lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Hønefoss

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Hønefoss

Din begravelsesagent Hønefoss finner du på Lavendlas innbydende kontorer. Ta kontakt med oss på nett, via kontaktskjemaet vårt, eller på telefon. Vi kommer raskt tilbake til deg, og sørger for at du blir ivaretatt og fulgt opp i den tunge tiden du nå går gjennom.

Rask oppfølging. Etter å ha mottatt din henvendelse er våre gravferdskonsulenter raske med å ta kontakt med deg for å avtale et møte med deg. Alle henvendelser blir behandlet anonymt, og du kan føle deg trygg på at vi ivaretar privatlivets fred.

Praktisk hjelp i en sårbar tid. Når du kjenner at tanken på å planlegge en bisettelse eller begravelse er overveldende, så er din konsulent hos Lavendla på plass for å støtte deg. Vi gir deg ro og sørger for en god ramme rundt prosessen slik at du blir trygg på at avskjeden med den avdøde blir en verdig avskjedsseremoni.

Rettslig informasjon om arv og skifte. Hos Lavendla har vi juridiske konsulenter tilgjengelig til å bistå med spørsmål rundt arv og skifte som må behandles i tingretten (tidligere kalt skifteretten). 

For å planlegge bisettelse eller begravelse setter vi av god tid til å planlegge sammen med deg. Som pårørende er det viktig at begravelsen tilpasses etter de etterlattes ønsker. Ofte har også avdøde kommet med sine forslag om hvordan han eller hun har ønsket at begravelsen sin skal være, og da vil målet vårt være å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre.

Begravelsesbyrå Hønefoss

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Hønefoss

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Hønefoss

Lavendla begravelsesbyrå i Hønefoss tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Hønefoss

I Hønefoss har vi lokalkjent kunnskap om kirker, kapell, lokale og gravlunder. Vi vil skreddersy seremonien etter ønske, og bistår også med planlegging av begravelser uten seremoni. Å gi en siste ære til den avdøde kan utføres på mange måter. Og i Hønefoss er det mange alternativer for at du skal ta en verdig avskjed med din nærmeste.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Hønefoss

I Hønefoss kan du holde en kirkelig begravelse i kirke eller kapell. Og alternativene for kirkelig begravelse er tradisjonell kistebegravelse eller bisettelse med urnenedsettelse.

Ved en tradisjonell kirkelig begravelse og bisettelse med urnenedsettelse følges Den Norske kirkes liturgi for begravelser. Det vil si at form og innhold er fastsatt, selv om presten står fritt til å velge mellom ulike bibelvers og salmer. Som pårørende har du også mulighet for å komme med musikkinnslag, minneord og skriftlesing i løpet av seremonien i kirken. Også for opplesing av ordene på kransene rundt kisten er det lov for nærmeste pårørende å lese opp. 

I Norge kan også pårørende som tilhører ulike kristne trossamfunn låne kirken for å utføre begravelses-seremonien etter sitt eget ritual.

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Hønefoss

I Hønefoss vil våre gravferdskonsulenter hjelpe deg med å arrangere borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse. Vi har god kjennskap til egnede lokaler i området, og er godt kjent med å tilpasse avskjedsseremonier i ulike temaer og med forskjellige symbolhandlinger. Ta kontakt med vårt begravelsesbyrå Hønefoss for å planlegge en minnerik begravelse.

Les mer Les mindre

Kirker i Hønefoss

I Hønefoss finner du 3 kirker. Disse heter Ullerål kirke, Hønefoss kirke og Sankta Theresia katolske kirke. Innenfor Ringerike-kretsen finner du også Tyristrand kirke, Haug kirke og Norderhov kirke.

Hønefoss kirke var opprinnelig ferdigstilt og innviet i 1862. Kirken var designet av arkitekten Christian Heinrich Grosch og var en flott laftet langkirke. Dessverre brant kirken ned i 2010 som en konsekvens av et dårlig varmeanlegg, og ny kirke måtte bygges. I den forbindelse ble det arrangert en konkurranse for arkitekter, som ble vunnet av Link Arkitekter. Den flotte bygningen har fått navnet “Himmeltrærne” og ble innviet og klar til bruk i desember 2017. I dag er den elegante kirken en av Norges mest originale og unike kirker med mange besøkende. Den har en kapasitet på 500 plasser.

Sankta Theresia katolske kirke ble opprinnelig bygd i tre, og sto ferdig i 1935. Men i dag er det et bygg i murstein som står oppført på plassen. Stedet hvor kirken er plassert er langs Randselva i Hønefoss, og benyttes i dag av Oslo katolske bispedømme. 

Les mer Les mindre

Kapell i Hønefoss

I Hønefoss er det flere kapell tilgjengelig, og disse kan benyttes av alle innbyggere i Ringerike kommune. Blant kapellene du finner i Hønefoss er Ask kapell og Ringkollkapellet. Ta kontakt med din konsulent hos Lavendla Hønefoss, så vil vi hjelpe deg med å finne passende lokale for begravelses-seremonien. 

Les mer Les mindre

Gravplasser i Hønefoss

Innenfor Ringerike kan innbyggerne i Hønefoss benytte gravlunder på Hønefoss kirkegård, Tyristrand kirkegård (anonym minnelund), Haug kirkegård, Lunder kirkegård, Veme kirkegård, Hval kirkegård, Viker kirkegård, Nes kirkegård, Norderhov kirkegård, Ask kirkegård og Strømsoddsbygda kirkegård. Tilgjengelig krematorium for de som bor i Hønefoss er Ringerike krematorium. 

Les mer Les mindre