67 55 07 17 Alle dager - hele døgnet

GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Begravelsesbyrå Bærum

Kontakt oss

  • 67 55 07 17
  • Rolfsbuktveien 4, Fornebu (samtale etter avtale)

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Bærum

Vi møtes hos deg, i våre lokaler, eller over telefon/video. Ring oss på 67 55 07 17 eller velg en rådgiver nedenfor.

Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Bærum

Hos Lavendla begravelsesbyrå Bærum får du en personlig rådgiver som hjelper deg når noen er død.

Vi har vakttelefon døgnet rundt og du velger selv om du vil møte begravelsesrådgiveren i et av våre lokaler eller ved et hjemmebesøk. Om du heller ønsker det, kan vi også møtes over telefon eller video.

Siden oppstarten i 2014 har Lavendla jobbet for at du som pårørende skal føle deg trygg og du skal få akkurat den hjelpen du trenger. Om du vil kan du velge rådgiver direkte fra vår hjemmeside ut fra tilgjengelighet, kompetanse og tidligere kundeomdømme.

Din rådgiver er din personlige støtte og følger raskt opp eventuelle spørsmål du måtte ha. For å sikre din trygghet er alle Lavendlas rådgivere utdannede og sertifiserte i Lavendla Academy.

Kontakt oss på 67 55 07 17 så hjelper vi deg!

Lavendla begravelsesbyrå Bærum
Vi gjør det vanskelige lettere

begravelsesbyrå møde 1

Kontakt oss

Ring oss på 67 55 07 17 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en begravelsesrådgiver direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige begravelsesrådgiver over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Bærum

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Bærum?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 27.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 11 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Bærum

Ønsker du bisettelse eller begravelse? Kirkelig, livssynsåpen eller annen tilnærming til avskjeden? Vil dere ha minnesamvær etter seremonien? Det finnes mange måter å ha en gravferd på. Din personlige begravelsesrådgiver fra Lavendla hjelper deg med å komme frem til en gravferd slik dere ønsker den. Og kanskje hadde den avdøde selv ønsker?

Vi er godt kjent i Bærum og hvilke seremonirom, kirker og lokaler for minnesamvær som kan passe til ulike gravferder. Vi hjelper deg også med blomster, musikkinnslag og gjør i stand og er tilstede på selve seremonien.

Les mer Les mindre

Livssynsåpen bisettelse Bærum

Lavendla har god erfaring med å skreddersy bisettelser og i en livssynsåpen seremoni kan du fritt velge hvordan bisettelsen legges opp, slik at dere får en seremoni akkurat slik dere ønsker den. Dere kan for eksempel velge å ha en gravferdstaler fra Humanetisk forbund eller en ritualleder fra Holistisk forbund. Vi i Lavendla kan også stille som seremonileder om dere ikke vil ha noen form for tilknytning.

Bærum har to livssynsåpne seremonirom. Disse ligger tilknyttet Haslum krematorium og Haslum kirkegård. Begge er godt tilrettelagt for bisettelser og begravelser.

Haslum krematorium store seremonirom har plass til cirka 220 personer og Lille seremonirom har cirka 60 sitteplasser. Utenfor krematoriet er det parkeringsplass til 100 biler, og det er gode bussforbindelser med busstopp rett i nærheten.

I Bærum kan også sykehuskapellet på Bærum sykehus benyttes. Det tilrettelagte rommet har plass til om lag 20 personer, og er et fint alternativ dersom du og dine ønsker en enkel seremoni. 

De livssynsåpne seremonirommene kan også benyttes dersom dere ønsker en kirkelig begravelse.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse i Bærum

Når vi planlegger en kirkelig begravelse sammen med deg, vil vi avtale tid med presten slik at dere sammen kan avtale hvilke minneord som skal bli sagt. Sammen med presten snakker dere også om valg av salmer, samt hvilke skrifttekster fra Bibelen som egner seg. 

Gangen i en kirkelig begravelse eller bisettelse følger en fast liturgi, og vil ligne en gudstjeneste. I en kirkelig begravelse vil det likevel være rom for musikkinnslag med solosang eller annet musikkinnslag. Her vil din begravelsesrådgiver i Lavendla hjelpe deg med å finne solist.

I Bærum finnes det mange kirker egnet til begravelse. Vi har lokalkunnskap om den enkelte og kapasiteten den rommer, eller vi sjekker alt opp for deg.

Dette er noen av kirkene i Bærum: Bryn kirke, Østerås kirke, Lommedalen kirke, Haslum kirke, Eiksmarka kirke, Tanum kirke, Snarøya kirke, Helgerud kirke, Høvik kirke og Jar kirke. 

Les mer Les mindre

Gravplasser i Bærum

I Bærum finnes det til sammen 6 gravplasser. Tanum kirkegård, Haslum kirkegård, Lilleøya gravlund, Bryn kirkegård, Steinsskogen gravlund og Lommedalen gravlund. Sistnevnte har kun gravlund for urnenedsettelse.

Haslum kirkegård er plassert i et åpent landskap, og har ledig plass for urnegraver, kistegraver og et tilrettelagt gravfelt for muslimer.

Steinsskogen gravlund har en størrelse på 125 dekar og er tatt i bruk fra 2002. Steinsskogen gravlund har et tilhørende klokketårn, men ikke et eget lokale for seremoni. Gravplassen tilbyr urnegraver med selvvalgt eller felles gravminne, navnet og unavnet minnelund, vanlige kistegraver og et tilrettelagt gravfeltområde. 

Lilleøya gravlund er etablert i 2021, i naturskjønne omgivelser ute på Lilleøya ved Fornebu. Når den sto ferdig hadde den en kapasitet på 15 000 graver, og den kan benyttes til vanlige urnegraver og kistegraver.

Les mer Les mindre