23 65 11 00 Alle dager - hele døgnet

GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Begravelsesbyrå Fredrikstad

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Fredrikstad

Vi møtes hos deg, i våre lokaler, eller over telefon/video. Ring oss på 23 65 11 00 eller velg en rådgiver nedenfor.

Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Fredrikstad

Hos Lavendla begravelsesbyrå Fredrikstad får du en personlig rådgiver som hjelper deg når noen er død.

Vi har vakttelefon døgnet rundt og du velger selv om du vil møte begravelsesrådgiveren i et av våre lokaler eller ved et hjemmebesøk. Om du heller ønsker det, kan vi også møtes over telefon eller video.

Siden oppstarten i 2014 har Lavendla jobbet for at du som pårørende skal føle deg trygg og du skal få akkurat den hjelpen du trenger. Om du vil kan du velge rådgiver direkte fra vår hjemmeside ut fra tilgjengelighet, kompetanse og tidligere kundeomdømme.

Din rådgiver er din personlige støtte og følger raskt opp eventuelle spørsmål du måtte ha. For å sikre din trygghet er alle Lavendlas rådgivere utdannede og sertifiserte i Lavendla Academy.

Kontakt oss på 23 65 11 00 så hjelper vi deg!

Lavendla begravelsesbyrå Fredrikstad
Vi gjør det vanskelige lettere

begravelsesbyrå møde 1

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en begravelsesrådgiver direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige begravelsesrådgiver over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Fredrikstad

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Fredrikstad?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 27.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 11 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Fredrikstad

For begravelse i Fredrikstad har du kommet til rett sted. Din dedikerte Lavendla gravferdskonsulent hjelper deg gjennom hele prosessen, fra planlegging til seremoni og minnesamvær.

Vi hjelper deg med å finne de rette lokaler og lokasjoner for kirkelig, holistisk, humanetisk eller andre religiøse eller livssynsåpne gravferder. 

Les mer Les mindre

Livssynsåpen begravelse Fredrikstad

Lavendla begravelsesbyrå Fredrikstad har god erfaring med å arrangere livsynsåpne begravelser. Vi har lokalkjennskap til egnede lokaler for alle type avskjedsseremonier og hjelper dere som etterlatte å finne dem som passer den type seremoni dere ønsker. 

I en livssynsåpen gravferd står dere fritt til å velge innholdet i seremonien. Ved en Humanetisk er det en gravferdstaler som er leder for seremonien. Hvis dere ønsker en holistisk stiller de med en ritutalleder. Dere kan også velge å bruke oss i Lavendla, da vi har seremoniledere.

Fagerheim bedehuskapell og Leie kapell og gravlund er blant kapellene du finner i Fredrikstad. Fagerheim bedehuskapell har en kapasitet på 60.

 

 

 

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse i Fredrikstad

En kirkelig begravelse er den tradisjonelle begravelsen som enten kan holdes i et kirkerom eller et kapell. For kistebegravelse holdes ofte seremonien i kirken, hvor kisten deretter bæres ut til kirkegården hvor graven står klar for kistenedsenking.

For bisettelse med kremasjon, vil den ofte holdes i et kapell med tilhørende krematorium, hvor kisten senkes ned i gulvet etter seremonien. Dersom kapellet eller kirkerommet ikke har nedsenking inne, vil pårørende bære kisten ut til kistebilen som venter utenfor for å kjøre den til krematoriet. 

En seremoni for urnenedsettelse skal skje innen seks måneder etter et dødsfall, slik at selve avskjedsseremonien ikke trenger å finne sted samme dag som bisettelsen.

Våre gravferdskonsulenter hos Lavendla vil bistå med alt det praktiske rundt en kirkelig begravelse som vanligvis innebærer å sørge for å åpne dialog med presten i kirken den avdøde tilhører, arrangere seremoni med program, finne passende lokale for minnesamværet og sørge for at alt det administrative blir utført innenfor en verdig ramme. 

Vi bistår også gjerne med valg av kiste og kranser/blomster, solister og annen musikk under seremonien. 

Les mer Les mindre

Kirker i Fredrikstad

I Fredrikstad finnes det 11 kirker, og oversikten over disse er som følger: Borge kirke, Fredrikstad domkirke, Gamle Glemmen kirke, Glemmen nye kirke, Gressvik kirke, Kjølstad kirke, Kråkerøy kirke, Onsøy kirke, Rolvsøy kirke, Torsnes kirke og Østre Fredrikstad kirke. De mest populære og unike kirkene i Fredrikstad har vi samlet opp under.

Fredrikstad domkirke: Domkirken har en kapasitet på 790 plasser.

Kjølstad kirke har en kapasitet på 300.

Gamle Glemmen kirke har en kapasitet på kun 95 plasser. 

Les mer Les mindre

Gravplasser i Fredrikstad

I Fredrikstad finner du 12 gravlunder og 1 krematorium. Her følger oversikten over alle gravplasser i Fredrikstad: Borge gravlund, Gamle Glemmen kirkegård, Glemmen kirkegård, Gressvik kirkegård, Krigskirkegården, Kråkerøy kirkegård, Leie gravlund, Onsøy kirkegård, Rolvsøy kirkegård, Torsnes kirkegård, Vestre Fredrikstad gravlund, Østre Fredrikstad gravlund og Sarpsborg krematorium.

Les mer Les mindre