lavendla begravelsesbyrå

Gjør det vanskelige lettere

Begravelsesbyrå Askim

Velkommen til Lavendla, ditt begravelsesbyrå i Askim

Lavendla begravelsesbyrå Askim er til stede for pårørende og etterlatte i en vanskelig stund. Når du går gjennom en sorgprosess kan du oppleve at du lever i en krevende situasjon. Å miste en av sine nærme er både trist og vanskelig, og raskt etter dødsbudskapet må du i gang med å planlegge en begravelse eller bisettelse.

Vi tar ansvar for alt det praktiske. La våre gravferdskonsulenter hos Lavendla begravelsesbyrå Askim ta seg av alt det administrative som må ordnes ved en begravelse. Våre konsulenter er godt kjent med hele prosessen og vil sørge for at du får ro og trygge rammer rundt planleggingen.

Kontakt oss på nett eller telefon. Våre gravferdskonsulenter er lett tilgjengelig og følger deg gjennom hele prosessen fra planleggingsfasen, til begravelsen (eller bisettelsen) og til den påfølgende minnestunden. Møtet med deg kan holdes i våre lune lokaler, hjemme hos pårørende, over telefon eller via digitalt videomøte. Vi forbereder begravelsen i det rommet som passer best for deg.

Du får tildelt din egen lokalkjente konsulent. Fra vi har mottatt din henvendelse til vi tar kontakt med deg for å avtale møte, tar det svært kort tid. Og allerede ved første kontakt vil pårørende ha fått tildelt en egen dedikert begravelsesagent fra begravelsesbyrået vårt i Askim. Vi har også egne jurister som kan bistå deg med spørsmål rundt arv og skifte, hvor du må i kontakt med tingretten (tidligere kalt skifteretten).

Begravelsesbyrå Askim

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Askim

Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en gravferdskonsulent direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige gravferdskonsulent over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Askim

Lavendla begravelsesbyrå i Askim tar ansvar for alle detaljer ved gravferden. Vår begravelsesrådgiver er din kontakt gjennom hele prosessen. Våre rådgivere finnes i hele landet og gjør sitt beste for å tilby møtetider som passer din hverdag. Mange vil ses eller prate på kvelden, når barna har lagt seg eller i helgen når hverdagen tar en pause. Om du vil møtes fysisk er opp til deg.

Vi kjenner til at det kan være turbulente følelser og krevende å miste noen, og som følge av det gjør vi alt vi kan for å passe inn i ditt hverdags-puslespill. På denne måten prøver vi å gjøre det vanskelige lettere.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Askim

I Askim er våre begravelsesagenter lokalkjente og vil hjelpe deg med å velge kirke, kapell eller annet egnet lokale for begravelsen som skal holdes for den avdøde. Du kan velge mellom å holde en kirkelig begravelse (tradisjonell eller kremasjon), borgerlig begravelse, livssynsåpen begravelse og humanistisk begravelse.

Uansett religion og livssyn finner våre konsulenter i Lavendla lokaler som passer. Vårt fokus er at de etterlatte skal få tatt en verdig og minnerik avskjed med den avdøde.

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Askim

I møte med Lavendla sørger vi for at du blir kontaktet av presten som skal holde den kirkelige begravelsen. Presten vil passe på at pårørende blir lyttet til, og får trøst i den smertefulle tiden dere går gjennom. 

Sammen med presten vil dere gå gjennom det praktiske rundt seremonien, og han eller hun vil forklare dere hvordan begravelsen vil foregå. Den Norske kirke følger en fastsatt liturgi, men det er rom for at pårørende kommer med ønsker om musikalske innslag, minneord og lesing av dikt eller andre tekster. Dette vil avtales i samråd med presten.

Begravelse med kistenedsenking og begravelse med urnenedsettelse har lik fremgangsmåte fram til postludiumet spilles i begravelsen som skjer i kirken eller kapellet. For kistenedsenking vil pårørende bære kisten ut til gravlunden, eller ut til kistebilen som skal kjøre kisten fram til gravplassen. Mens ved urnenedsettelse vil kisten enten senkes ned under kapellet og rett til krematoriet, eller bli bært ut til kistebil som kjører kisten til krematoriet. Det vanlige er at urnenedsettelsen og påfølgende seremoni finner sted på et senere tidspunkt, og innen 6 måneder etter at kremasjonen har funnet sted.

Les mer Les mindre

Borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse i Askim

I Askim vil Lavendlas gravkonsulenter være behjelpelig med å arrangere borgerlig, humanistisk eller livssynsåpen begravelse. Våre lokalkjente konsulenter kjenner til hvilke lokaler som kan brukes til den ønskede begravelsen som de etterlatte ønsker.

Les mer Les mindre

Kirker i Askim

I Askim finner du to kirker, Askim kirke som tilhører Den Norske kirke, og St Maria kirke som tilhører Den Katolske kirken. 

Askim kirke ble bygd i 1878 og er siden blitt restaurert to ganger, første gangen i 1923 og andre gangen i 1962. Kirken holder seg godt da den er bygd i tre med et solid fundament av stein. Det var arkitekten A.C. Furuholmen som designet korskirken, og bygget ble plassert på en flott høyde slik at den kan speide ut over Askim sentrum. Kirken har en kapasitet på 395 plasser.

Mariakirken i Askim ble innviet i 2003 og er et flott og moderne bygg. Kirken er plassert på en historisk lokasjon og er ikke blitt tilfeldig valgt av Den Katolske kirken. Helt siden andre verdenskrig skal området ha vært knyttet til katolsk virksomhet.

Les mer Les mindre

Kapell i Askim

Askim kapell er plassert rett ved Askim kirke, og ble bygd rundt 1950 med påfølgende innvielse i 1957. Det sjarmerende kapellet ble designet av arkitektene Shaulund og Hansen i forbindelse med arkitektkonkurransen som ble avholdt noen år i forveien. Prosjektet het “Den kvite symra” og er blitt et flott bygg som tas flittig i bruk av Askims innbyggere.

Lavendla begravelsesagenter kjenner også til andre lokaler som kan passe til begravelse- og avskjedsseremoni i Askim. Ta kontakt med oss på nett eller via telefon så hjelper vi deg.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Askim

I Askim kan alle innbyggere benytte Askim kirkegård som ligger ved Askim kirke. Der er det mulighet for kistebegravelse, urnenedsettelse samt et eget gravfelt for muslimer. Det er cirka 6500 graver på Askim kirkegård. For alle som hadde bosted i Askim da de døde, vil ha rett på fri grav i Askim.

Les mer Les mindre