lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Fredrikstad

Kontakt oss

Ring alle dager 23 65 11 00

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Fredrikstad

Vårt gravferdsbyrå i Fredrikstad har tilgjengelige gravferdskonsulenter som er raskt på plass når du trenger det. Vi forstår at sorg er både overveldende og smertefullt, og kort tid etter et dødsbudskap må man forholde seg til planleggingen av begravelsen. Og derfor er Lavendlas’ dedikerte konsulenter til stede for å hjelpe deg.

Vi bistår med praktisk oversikt og håndtering. I ditt møte med ditt begravelsesbyrå Fredrikstad sørger vi for at alt administrativt blir ivaretatt slik at pårørende får tatt et verdig farvel med den avdøde. 

Godt kjent med regelverket. Våre begravelsesagenter er trygge på lovverket og stiller egne jurister til disposisjon rundt spørsmål du måtte ha om skifte og tingretten (tidligere kalt skifteretten).

Rask tilbakemelding og respektfull tilstedeværelse. I møtet vårt med de etterlatte kan vi komme hjem til deg, vi kan planlegge bisettelsen over telefon, du kan komme til våre innbydende kontorer i Fredrikstad eller vi kan snakke om begravelsen over et videomøte. Særlig videomøter har våre konsulenter meget god erfaring med, og vi opplever at pårørende setter pris på hvor enkelt det er å formidle våre tjenester over et møte på nett.

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Fredrikstad

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Fredrikstad

Lavendla begravelsesbyrå i Fredrikstad tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Fredrikstad

For begravelse i Fredrikstad har du kommet til rett sted. Din dedikerte Lavendla gravferdskonsulent hjelper deg gjennom hele prosessen, fra planlegging til seremoni og minnestund. Vi hjelper deg med å finne de rette lokaler og lokasjoner for kirkelig, borgerlig, humanistisk og livssynsåpen begravelse.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Fredrikstad

En kirkelig begravelse er den tradisjonelle begravelsen som enten kan holdes i et kirkerom eller et kapell. For kistebegravelse holdes ofte seremonien i kirken, hvor kisten deretter bæres ut til kirkegården hvor graven står klar for kistenedsenking. For bisettelse med kremasjon, vil den ofte holdes i et kapell med tilhørende krematorium, hvor kisten senkes ned i gulvet etter seremonien. Dersom kapellet eller kirkerommet ikke har nedsenking inne, vil pårørende bære kisten ut til kistebilen som venter utenfor for å kjøre den til krematoriet. 

En seremoni for urnenedsettelse skal skje innen seks måneder etter et dødsfall, slik at selve avskjedsseremonien ikke trenger å finne sted samme dag som bisettelsen.

Våre begravelsesagenter hos Lavendla vil bistå med alt det praktiske rundt en kirkelig begravelse som vanligvis innebærer å sørge for å åpne dialog med presten i kirken den avdøde tilhører, arrangere seremoni med program, finne passende lokale for minnestunden og sørge for at alt det administrative blir utført innenfor en verdig ramme. 

Vi ønsker også gjerne å hjelpe til med utvelgelse av kiste og kranser/blomster, solister og kor som kan gjøre musikkinnslag under seremonien, bestille mat fra catering-selskap, dekorering av lokale med mere. Det viktigste for oss er at alle etterlatte får tatt et ordentlig farvel innenfor rolige rammer som kjenner riktig for dere.

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Fredrikstad

Lavendla begravelsesbyrå Fredrikstad har også god erfaring med å arrangere livsynsnøytrale begravelser. Vi har lokalkjennskap til egnede lokaler for alle type avskjedsseremonier og kan hjelpe de etterlatte med å minnes den avdøde helt uforstyrret. Enten det er ønskelig med en sjelemesse, båreseremoni, bønnestund eller annen symbolhandling, så vil våre konsulenter sørge for at pårørende får tatt farvel på den måten som kjennes riktig for dere.

Les mer Les mindre

Kirker i Fredrikstad

I Fredrikstad finnes det 11 kirker, og oversikten over disse er som følger: Borge kirke, Fredrikstad domkirke, Gamle Glemmen kirke, Glemmen nye kirke, Gressvik kirke, Kjølstad kirke, Kråkerøy kirke, Onsøy kirke, Rolvsøy kirke, Torsnes kirke og Østre Fredrikstad kirke. De mest populære og unike kirkene i Fredrikstad har vi samlet opp under.

Fredrikstad domkirke: Den flotte domkirken ble restaurert i 1954 og står stødig og rolig plassert ved Riddervoldsgaten i Fredrikstad sentrum. Langkirken sto ferdig i 1880, og ble innviet som domkirke i 1968 da Borg bispedømme ble opprettet i byen. Domkirken har en kapasitet på 790 plasser.

Kjølstad kirke: Den unike arbeidskirken, Kjølstad kirke, erstattet Pella kapell som i sin tid ble revet i 1977. Kirken har vært i bruk siden 1986 og fikk en ekstra påbygging og restaurering i 1989. Byggematerialet er av tre og glass, og den har en kapasitet på 300.

Gamle Glemmen kirke: Med en lang historie og unikt interiør, skiller Gamle Glemmen kirke seg ut blant de andre kirkene i Fredrikstad. Etter den ble bygd i 1182 fikk den tildelt en døpefont fra Aremark i 1225. Apostelfiguren som er av St. Thomas er godt ivaretatt til tross av at den er fra 1450. I tillegg er kirken dekorert med en kristusfigur fra 1500-tallet samt en altertavle og prekestol fra 1700-tallet. Kirken har en kapasitet på kun 95 plasser. 

Les mer Les mindre

Kapell i Fredrikstad

Fagerheim bedehuskapell og Leie kapell og gravlund er blant kapellene du finner i Fredrikstad. Leie kapell og gravlund hadde opprinnelig navnet Glemmen gravlund, og ble åpnet i 1898. I dag er kapasiteten på 8900 graver til kiste, samt 1400 graver til urner. Fagerheim bedehuskapell har en kapasitet på 60.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Fredrikstad

I Fredrikstad finner du 12 gravlunder og 1 krematorium. Her følger oversikten over alle gravplasser i Fredrikstad: Borge gravlund, Gamle Glemmen kirkegård, Glemmen kirkegård, Gressvik kirkegård, Krigskirkegården, Kråkerøy kirkegård, Leie gravlund, Onsøy kirkegård, Rolvsøy kirkegård, Torsnes kirkegård, Vestre Fredrikstad gravlund, Østre Fredrikstad gravlund og Sarpsborg krematorium.

Les mer Les mindre