravlegging. Vi kjenner til kirker, livssynsåpne seremonirom, egnede lokaler for minneseremoni og gravlunder i ditt nærområde.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Lillestrøm

Du kan avholde kirkelig begravelse for den avdøde i Lillestrøm i utvalgte kirker. Våre gravferdskonsulenter er lokalkjente og vil komme med oversikten til deg dersom du er usikker på hvor du ønsker å holde bisettelsen.

En begravelse i en av Lillestrøms kirker vil være i kirkens regi. Som en del av seremonien vil det være salmesang, opplesing fra Bibelen, preken og minnetale. Lavendla vil være behjelpelige med å finne andre innslag, det være seg diktlesing, musikkinnslag eller sang. Våre gravferdskonsulenter vil lytte til deg, og sørge for at alle etterlatte får tatt et verdig farvel med den avdøde.

Etter at Fet, Skedsmo og Sørum kommune ble slått sammen fra 2020, har de sammen fått navnet Lillestrøm. Lillestrøm var tidligere en by i Skedsmo kommune, men har nå fått tildelt kommune-status. Det er derfor mange kirker å velge mellom dersom du skal ha begravelse i Lillestrøm. 

Oversikten over kirker i Lillestrøm inneholder Blaker kirke, Dalen kirke, Fet kirke, Frogner gamle kirke, Frogner nye kirke, Lørenskog kirke, Stalsberghagen krematorium, Øvre Rælingen kirke, Lillestrøm kirke, Skedsmo kirke, Strømmen kirke og Sørum kirke. Nedenfor har vi skrevet litt om de mest populære kirkene i Lillestrøm kommune.

Les mer Les mindre

Livssynsåpen bisettelse Lillestrøm

Hos Lavendla er våre gravferdskonsulenter kjent med å skreddersy bisettelser og påfølgende seremonier. Vi hjelper deg med å planlegge, tilrettelegge og sørge for alt det praktiske rundt en humanistisk eller livssynsåpen begravelse.

Blant livssynsåpne seremonirom du kan velge mellom i Lillestrøm finner du Stalsberghagen, Skedsmotun bo- og behandlingssenter og St. Magnus katolske kirke. Ta kontakt med din Lavendla gravferdskonsulent Lillestrøm, så vil vi hjelpe deg.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Lillestrøm

Vi hjelper deg med å finne den rette gravlunden for den avdøde. På noen av gravplassene kan du velge mellom ordinære kistegraver, egne gravfelt for muslimer som er vendt mot Mekka, urnegraver og egne gravfelt for anonym gravlegging.

Blant gravplasser i Lillestrøm finner du Stalsberghagen gravlund og krematorium, Blaker, Enebakkneset, Fet, Frogner, Stalsberg, Skedsmo og Sørum.

Les mer Les mindre