Hjem / Begravelse / Planlegg begravelse

Vi i Lavendla holder i alt som må planlegges, og sammen lager vi en nær og fin begravelse etter den avdøde og dine ønsker og behov.

Vi er her for deg

Vi gjør alt vi kan for å tilpasse oss din hverdag. Det er mange beslutninger som skal tas i forbindelse med en gravferd, og vi tar oss av alt det praktiske.

Ta kontakt med oss, så sender vi deg videre til en begravelsesrådgiver som blir din kontaktperson gjennom hele prosessen. Vi er her for å svare på spørsmålene dine og gi deg støtte. Sammen med rådgiveren kommer du i gang med planleggingen.


Steg for steg – fra planlegging til begravelsen

1. Kontakt oss

Ring oss på 23 65 11 00 eller velg ut din lokale rådgiver nedenfor. Under samtalen blir vi kjent og snakker om hvilke ønsker du har for begravelsen. Om du velger oss, avtaler vi et møte for planleggingen.

2. Begravelse og seremoni

Under seremonien er Lavendla tilstede for å sørge for at alt foregår som planlagt. Vi har erfaring fra og hjelper deg med å arrangere kirkelig begravelse, begravelse med annet tros- eller livssyn eller livssynsåpne begravelser.

3. Etter begravelsen

Vi er behjelpelige med å planlegge minnesamvær etter bisettelsen og har forslag til lokaler og mat, dersom du ønsker det. Vi kan også lage en minnebok med bilder fra bisettelsen og minnesamværet, om det er ønskelig.


Våre gravferdskonsulenter

Bestill time og møt Lavendlas rådgivere.

Våre vanligste begravelser

Komplett fra kapell

Forslag innenfor NAVs beløpsgrense for behovsprøvd gravferdsstønad. Legg til eller fjern som du ønsker.

 • To timers rådgivning med planlegging og bestillinger av gravferden fra utvalgt kapell*
 • Henting av avdøde i furukiste (vis alt) med direkte transport til kapellet
 • Klargjøring av kapellet, vertskap og opprydning i etterkant
 • Blomsterbukett til kisten og 50 programhefter
 • Kunngjøring av gravferden og minneside

Fra 25 961 kr

Stor begravelse fra kirke

Forslag til innhold og priser for en omfangsrik begravelse fra en kirke.

 • Fem timers rådgivning med din personlige rådgiver til planlegging og bestilling av begravelse fra valgfri kirke
 • Henting av avdøde i furukiste (vis alt) med direkte transport til kirken
 • Stor kistedekorasjon, 100 programhefter og sangsolist til solosang og forsang
 • 100 programhefter
 • Klargjøring av kirken, vertskap og opprydning i etterkant
 • Kunngjøring av gravferden og minneside

fra 40 436 kr

Grunnleggende seremoni

Eksempel på grunnleggende tjenester. Eventuelle tilvalg avtaler du direkte med din rådgiver.

 • En times rådgivning med bestilling av utvalgt seremonisted*, med prest, organist, og gravlegging/kremasjon.
 • Henting av avdøde i furukiste med direkte transport til seremonistedet
 • Klargjøring av seremonistedet, vertskap og opprydning i etterkant

fra 21 676 kr

Kremasjon uten seremoni i forkant, fra 9 995 kr. Les mer her.
I priseksemplene gjelder én transport (inntil 20 km). Ved båretransport over 20 km kan du få dekket alle transportkostnadene, mot egenandel på 2601 kr. NAV kan også gi behovsprøvd gravferdstønad på inntil 26 011 kr.
Offentlige avgifter, som for eksempel kremasjonsavgift og avgift for utenbysboende kan tilkomme.
*Utvalgt kapell er et offentlig tilrettelagt kapell med eget bårehus. Spør oss om alternativene i din kommune.


Kan vi hjelpe deg?

Kan vi hjelpe deg? Ring oss på 23 65 11 00, eller fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.


Før du møter rådgiveren din

Til høyre har vi listet opp temaer vi vil komme inn på i samtalen med deg. Dersom du vil, kan du tenke litt på hver av dem før vi møtes. Men du trenger ikke ha alle svarene med en gang. Vi vil rådgi deg, der du er usikker på hva du skal velge.

Hadde den avdøde egne ønsker for gravferden? Disse ønskene kan være skrevet ned, eller overført muntlig. Skal begravelsen være kirkelig, i annen tro- eller livssyn eller livssynsåpen? Hvor er det ønskelig at begravelsesseremonien holdes? Ønsker de pårørende et minnesamvær etter seremonien? Skal seremonien kun holdes for de aller nærmeste, eller for en større krets? Vurder også hvilket gravsted eller minnelund som ønskes, eller eventuelt om asken (ved kremasjon) skal spres et ønsket sted.

