lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Bærum

Kontakt oss

Ring alle dager 23 65 11 00

Velkommen til Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Bærum

Lavendla ønsker deg velkommen til vårt begravelsesbyrå Bærum. Hos oss kan du finne ro og trygghet for planlegging av begravelse og bisettelse. Våre gravferdskonsulenter står klar til å ta deg imot og vil sørge for at du blir fulgt opp på hvert steg av veien.

  • Praktisk håndtering av alle oppgaver. Vi tar hensyn til at et dødsfall kan vekke mange og ulike følelser. Din tildelte gravferdskonsulent i Bærum vil følge deg gjennom hele prosessen og håndtere alt det praktiske. 
  • Rask hjelp når du trenger det. Fra du tar kontakt med oss til vi er i gang med å planlegge bisettelse eller begravelse, går det kort tid. Ta kontakt, så avtaler vi et møte, på telefon, video, hjemme hos deg eller i et av Lavendlas lokaler.

 

Det viktigste for oss er at du og de etterlatte får tatt et verdig farvel med den avdøde. Vårt ønske er å bidra til å gjøre det vanskelige lettere.

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Bærum

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Bærum

Lavendla begravelsesbyrå i Bærum tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Bærum

For begravelse i Bærum vil din dedikerte gravferdskonsulent fra Lavendla hjelpe deg med å tilrettelegge og tilpasse begravelse, seremoni og minnestund etter pårørende og eventuelt avdødes ønske. Vi er godt kjent i Bærum og hvilke seremonirom, kirker og lokaler for minnesamvær som kan passe til ulike seremonier. 

Du kan velge kirkelig, annen religion eller livssynsåpen begravelse med enten nedsenkning av kiste eller urnenedsettelse. Dersom du ønsker seremoni tilknyttet gravferden og urnenedsettelse, hjelper vi deg med det også. 

Les mer Les mindre

Livssynsåpen bisettelse Bærum

Vi har god erfaring med å skreddersy bisettelser og i en livssynsåpen seremoni kan du fritt velge hvordan bisettelsen legges opp, slik at dere får en seremoni akkurat slik dere ønsker den.

Les mer Les mindre

Livssynsåpne seremonirom i Bærum

Bærum har to livssynsåpne seremonirom. Disse ligger tilknyttet Haslum krematorium og Haslum kirkegård. Begge er godt tilrettelagt for bisettelser og begravelser.

Haslum krematorium store seremonirom har plass til cirka 220 personer og Lille seremonirom har cirka 60 sitteplasser. I tilknytning til krematoriet er det parkeringsplass til 100 biler, og det er gode bussforbindelser med busstopp rett i nærheten.

I Bærum kan også sykehuskapellet på Bærum sykehus benyttes. Det tilrettelagte rommet har plass til om lag 20 personer, og er et fint alternativ dersom du og dine ønsker en enkel seremoni. 

De livssynsåpne seremonirommene kan også benyttes dersom dere ønsker en kristen begravelse.

 

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse i Bærum

Når vi planlegger en kirkelig begravelse sammen med deg, vil vi avtale tid med presten slik at dere sammen kan avtale hvilke minneord som skal bli sagt. Presten vil også gå gjennom med dere hvilke salmer dere ønsker skal synges, samt hvilke passende skrifttekster presten vil ønske å lese opp fra Bibelen. 

Gangen i en kirkelig begravelse eller bisettelse følger en fast liturgi, og vil ligne en gudstjeneste. I en kirkelig begravelse vil det likevel være rom for musikkinnslag med solist eller korsang. Her vil din gravferdskonsulent i Lavendla hjelpe deg med å finne solist.

Les mer Les mindre

Kirker i Bærum

I Bærum finnes det mange kirker egnet til begravelse. Vi har lokalkunnskap om den enkelte og kapasiteten den rommer, eller vi sjekker alt opp for deg.

Dette er noen av kirkene i Bærum: Bryn kirke, Østerås kirke, Lommedalen kirke, Haslum kirke, Eiksmarka kirke, Tanum kirke, Snarøya kirke, Helgerud kirke, Høvik kirke og Jar kirke. 

Bryn kirke: Bryn kirke ligger på Rykkin og har plass til 400 personer.

Østerås kirke: Østerås kirke står plassert ved Eiksveien på Østerås. Kirken har plass til 690 mennesker. 

Tanum kirke: Tanum kirke har stått der siden 1100-tallet. Kirken har en kapasitet på cirka 250 personer.

Haslum kirke:  Kirken er en korskirke fra ca. 1190 og har sitteplasser til 225.

Jar kirke: Kirken er fra 1961 og har 460 sitteplasser.

Lommedalen kirke: Kirken ble innviet i 1995 og har plass til 700 mennesker.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Bærum

I Bærum finnes det til sammen 6 gravplasser. Tanum kirkegård, Haslum kirkegård, Lilleøya gravlund, Bryn kirkegård, Steinsskogen gravlund og Lommedalen gravlund. Sistnevnte har kun gravlund for urnenedsettelse.

Haslum kirkegård er plassert i et åpent landskap, og har ledig plass for urnegraver, kistegraver og et tilrettelagt gravfelt for muslimer.

Steinsskogen gravlund har en størrelse på 125 dekar og er tatt i bruk fra 2002. Steinsskogen gravlund har et tilhørende klokketårn, men ikke et eget lokale for seremoni. Gravplassen tilbyr urnegraver med selvvalgt eller felles gravminne, navnet og unavnet minnelund, vanlige kistegraver og et tilrettelagt gravfeltområde. 

Lilleøya gravlund er etablert i 2021, i naturskjønne omgivelser ute på Lilleøya ved Fornebu. Når den sto ferdig hadde den en kapasitet på 15 000 graver, og den kan benyttes til vanlige urnegraver og kistegraver.

Les mer Les mindre