GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Begravelsesbyrå Frogner

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Frogner

Det er en tillitserklæring å kunne bistå med å planlegge en begravelse. Nedenfor kan du lese mer og velge blant de tilgjengelige rådgiverne våre i Frogner. Ring oss på 23 65 11 00, eller les mer om hver enkelt rådgiver for å finne ut hvem som kan passe best for din situasjon.

Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Frogner

Hos Lavendla begravelsesbyrå Frogner får du en personlig rådgiver som hjelper deg når noen er død.

Vi har vakttelefon døgnet rundt og du velger selv om du vil møte begravelsesrådgiveren i et av våre lokaler eller ved et hjemmebesøk. Om du heller ønsker det, kan vi også møtes over telefon eller video.

Siden oppstarten i 2014 har Lavendla jobbet for at du som pårørende skal føle deg trygg og du skal få akkurat den hjelpen du trenger. Om du vil kan du velge rådgiver direkte fra vår hjemmeside ut fra tilgjengelighet, kompetanse og tidligere kundeomdømme.

Din rådgiver er din personlige støtte og følger raskt opp eventuelle spørsmål du måtte ha. For å sikre din trygghet er alle Lavendlas rådgivere utdannede og sertifiserte i Lavendla Academy.

Kontakt oss på 23 65 11 00 så hjelper vi deg!

Lavendla begravelsesbyrå Frogner
Vi gjør det vanskelige lettere

begravelsesbyrå møde 1

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Frogner

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Frogner?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 18.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 9 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Frogner

Det finnes mange måter å ta avskjed på, og mange former på en gravferd. Uansett hva du ønsker, så kan vi hjelpe deg. Vi har erfaring med kristelige, humanetiske og andre livssynsåpne eller religiøse retninger. Vi hjelper deg å ta beslutningene og få den formen på bisettelsen som du og dine ønsker.

Les mer Les mindre

Livssynsåpen bisettelse

I en livssynsåpen bisettelse kan dere som pårørende velge alt selv. Både hvor bisettelsen skal være og hva den skal inneholde. Vi er behjelpelige med alle detaljer så som seremonisted, musikk, blomster, program og dødsannonse. Eller kanskje er det noe helt annet dere ønsker for den avskjeden dere skal ta. Vi er lydhøre og åpne for å gjøre ting på nye måter.

Det finnes livssynsåpne seremonirom på Vestre gravlund og et sykehuskapell på Ullevål sykehus, som er godt egnet til mindre bisettelser.

Les mer Les mindre

Kirkelige begravelse

Dersom dere ønsker en kirkelig begravelse, er vi behjelpelige med å finne egnet kirke og koordinere med prest og organist. Når presten har fått beskjed vil vedkommende ta kontakt med dere. Da står minnetale og salmer på agendaen, sammen med det å snakke med presten om ting dere måtte ha behov for å snakke med noen om, i den situasjonen dere står i.

Kirken har en fast liturgi i tillegg til at dere kan velge salmer selv, og eventuelt solo-innslag. Vi i Lavendla på Frogner hjelper dere med det sistnevnte.

På Frogner er Frogner kirke og Frogner kirkes kapell godt egnet til gravferder.

Les mer Les mindre

Gravplasser på Frogner

Alle i Oslo kommune har rett til fri gravplass innad kommunen. På Frogner er det Vestre gravlund som er nærmest, men det finnes gravplasser tilknyttet de fleste kirker. Vi i Lavendla bistår i valget av gravplass og gravplass-form. Det finnes i dag kistegrav, urnegrav og anonym eller navnet minnelund, for å nevne noen alternativer.

Les mer Les mindre