lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Horten

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Horten

Velkommen til ditt begravelsesbyrå Horten. Her står våre begravelsesagenter klare til å ta imot deg som står i en tøff sorgprosess. Og vi kjenner så altfor godt til at denne tiden kan være både overveldende og vond. La oss hjelpe deg med planlegging og organisering av begravelsen, slik at du kan fokusere på det viktigste nå. 

Rask tilbakemelding. Etter vi har mottatt din henvendelse, vil en av våre begravelsesagenter kontakte deg og avtale tid for et møte. Fra første stund vil du få tildelt din egen, dedikerte konsulent som vil følge deg opp gjennom hele prosessen for planlegging av bisettelse eller begravelse.

Hvor ønsker du å møte oss? Våre konsulenter er tilgjengelige for møte i våre kontorer, hjemme hos deg, over telefon eller via videomøte. I vårt møte med pårørende vil vi planlegge hvordan du ønsker at begravelsen skal være, slik at alle etterlatte får tatt et verdig farvel med den avdøde.

Trenger du juridisk hjelp ved skifte? Hos Lavendla tilbyr vi juridisk bistand ved spørsmål rundt arv og skifte. Vi vet at det kan oppstå dilemmaer i forbindelse med tingretten (tidligere kalt skifteretten) og spørsmål rundt skifte. Derfor har Lavendla tilgjengelige jurister som kan bistå deg som er pårørende.

Begravelsesbyrå Horten

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Horten

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Horten

Lavendla begravelsesbyrå i Horten tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Horten

Våre gravferdskonsulenter i Lavendla bistår med alt det praktiske rundt begravelsen. Vi kjenner godt til de ulike lokalene som kan benyttes i forbindelse med begravelse, bisettelse og livssynsnøytrale seremonier.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Horten

Om du ønsker en kirkelig begravelse i Horten, så vil våre konsulenter i Horten hjelpe deg med å finne egnede lokaler for minneseremonien. Vi bestiller time med presten og sørger for at dere får tilpasset seremonien med minnetaler og musikkinnslag dersom dere ønsker det.

En kirkelig begravelse følger Den Norske Kirkes liturgi for gravferd-seremoni, og en slik seremoni innebærer følgende elementer: salmesang, skriftlesing fra Bibelen, bønn, musikkinnslag som solosang eller instrument (valgfritt), minneord og kranseopplesing. 

I forbindelse med opplesingen av minneordene kan pårørende også fortelle om livet til den avdøde og hvilken innvirkning han eller henne hadde på deres liv. Det er opp de etterlatte hva de ønsker at skal komme frem under en minnetale, og dersom de ikke ønsker å avholde denne talen selv, vil presten stå for dette. 

Lavendlas konsulenter kan bistå med alt det praktiske rundt planleggingen av seremoni og minnestund, enten det gjelder kistebegravelse eller urnenedsenking.

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Horten

Hos Lavendla er vi godt kjent med andre livssynsnøytrale seremonier ved begravelse og bisettelse. Vi hjelper pårørende med å finne passende lokaler for seremonien dere ønsker å holde for den avdøde, uansett livssyn. Vi hjelper deg slik at du får tatt et verdig farvel, og kan organisere minneseremoni, sjelemesse, jordfestelse, bønnestund eller annen symbolsk handling. 

Les mer Les mindre

Kirker i Horten

I Horten er det 5 kirker, og disse er Horten kirke, Åsgårdstrand kirke, Borre kirke, Nykirke kirke, Skoppum arbeidskirke

Horten kirke er en nydelig steinkirke som ble bygd i 1855. Den blir også kalt Ganisonskirken og har en kapasitet på 900 plasser. Altertavlen i kirken er designet av Carl Julius Lorch, og er en kopi av altertavlen som Adolph Tidemand skapte til Trefoldighetskirken i Oslo.

Åsgårdstrand kirke ble bygd i murstein i 1969, og har en kapasitet på mellom 120 og 250 plasser. Langkirken er bygget i teglstein, med tradisjonelle former. Det er ingen egen kirkegård som tilhører kirken.

Borre kirke er en kirke som ble bygget så tidlig som på 1100-tallet, og den ble restaurert i 1928. Perioden den ble bygd i er romansk, og derfor er også stilen sådan. Kirken er bygget i solid stein, og har en kapasitet på cirka 300. 

Les mer Les mindre

Kapell i Horten

Horten har blant annet to kapeller. Disse er Horten kapell og Løvøy kapell. 

Horten gravkapell ble designet av Carl Berner og sto ferdig rundt 1940. Interiøret i kapellet er det Per Vigeland som står for. Kapellet står i umiddelbar nærhet til Horten kirke, og har en tilhørende kirkegård.

Løvøy kapell er benevnt som en langkirke, og ble bygd på 1200-tallet. Mellom 1928 og 1950 var steinkapellet under restaurering, og fremstår i dag i god stand. 

Les mer Les mindre

Gravplasser i Horten

I Horten finner du Horten gravlund, Borre gravlund og Nykirke gravlund som tilgjengelige gravplasser. Din gravferdskonsulent hos Lavendla vil bistå med å finne gravlunden som passer, enten det er urnegrav, nytt gravsted, gammelt gravsted, navnet minnelund, anonym minnelund, gravlund for muslimer eller spredning av aske. 

Les mer Les mindre