32 88 59 98 Alle dager - hele døgnet

GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Begravelsesbyrå Drammen

Kontakt oss

 • 32 88 59 98
 • Dr. Hansteins gate 9, Drammen (samtale etter avtale)

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Drammen

Vi møtes hos deg, i våre lokaler, eller over telefon/video. Ring oss på 32 88 59 98 eller velg en rådgiver nedenfor.

Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Drammen

Hos Lavendla begravelsesbyrå Drammen får du en personlig rådgiver som hjelper deg når noen er død.

Vi har vakttelefon døgnet rundt og du velger selv om du vil møte begravelsesrådgiveren i et av våre lokaler eller ved et hjemmebesøk. Om du heller ønsker det, kan vi også møtes over telefon eller video.

Siden oppstarten i 2014 har Lavendla jobbet for at du som pårørende skal føle deg trygg og du skal få akkurat den hjelpen du trenger. Om du vil kan du velge rådgiver direkte fra vår hjemmeside ut fra tilgjengelighet, kompetanse og tidligere kundeomdømme.

Din rådgiver er din personlige støtte og følger raskt opp eventuelle spørsmål du måtte ha. For å sikre din trygghet er alle Lavendlas rådgivere utdannede og sertifiserte i Lavendla Academy.

Kontakt oss på 32 88 59 98 så hjelper vi deg!

Lavendla begravelsesbyrå Drammen
Vi gjør det vanskelige lettere

begravelsesbyrå møde 1

Kontakt oss

Ring oss på 32 88 59 98 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en begravelsesrådgiver direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige begravelsesrådgiver over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Drammen

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Drammen?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 27.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 11 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Drammen

Lavendlas begravelsesrådgivere er lokalkjent i Drammen og hjelper deg med å finne den kirken eller det lokalet som passer best for bisettelsen dere ønsker.

Mulighetene er mange og vi hjelper dere med å skreddersy gravferden alt etter som hvordan du ser for deg avskjedsstunden med den avdøde.

Les mer Les mindre

Livssynsåpen begravelse Drammen

Lavendla begravelsesbyrå Drammen har lokalkjennskap til lokaler og kapell som kan passe til ulike seremonier og begravelser for alle typer gravferder. 

I tilknytning til Drammen krematorium ligger det et stort og et lite kapell. Disse kan benyttes til livssynsåpne gravferdsseremonier. Det store seremonirommet har plass til 240 og det lille har plass til 80 personer.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse i Drammen

En tradisjonell, kirkelig bisettelse i Drammen vil som oftest skje i samsvar med Den Norske Kirkens liturgi for gravferd. 

Slik vil en kirkelig begravelse kunne se ut: 

 1. Klokkene i kirken vil ringe inn og alle vil ta plass inne i kirken
 2. Det vil spilles et preludium i form av korsang, orgelspill eller annen form for musikalsk innspill. Ofte som en introduksjon til salmen.
 3. Salme leses opp av prest eller pårørende
 4. Inngangsord leses opp av presten. 
 5. Inngangsbønn leses opp i fellesskap sammen med presten
 6. Minneord kan leses opp av prestens liturg eller en av de etterlatte. I forbindelse med minneordene kan det også følge opplesing av siste hilsener som er skrevet på kransene og blomstene rundt kisten. Her kan det også følge personlige minnetaler eller musikkinnslag.
 7. Salme eller innslag av musikk følger etter minneordene.
 8. Skriftlesing utført av liturgen, prest eller pårørende.
 9. Salme leses opp her dersom det ikke leses opp noen salme under punkt 7.
 10. Tale holdes basert på skriftlesingen eller annen passende tekst.
 11. Felles bønn for forsamlingen og presten.
 12. Ifølge liturgien vil “I dine hender” og “Fadervår” leses opp her. 
 13. Salme leses av presten eller liturg
 14. Det vil spilles et postludium i form av korsang, orgelspill eller annen form for musialsk innslag. Her blir også kisten bært ut.

Slik vil en kremasjon ved kirkelig begravelse se ut: 

Punkt 1-13 følges likt som en tradisjonell begravelse med kiste. Dette vil være selve seremonien, før urnen med asken tas med ut til gravlunden. 

Din begravelsesrådgiver hos Lavendla er til stede gjennom hele seremonien og ser til at ting går slik det skal. Du kan føle deg trygg på at de etterlatte får tatt en verdig avskjed ved våre begravelser.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Drammen

Utvalget er også stort for gravplasser og gravlunder i Drammen. Det finnes hele 13 gravplasser i byen, og her er oversikten over disse: Berger kirkegård, Bragernes kirkegård, Ebbestad gravlund, Konnerud kirkegård, Mjøndalen gravlund, Nedre Eiker kirkegård, Skoger gamle kirkegård, Skoger kirkegård, Strømsgodset kirkegård, Strømsø kirkegård, Svelvik kirkegård, Tangen kirkegård og Åssiden kirkegård.

Konnerud kirkegård er på 23 mål og er tilknyttet Konnerud gamle kirke. Her har du mulighet for urnenedsettelse i tillegg til kistebegravelse.

Skoger kirkegård er tilknyttet Skoger kirke og er på 58 mål. I skrivende stund har kirkegården også tilgjengelige plasser på anonym minnelund.

Les mer Les mindre