GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Begravelsesbyrå Bergen

Kontakt oss

Chr. Michelsens gate 3, Bergen (samtale etter avtale)
Ring alle dager 55 38 04 90

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Bergen

Det er en tillitserklæring å kunne bistå med å planlegge en begravelse. Nedenfor kan du lese mer og velge blant de tilgjengelige rådgiverne våre i Bergen. Ring oss på 55 38 04 90, eller les mer om hver enkelt rådgiver for å finne ut hvem som kan passe best for din situasjon.

Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Bergen

Hos Lavendla begravelsesbyrå Bergen får du en personlig rådgiver som hjelper deg når noen er død.

Vi har vakttelefon døgnet rundt og du velger selv om du vil møte begravelsesrådgiveren i et av våre lokaler eller ved et hjemmebesøk. Om du heller ønsker det, kan vi også møtes over telefon eller video.

Siden oppstarten i 2014 har Lavendla jobbet for at du som pårørende skal føle deg trygg og du skal få akkurat den hjelpen du trenger. Om du vil kan du velge rådgiver direkte fra vår hjemmeside ut fra tilgjengelighet, kompetanse og tidligere kundeomdømme.

Din rådgiver er din personlige støtte og følger raskt opp eventuelle spørsmål du måtte ha. For å sikre din trygghet er alle Lavendlas rådgivere utdannede og sertifiserte i Lavendla Academy.

Kontakt oss på 55 38 04 90 så hjelper vi deg!

Lavendla begravelsesbyrå Bergen
Vi gjør det vanskelige lettere

begravelsesbyrå møde 1

Kontakt oss

Ring oss på 55 38 04 90 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Bergen

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Bergen?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 18.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 9 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelser Bergen

I Bergen er det mange muligheter for gravferd om du enten; ønsker å planlegge en seremoni med kistebegravelse, eller en seremoni etterfulgt av kremasjon og senere urnenedsettelse eller askespredning. Det er god tilgang på offentlige livssynsåpne seremonirom og kirker for gravferder og Bergen har eget krematorium på Møllendal.

Les mer Les mindre

Livssynsåpen gravferd

Med en livssynsåpen gravferd menes gjerne at gravferden er ikke er i regi av et tros- eller livssynssamfunn. Når gravferden er livssynsåpen er pårørende frie til å planlegge gravferden som de selv ønsker. Det er mange flere tilgjengelige offentlige seremonirom i Bergen for livssynsåpne gravferder og vi i Lavendla kan være med på å planlegge innholdet i gravferden og stille med seremonileder/-taler, musikere og andre medvirkende etter ønske.

En livssynsåpen gravferd kan inneholde kistebegravelse, kremasjon og urnenedsettelse, eller kremasjon og askespredning.

Les mer Les mindre

Offentlige seremonirom

I Bergen har vi fire egnede offentlige seremonirom ved gravferder, og kan benyttes av alle.

Store kapell og Lille kapell på Møllendal er begge livssynsnøytrale seremonirom. Store kapell har plass til 150 personer og Lille kapell har plass til 50 personer. Kapellene ligger ved Møllendal krematorium og Møllendal gravplass, som er byens største gravplass.

Solheim kapell ligger i tilknytning til Solheim gravplass. Kapellet har 84 sitteplasser. Kapellet har ingen parkering tilknyttet seg, og nærmeste offentlige parkeringsplasser er i Kronstadparken, Fabrikkgaten 6 eller i Solheimsgarasjen, Solheimsgaten 29.

Øvsttun kapell ble renovert i 2019 og har plass til maks 100 personer. Parkering er på parkeringsplasser i Dynevoll og Osvegen.

Leien av seremonirommene er fastsatt av kommunen og er i 2022 1480 kr for innbysboende og 2962 kr for utenbysboende. Din begravelsesrådgiver kan bestille seremonirommet i forbindelse med planleggingen, mens leien faktureres direkte.

Les mer Les mindre

Kirkelig gravferd

En kirkelig gravferd er et alternativ til en livssynsåpen gravferd. Kirken har lang erfaring med å forrette i gravferder og har fastsatt egne regler og en ordning som skal følges i gravferdsseremonien, i tråd med sin tro.

Kirkens ordning for gravferd inneholder foruten minneordene, både salmer, skriftlesning, bønn og jordpåkastelse. En kirkelig gravferd kan også inneholde andre innslag etter avtale med forrettende prest, men musikkavspilling tillates normalt ikke.

Din rådgiver i Lavendla koordinerer mellom forrettende prest, kantor og eventuelt kirketjener med andre medvirkende i gravferden.

Foruten fra kirker, kan kirkelige gravferder gjennomføres fra alle Bergens offentlige seremonirom, samt fra og sykehjems- og sykehuskapellene. En kirkelig gravferd kan inneholde kistebegravelse, kremasjon og urnenedsettelse, eller kremasjon og askespredning.

Les mer Les mindre

Kirker i Bergen

Kirken i Bergen har mange flotte kirker tilgjengelig for gravferder: Arna, Bergen domkirke, Birkeland, Biskophavn, Bønes, Eidsvåg, Fana, Fridalen, Fyllingsdalen, Haukås, Laksevåg, Landås, Loddefjord, Løvstakksiden, Nygård, Olsvik, Salhus, Sandviken, Skjold, Slettebakken, Storetveit, Sædalen, Sælen, Søreide, Ytre Arna, Årstad og Åsane. For medlemmer av Den norske kirke er dette uten kostand for pårørende. For ikke-medlemmer er prisen for kirke, kirketjener og organist 7080 kr. Lønn til prest kommer i tillegg.

Merk at det kan være begrenset tilgjengelighet på kirkene rundt kirkelige høytider. Lavendlas rådgiver kan gi veiledning om ulike alternativer.

De mest brukte kirkene er Loddefjord, Nygård og Laksevåg. Andre ofte brukte kirker er i Bønes, Fana, Foldnes, Sund og Årstad menighet.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Bergen

Det er mange muligheter for gravlegging i Bergen, fordelt på til sammen 28 kirkegårder, gravplasser og minnelunder, og med ulike gravtyper for både kistegraver og urnegraver.

Kirkegårder og gravplasser. Antveit gravplass, Arna kirkegård, Assistentkirkegården, Biskopshavn kirkegård, Bønes kirkegård, Domkirkegården, Eidsvåg gravplass, Fana kirkegård, Fyllingsdalen gravplass, Gravdalspollen gravplass, Korskirkegården, Loddefjord gravplass, Mariakirkegården, Midttun kirkegård, Mjeldheim gravplass, Møllendal gravplass, Nygård kirkegård, Nykirkegården, Salhus kirkegård, Slettebakken kirkegård, Solheim gravplass, St. Jakobs kirkegård, Storetveit kirkegård, Takvam kirkegård, Øvsttun gravplass, Årstad gamle gravplass, Årstad nye gravplass og Åsane kirkegård.

Minnelunder. Antveit navnet minnelund, Fana navnet minnelund, Fyllingsdalen navnet minnelund, Møllendal navnet minnelund, Nygård navnet minnelund, Storetveit navnet minnelund og Åsane navnet minnelund.

Byens krematorium; Møllendal krematorium er et moderne krematorium som tilfredsstiller dagens krav til miljøutslipp. Her foretas rundt 2000 kremasjoner i året, for Bergen og omegnskommuner. Lavendla kan hjelpe til meg kremasjonsbegjæring, og assistere ved urnenedsettelse eller askespredning ved behov. Ved ønske om askespredning er det Statsforvalteren på det stedet for askespredningen som behandler søknaden om det.

Les mer Les mindre