GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Begravelsesbyrå Brumunddal

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Brumunddal

Det er en tillitserklæring å kunne bistå med å planlegge en begravelse. Nedenfor kan du lese mer og velge blant de tilgjengelige rådgiverne våre i Brumunddal. Ring oss på 23 65 11 00, eller les mer om hver enkelt rådgiver for å finne ut hvem som kan passe best for din situasjon.

Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Brumunddal

Hos Lavendla begravelsesbyrå Brumunddal får du en personlig rådgiver som hjelper deg når noen er død.

Vi har vakttelefon døgnet rundt og du velger selv om du vil møte begravelsesrådgiveren i et av våre lokaler eller ved et hjemmebesøk. Om du heller ønsker det, kan vi også møtes over telefon eller video.

Siden oppstarten i 2014 har Lavendla jobbet for at du som pårørende skal føle deg trygg og du skal få akkurat den hjelpen du trenger. Om du vil kan du velge rådgiver direkte fra vår hjemmeside ut fra tilgjengelighet, kompetanse og tidligere kundeomdømme.

Din rådgiver er din personlige støtte og følger raskt opp eventuelle spørsmål du måtte ha. For å sikre din trygghet er alle Lavendlas rådgivere utdannede og sertifiserte i Lavendla Academy.

Kontakt oss på 23 65 11 00 så hjelper vi deg!

Lavendla begravelsesbyrå Brumunddal
Vi gjør det vanskelige lettere

begravelsesbyrå møde 1

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Brumunddal

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Brumunddal?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 18.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 9 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Brumunddal

Lavendla begravelsesbyrå i Brumunddal bistår med planlegging og arrangering av kirkelig, annen trosretning og/eller livssynsåpen begravelse eller bisettelse. Våre rådgivere er lokalkjente og bistår med å finne egnede lokaler for den seremonien dere som pårørende ønsker å holde. Vårt fokus er at de etterlatte skal få tatt et verdig farvel med den avdøde under trygge rammer og vi ønsker å gjøre det vanskelige lettere.

Les mer Les mindre

Livssynsåpen begravelse i Brumunddal

Når Lavendlas rådgivere hjelper pårørende med å organisere en livssynsåpen begravelse, vil vi sørge for at minneseremonien vil gjennomføres på den måten dere ønsker den. Det er mange måter å holde en seremoni på, og ved en livssynsåpen er dere helt frie til å velge innholdet.

Din begravelsesrådgiver i Brumunddal vil bistå med alt det praktiske, og sørge for at rammen rundt gravferden blir slik du ønsker.  

Veldre kirke består også av et åttekantet kapell. Dette fine kapellet har ikke plass til mer enn 30 personer. For andre lokaler og kapeller i nærheten av Brumunddal, vil våre lokalkjente begravelsesrådgivere komme med forslag til hva som er egnet for seremonien du ønsker.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Brumunddal

I Brumunddal hjelper våre dedikerte gravferdskonsulenter med å planlegge og organisere kirkelig bisettelse og begravelse. Det er fortsatt flertallet i Norge som ønsker en kristen begravelse av sine nære. Og våre konsulenter hos Lavendla vet godt hvordan vi kan tilrettelegge for en fin og verdig, kirkelig begravelse.

En kristen begravelse følger Den Norske Kirkes oppsett for gravferd. Liturgien for gravferd består av elementer i denne rekkefølgen: 

 • Klokker kimer
 • Preludium (kirkespill ved inngang)
 • 1. Salmesang – synges sammen med presten
 • Bønn – holdes ofte i fellesskap
 • Minnetale – kan holdes av pårørende eller presten
 • Solosang, orgelspill eller ønsket musikkinnslag – dette er valgfritt
 • Skriftopplesing fra Bibelen
 • 2. Salmesang
 • Skriftopplesing fra Bibelen – andakt
 • Ved bisettelse/kremering vil det utføres jordpåkastelse inne i lokalet
 • 3. Salmesang
 • Postludium (kirkespill ved utgang)

Ved begravelse vil nærmeste pårørende deretter bære kisten ut til gravlunden, hvor alle samles for salmesang, jordpåkastelse og bønn med velsignelse. Etter kisten er senket får nærmeste familie av avdøde, kondolanser fra de oppmøtte. 

Ved bisettelse vil kisten senkes ned i kapellet for kremering, eller bæres ut av nærmeste pårørende og til en ventende kistebil. Kistebilen kjører til krematoriet og seremonien for urnenedsettelse holdes ved et senere tidspunkt, og innen 6 måneder etter den avdøde gikk bort.

Les mer Les mindre

Kirker i Brumunddal

I Brumunddal finner du to kirker, og en baptistkirke. Brumunddal baptistkirke har lokasjon nærme Brumunddal sentrum og er flittig i bruk av dens tilhørere. 

Brumunddal kirke er en flott trekirke som i dag har plass til 350 mennesker. 

Veldre kirke sogner til både Brumunddal og Veldre, og har en kapasitet på 275 plasser. 

Les mer Les mindre

Gravplasser i Brumunddal

Brumunddal kirke har en egen gravlund tildelt til sine innbyggere. Kirkegården har et eget felt for gravlegging av muslimer. Hos Lavendla kan du føle deg trygg på at alt det praktiske blir sørget for, slik at den avdøde vil få en verdig hvileplass. 

Les mer Les mindre