GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Begravelsesbyrå Elverum

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Elverum

Det er en tillitserklæring å kunne bistå med å planlegge en begravelse. Nedenfor kan du lese mer og velge blant de tilgjengelige rådgiverne våre i Elverum. Ring oss på 23 65 11 00, eller les mer om hver enkelt rådgiver for å finne ut hvem som kan passe best for din situasjon.

Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Elverum

Hos Lavendla begravelsesbyrå Elverum får du en personlig rådgiver som hjelper deg når noen er død.

Vi har vakttelefon døgnet rundt og du velger selv om du vil møte begravelsesrådgiveren i et av våre lokaler eller ved et hjemmebesøk. Om du heller ønsker det, kan vi også møtes over telefon eller video.

Siden oppstarten i 2014 har Lavendla jobbet for at du som pårørende skal føle deg trygg og du skal få akkurat den hjelpen du trenger. Om du vil kan du velge rådgiver direkte fra vår hjemmeside ut fra tilgjengelighet, kompetanse og tidligere kundeomdømme.

Din rådgiver er din personlige støtte og følger raskt opp eventuelle spørsmål du måtte ha. For å sikre din trygghet er alle Lavendlas rådgivere utdannede og sertifiserte i Lavendla Academy.

Kontakt oss på 23 65 11 00 så hjelper vi deg!

Lavendla begravelsesbyrå Elverum
Vi gjør det vanskelige lettere

begravelsesbyrå møde 1

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Elverum

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Elverum?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 18.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 9 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Elverum

Vi har lokalkjennskap i Elverum, og vil bistå med å finne egnede lokaler, kapell eller kirke i Elverum slik at bisettelsen blir slik dere ønsker. Vi hjelper med å planlegge kirkelig begravelse, livssynsåpen begravelse og også begravelser tilhørende andre trossamfunn. 

Les mer Les mindre

Livssynsåpen begravelse Elverum

Din Lavendla begravelsesrådgiver vil tilpasse seremonien etter dine ønsker. I en livssynsåpen seremoni er dere som pårørende frie til å velge innholdet. Kanskje hadde også avdøde ønsker? Det kan være en god start på samtalen med dere. 

Kapell og andre lokaler i Elverum som kan benyttes i forbindelse med begravelses-seremonier er blant annet lokaler i Jotunhaugen omsorgsboliger, Jotuntoppen omsorgsboliger og Nordtun. Vi hjelper deg å finne det lokale som passer for den avskjeden du ønsker med avdøde.

 

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Elverum

En kirkelig begravelse eller bisettelse i Elverum vil hovedsakelig bestå av kirkens faste liturgi for begravelser. Dette ligner ofte på en gudstjeneste og inneholder elementer som: orgelmusikk ved inngang/utgang, salmer, skriftlesing og bønn. Andre elementer som kan inkluderes for å gjøre begravelsen mer personlig, er musikk- og sanginnslag. Din Lavendla begravelsesrådgiver bistår med alle detaljer. 

Slik foregår en begravelse: Inne i kirkelokalene, vil rekkefølgen av de ulike elementene kunne variere, men starter som oftest med innringning fra kirkeklokkene. Deretter følges det opp med preludium, salmesang, bibeltekst, salmesang nummer to, skriftlesing og minnestund, tale eller bønn, felles bønn og avslutningsvis spilles et preludium. Under preludiet vil 6 eller 8 av de nærmeste pårørende bære kisten ut til kirkegården eller ventende kistebil.

Etter kisten er båret ut: Når kisten er kommet frem til gravplassen, vil det leses opp en bønn eller annen avtalt skriftlesing. Deretter vil kisten senkes ned, og presten utfører jordpåkastelse. Avslutningsvis vil det leses noen skriftord med påfølgende velsignelse over de oppmøtte.

Slik foregår en bisettelse: En seremoni for bisettelse har samme rekkefølge som en begravelse. Men dette gjelder kun fram til den formelle seremonien i kirken eller kapellet er ferdig. Kisten vil deretter senkes ned i gulvet for kremering, eller bæres ut av nærmeste pårørende til en ventende kistebil som kjører den til krematoriet. En urnenedsettelse må deretter utføres minst seks måneder etter dødsfallet. 

Etter seremoni i kirke/kapell: Mange velger å holde en rolig minneseremoni i pårørendes og etterlattes nærvær etter den formelle seremonien i kirken. Lavendla kan hjelpe deg med alt som skal til for å få en verdig og hyggelig minnestund.

Les mer Les mindre

Kirker i Elverum

Elverum kirke er en meget stor kirke med kapasitet på hele 700 plasser. 

Andre kirker i Elverum kommune er Sørskogbygda kirke (400 plasser), Hernes kirke (250 plasser), Nordskogbygda kirke (250 plasser) og Heradsbygd kirke (180 plasser). 

Les mer Les mindre

Gravplasser i Elverum

I Elverum har Elverum kirkegård en Navnet Minnelund. Om du har spørsmål om kirkegård og gravlund i Elverum kan du ta kontakt med din lokalkjente Lavendla begravelsesrådgiver.

Les mer Les mindre