Her er vi

Find din nærmeste gravferdskonsulent

La minnene leve videre

Vi syns det er viktig å vise livet som er levd og gi etterlatte mulighet for å dele minner med hverandre. På våre minnesider kan alle dele personlige minner i form av hilsener, bilder og videoer. Via minnesiden kan også seremonien sees digitalt, slik at slektninger og venner som ikke får deltatt også får muligheten til å ta farvel.

Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside

BLA I VÅR KATALOG

Se vår Produktkatalog

Les mer om våre produkter og tjenester i vår produktkatalog.

Se produktkatalogGravlegging eller kremering innen 10 dager

I henhold til gravferdsloven i Norge, skal begravelsen eller kremeringen skje innen ti dager etter at døden inntraff. Helger og helligdager teller ikke med. Ved spesielle behov, eller andre omstendigheter, kan du søke om å utsette begravelsen. Søknaden må sendes til det kirkelige fellesrådet.

Gravlegging innen 6 måneder etter kremering

Asken til den avdøde som er kremert i Norge skal gravlegges innen seks måneder. Om du ønsker å ha en seremoni i anledning urnenedleggelse, kan vi bistå med det. Urnen lagres i krematoriet til dere informerer om tid og sted for urnenedleggelsen. Da fraktes urnen dit.

Huskeliste ved dødsfall

Vi kommer alle en dag til å stå i den situasjonen at vi må farvel med en av våre nærmeste. Det kan ofte bli både vanskelig og uhåndterlig, ikke minst fordi det er mange praktiske ting å ta stilling til.
Huskeliste ved dødsfall

Spørsmål og svar

Hva er det første jeg bør gjøre ved et dødsfall?

Etter dødsfallet er meldt inn til lege, er det viktig at du snarest mulig informerer familie, venner og andre etterlatte om dødsfallet.

Deretter bør du:
1. Si opp alle abonnement, medlemsskap og utestående fordringer
2. Engasjere et begravelsesbyrå
3. Gi beskjed til posten slik at den blir håndtert
4. Ta en gjennomgang av den avdødes forsikringer
5. Ordne med alt det praktiske, slik som makulering av ID-dokumenter, skaffe nytt hjem til eventuelle kjæledyr med mer.

Les vår sjekkliste ved dødsfall her

Hva gjør jeg ved et plutselig og uventet dødsfall?

Ved et brått, uventet eller antatt dødsfall bør du straks ringe 113 for akutt hjelp. Etter veiledning og konstatering av dødsfallet kan du kontakte oss i fred og ro.

Skal jeg kontakte folkeregisteret etter dødsfallet?

Når du kontakter begravelsesbyrået vil vi melde inn dødsfallet til Tingretten, som vil melde dette automatisk videre til folkeregisteret og trygdekontoret.

Hvor lang tid tar det fra døden inntreffer til den avdøde skal begraves?

En begravelse skal i henhold til gravferdsloven holdes innen 10 dager etter dødsfallet. Om du har en gyldig årsak til at du trenger mer tid, kan du kontakte det kirkelige fellesråd. Ved en kremasjon må urnenedsettelse skje innen 6 måneder etter døden inntreffer.

Hvor mye koster en begravelse?

Alt avhenger av hvordan du ønsker at begravelsen og seremonien skal være. En begravelse kan koste mellom 18.000 – 50.000 NOK når de pårørende ønsker begravelsesseremoni. En enkel begravelse uten seremoni kan koste fra ca. 9.000 NOK. Elementer som påvirker kostnaden er for eksempel:

– Transport av kiste/avdøde
– Valg av kiste eller urne
– Seremoniform
– Gravstein
– Blomsterarrangement og andre dekorasjoner
– Sang- og musikkinnslag (solister)
– Dødsannonse
– Programhefter
– Minnesamvær etter bisettelse

Les mer om kostnader rundt begravelser her

Hvem betaler for begravelsen?

Den som har ansvaret for begravelsen, er også den som har ansvaret for å betale for den. Normalt er det dødsboet som dekker for begravelseskostnadene, men dette er ikke et krav.

Hvem betaler for begravelsen dersom ingen pårørende kan betale for den avdøde?

I Norge er det slik at gravferdsloven stedfester ansvaret for å besørge en begravelse til kommunen den avdøde tilhørte. Dette gjelder såfremt den avdøde bodde i kommunen når døden inntraff. Dersom den avdøde verken hadde formue, forsikring, dødsbo eller pensjon som kan dekke for kostnadene ved en begravelse, kan det søkes om gravferdsstønad. Ytelsen er behovsprøvd, og søkes om hos NAV

Hvem sitt ansvar er det å informere om når begravelsen finner sted?

Det er den som arrangerer begravelsen, vanligvis nærmeste pårørende, som har i oppgave å informere andre pårørende om tidspunkt og andre detaljer rundt begravelsen. I tillegg kan denne informasjonen komme frem til andre pårørende gjennom en dødsannonse eller Minneside.

Vi hjelper deg

Ring oss på 23 65 11 00 
eller fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.

Malene Rødø Berg, en av våre begravelsesrådgivere du kan få hjelp av