GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Begravelsesbyrå Hamar

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Hamar

Det er en tillitserklæring å kunne bistå med å planlegge en begravelse. Nedenfor kan du lese mer og velge blant de tilgjengelige rådgiverne våre i Hamar. Ring oss på 23 65 11 00, eller les mer om hver enkelt rådgiver for å finne ut hvem som kan passe best for din situasjon.

Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Hamar

Hos Lavendla begravelsesbyrå Hamar får du en personlig rådgiver som hjelper deg når noen er død.

Vi har vakttelefon døgnet rundt og du velger selv om du vil møte begravelsesrådgiveren i et av våre lokaler eller ved et hjemmebesøk. Om du heller ønsker det, kan vi også møtes over telefon eller video.

Siden oppstarten i 2014 har Lavendla jobbet for at du som pårørende skal føle deg trygg og du skal få akkurat den hjelpen du trenger. Om du vil kan du velge rådgiver direkte fra vår hjemmeside ut fra tilgjengelighet, kompetanse og tidligere kundeomdømme.

Din rådgiver er din personlige støtte og følger raskt opp eventuelle spørsmål du måtte ha. For å sikre din trygghet er alle Lavendlas rådgivere utdannede og sertifiserte i Lavendla Academy.

Kontakt oss på 23 65 11 00 så hjelper vi deg!

Lavendla begravelsesbyrå Hamar
Vi gjør det vanskelige lettere

begravelsesbyrå møde 1

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Hamar

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Hamar?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 18.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 9 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Hamar

Organiseringen og planleggingen av begravelsen kan kjennes overveldende, og her kommer vår ekspertise som begravelsesrådgiver inn. Vi er lokalkjente og sørger for alt det praktiske, slik du og de andre pårørende får tatt et verdig farvel med den avdøde. I Hamar kan våre begravelsesrådgivere bistå i planleggingen av kirkelig, annen religiøs tilknytning eller livssynsåpen begravelse.

Les mer Les mindre

Livssynsåpen bisettelse Hamar

Det finnes mange måter å gjennomføre en gravferd på. Om du ønsker holistisk, humanetisk eller livssynsåpen begravelse, vil vår begravelsesrådgiver bistå med alle detaljer. Det kan være å finne egnede lokaler for seremonien, rekkefølge på innslag, og vi har også kjennskap til lokale musikere og artister som vil egne seg til akkurat den bisettelsen dere ønsker. 

Hamar krematorium har et livssynsåpent seremonirom som kan benyttes av alle. Det finnes også andre tilgjengelige lokaler som kan benyttes for å ta et verdig farvel med den avdøde. Din begravelsesrådgiver hos Lavendla vil vi hjelpe deg med å finne det lokalet som passer best for deres ønsker. 

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Hamar

Vi i Lavendla ønsker å møte dere som pårørendes forvetninger til seremoni og minnestund. Kanskje har den avdøde selv ytret ønske om hvordan vedkommende ønsker sin egen bisettelse? En kirkelig begravelse følger Den Norske Kirkes liturgi . Dette er en trygg og forutsigbar ramme for innholdet i en bisettelse. 

Lavendla begravelsesbyrå Hamar bestiller prest etter at kirke for seremonien er bestemt. Presten vil så ta kontakt med dere. Samtalen vil inneholde planlegging rundt minneord om den avdøde, valg av salmer, kistebæring hvis det er en del av gravferden samt eventuelle sanginnslag. I denne samtalen er det også rom for å uttrykke følelser rundt det som har skjedd og forklare med ord hvordan det kjennes og hvilke tanker man har rundt det å miste en av sine nære. 

Bisettelse og begravelse i regi av Den Norske Kirke har samme rammer. Seremonien i kapellet eller kirken har samme praksis, og inneholder følgende innslag: klokkeringing, preludium- og postludium ved start og slutt, salmesang (rundt 3), skriftlesing, bønn og eventuelle frivillige innslag som musikk- og sang samt opplesing av hilsener som står på kransene.

Etter seremonien i kapellet eller kirken, bæres kisten ut til kirkegården hvor seremonien avsluttes. Ved en bisettelse vil kisten senkes ned i gulvet eller bæres ut til ventende kistebil som vil kjøre kisten til krematoriet. 

Noen ønsker å holde en minneseremoni etter seremonien, mens andre velger å avslutte minnet ved graven. Dette står de etterlatte fritt til å velge selv.

Les mer Les mindre

Kirker i Hamar

I Hamar har vi 4 forskjellige kirker. Og disse er Hamar domkirke, Storhamar kirke, Vang kirke og Øvre Vang kirke.

Hamar domkirke har en kapasitet på 500 plasser.

Vang kirke i Hamar er så stor at den har plass til 1000 mennesker.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Hamar

I Hamar er det fire tilgjengelige gravplasser, og disse er Hamar kirkegård, Vang kirkegård, Hol gravlund og Øvre Vang kirkegård.

Les mer Les mindre