66 78 77 33 Alle dager - hele døgnet

GJØR DET VANSKELIGE LETTERE

Begravelsesbyrå Asker

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å arrangere begravelser i Asker

Vi møtes hos deg, i våre lokaler, eller over telefon/video. Ring oss på 66 78 77 33 eller velg en rådgiver nedenfor.

Lavendla – ditt begravelsesbyrå i Asker

Hos Lavendla begravelsesbyrå Asker får du en personlig rådgiver som hjelper deg når noen er død.

Vi har vakttelefon døgnet rundt og du velger selv om du vil møte begravelsesrådgiveren i et av våre lokaler eller ved et hjemmebesøk. Om du heller ønsker det, kan vi også møtes over telefon eller video.

Siden oppstarten i 2014 har Lavendla jobbet for at du som pårørende skal føle deg trygg og du skal få akkurat den hjelpen du trenger. Om du vil kan du velge rådgiver direkte fra vår hjemmeside ut fra tilgjengelighet, kompetanse og tidligere kundeomdømme.

Din rådgiver er din personlige støtte og følger raskt opp eventuelle spørsmål du måtte ha. For å sikre din trygghet er alle Lavendlas rådgivere utdannede og sertifiserte i Lavendla Academy.

Kontakt oss på 66 78 77 33 så hjelper vi deg!

Lavendla begravelsesbyrå Asker
Vi gjør det vanskelige lettere

begravelsesbyrå møde 1

Kontakt oss

Ring oss på 66 78 77 33 eller send dine detaljer, og vi vil sette deg i kontakt med en begravelsesrådgiver direkte. Vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte tid og sted. Hvis du ønsker, kan du velge din personlige begravelsesrådgiver over.

Om Lavendla begravelsesbyrå Asker

Vårt oppdrag er å tilrettelegge for at avskjeden blir som du ønsker. Vår erfaring er at lydhørhet kommer først, ekspertise og gode råd kommer senere. Derfor har vi bygget hele vår virksomhet rundt deg som pårørende.

Vårt mål er å gjøre det vanskelige lettere. Våre verdier forteller hvem vi er, og hvordan vi utfører vårt arbeid.

Med dine forutsetninger som utgangspunkt gir vi deg den støtten du trenger når du skal planlegge en gravferd.

Lydhørhet, Mot og Driv – Det er Lavendla.

Ofte stilte spørsmål

Hva hjelper Lavendla til med?

Lavendlas engasjerte begravelsesrådgivere hjelper pårørende organisere en gravferd når noen er død.

I tillegg til praktisk hjelp til transport av avdøde og planlegging og gjennomføring av gravferden er det ofte fint for pårørende å ha en trygg rådgiver som kan hjelpe å holde i trådene etter et dødsfall.

Lavendlas rådgivere tilpasser seg ditt behov. Du og rådgiveren kan enten møtes hjemme hos deg, eller i våre lokaler, eller over telefon/video om det er flere som vil delta fra ulike steder.

Du selv velge hvilken av Lavendlas rådgivere du ønsker å få hjelp av, se dine lokale rådgivere her.

Hva koster en begravelse i Asker?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse med seremoni kan anslagsvis koste mellom 27.000 – 50.000 kroner, og minnesamvær og gravmonument kommer ofte i tillegg. Om det ikke er midler til gravferden, vil Lavendla i de fleste tilfeller kunne tilby en verdig og komplett gravferd innenfor rammen av NAVs behovsprøvde gravferdsstønad, 26 011 kr (2022). Om du ikke ønsker en seremoni koster kiste og transport til krematoriet fra 11 995 kr.

Se flere priseksempler her.

Hvem betaler for begravelsen?

Bestiller har ansvaret for at begravelsen blir betalt, men kan betale regningen fra avdødes bo selv om avdødes midler i banken er frosset. Dersom det ikke er midler i boet kan bestiller søke NAV om gravferdsstønad. De fleste nettbanker har løsninger for dette.

Hvor lang tid kan det ta fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

Gravferden skal gjennomføres innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Det er også mulig å gjennomføre seremonien som en urneseremoni etter en kremasjon, da kan det gå opptil 6 måneder.

Finnes det offentlige stønader til gravferden?

Ja. Mot en egenandel, dekker NAV båretransporten dersom den samlede avstanden til nærmeste naturlige gravsted over 20 km.

I tillegg er det mulig å søke NAV om behovsprøvd gravferdstønad dersom det ikke er midler i boet. Maks stønadsbeløp er 26 011 kr.

Hva er en minneside?

Foruten at minnesiden gir andre pårørende mulighet til å være med å minnes avdøde, er siden stedet hvor praktisk informasjon om gravferden er samlet.

Her annonseres tid og sted for seremonien og annen praktiske tjenester som påmelding til minnesamvær, streming av seremoni, blomsterhilsner, dødsannonser og programhefte.

Se Lavendlas minnesider her.

Forskellige typer begravelser

Begravelsesritualer varierer med både religion, livssyn og lokale tradisjoner. Vi i Lavendla har omfattende erfaringer med alle typer begravelser og hjelper deg slik at gravferden blir akkurat slik du ønsker.

Begravelse Asker

Vi hjelper deg med planlegging og arrangement av begravelse både med og uten seremoni i Asker. Våre lokalkjente gravferdskonsulenter vil hjelpe deg med å velge ut det rette lokalet, kapellet eller kirken som passer best for å ta et verdig farvel med den avdøde. 

Les mer Les mindre

Livssynsåpen begravelse i Asker

Hos Lavendla får du hjelpe med å ordne begravelsen uansett tros- eller livssynssamfunn. Din personlige Lavendla gravferdskonsulent i Asker hjelper deg gjennom hele prosessen uansett om gravferden er kirkelig, livssynsåpen, humanetisk eller annet.

Seremonirom i Asker
Asker kapell er et populært seremonirom for alle typer bisettelser. Den ligger i tilknytning til Asker kirke. Seremonirommet har kapasitet til å ta 120 personer. Det er god plass til parkering utenfor.

 

Les mer Les mindre

Kirkelig begravelse Asker

Ved arrangering av en kirkelig begravelse vil din gravferdskonsulent i Lavendla bestille møte med presten i kirken eller kapellet dere ønsker å avholde bisettelsen. I dette møtet vil presten bli kjent med den avdøde gjennom samtaler med dere. Han eller hun vil lytte til det dere forteller om livet den avdøde har levd, og hva personen betød for dere og andre etterlatte. Slik vil presten kunne lage og avholde en verdig minnetale. Minnetalen kan også bli holdt av en av de nærmeste pårørende, dersom dette er ønskelig.

I løpet av den kirkelige begravelsen, som arrangeres gjennom Den Norske kirke, vil følgende faktorer høre med: klokkeringing, preludium og postludium (orgelmusikk ved inngang- og utgang), salmer, minnetale, skriftlesing, preken og jordpåkastelse. I tillegg til dette, er dere fri til å legge til egne musikkinnslag.

Les mer Les mindre

Kirker i Asker

Det avholdes bisettelser i Asker kirke, Kongsdelene kirke, Røyken kirke, Heggedal kirke, Slemmestad kirke, Holmen kirke, Teglen, Holmsbu kirke, Vardåsen kirke, Hurum kirke, Østenstad kirke, Filtvet kirke, Åros kirke og Nærsnes kirke. Noen av de mest brukte er:

Asker kirke: Det er plass til 160 personer i denne kirken.
Østenstad kirke: Østenstad kirke har 170 sitteplasser.
Vardåsen kirke: Her er det plass til 200 personer.
Holmen kirke: Kirken har en kapasitet på 340 mennesker, og når du plusser på den åpne menighetssalen som hører til, vil kapasiteten være på 540.

Les mer Les mindre

Gravplasser i Asker

I Asker finner du følgende gravlunder: Asker kirkegård, Filtvet kirkegård, Holmsbu kirkegård, Hurum kirkegård, Kongsdelene kirkegård, Røyken kirkegård, Slemmestad kirkegård, Østenstad kirkegård og Åros kirkegård.

Asker kirkegård ble etablert så tidlig som 1100-tallet og tilhører Asker kirke. Kirkegården har en svært sentral plassering og er på 90 dekar. Den har flere felt som kan benyttes til begravelse av kister og urner. I tillegg har den eget felt for anonym urnenedleggelse og et felt for muslimer som er vendt mot Mekka.

Åros kirkegård har ikke lenger plass til kistegraver, men det er fortsatt tilgjengelig graver for urnenedleggelse. Kirkegården kom på plass i 1916 og holder til i Åros sentrum, et kort stykke bortenfor Åros kirke.

Østenstad kirkegård er relativt ny og ligger syd for Østenstad kirke. Størrelsen på kirkegården er på ca 40 dekar og den tar 3500 ordinære kiste- og urnegraver. I tillegg har kirkegården et anonymt gravfelt for urner, et felt for navnede enkeltgraver til urner og et eget felt tilrettelagt for muslimer.

Les mer Les mindre