Hjem / Begravelse / Planlegg begravelse

Vi holder i alt som må planlegges, og sammen lager vi en nær og fin begravelse, tilpasset den avdøde og dine ønsker og behov.

Vi er her for deg

Vi gjør alt vi kan for å tilpasse oss ditt hverdagspuslespill. Det er mange beslutninger som skal tas i forbindelse med en gravferd, og vit at vi tar oss av alt det praktiske på beste måte.

Ta kontakt med oss, så sender vi deg videre til en begravelsesrådgiver som blir din kontaktperson gjennom hele prosessen. Vi er her for å svare på spørsmålene dine og gi deg støtte. Rådgiveren din hjelper deg med å komme i gang med planleggingen og finne ut av hva du trenger og ønsker.

Planera begravning

Se våre priser

Prisgunstige alternativer

Alle har rett til en verdig gravferd. Med vår lokalkunnskap har vi satt sammen prisgunstige alternativer når økonomien er viktig.

Uten seremoni

Pakkepris uten seremoni. Kiste og transport av avdøde til kremasjon. Seremoni kan fortsatt gjennomføres etter kremasjonen.

Steg for planlegging av begravelse

1. Kontakt oss

Ring oss eller velg ut din lokale rådgiver nedenfor. Den første samtalen med oss er gratis. Under rådgivningen blir vi kjent, og vi snakker om hvilke ønsker du har før begravelsen.

2. Begravelse og seremoni

Under seremonien er det en representant fra Lavendla tilstede som sørger for at alt foregår som planlagt. Vi hjelper deg med å arrangere kirkelig begravelse, begravelse med annet tros- eller livssyn eller livssynsåpne begravelser.

3. Etter begravelsen

Du kan arrangere minnestunden sammen med oss. Vi kan komme med forslag til lokaler og mat dersom du ønsker det. Vi hjelper deg også med å sette opp en minneside for avdøde, og lage en minnebok om ønskelig.


Ønsker du hjelp til å komme i gang?

Ta kontakt med vår support, så svarer vi på spørsmålene dine og hjelper deg med å finne den rette rådgiveren for deg.


Våre gravferdskonsulenter

Bestill time og møt Lavendlas rådgivere.

Før du møter rådgiveren din

Ved siden av har vi listet opp noen ting som kan være greit å tenke på før møtet vårt.

Hadde den avdøde egne ønsker for gravferden? Disse ønskene kan være skrevet ned, eller overført muntlig. Skal begravelsen være kirkelig, i annen tro- eller livssyn eller livssynsåpen? Hvor skal begravelsesseremonien holdes? Ønsker de pårørende en minnestund etter begravelsesseremonien? Skal seremonien kun holdes for de aller nærmeste, eller for en større krets? Vurder også hvilket gravsted eller minnelund som ønskes, eller eventuelt om asken (ved kremasjon) skal spres et ønsket sted.

Her er vi

Find din nærmeste gravferdskonsulent

La kjærligheten leve videre

Vi syns det er viktig å hylle livet som er levd. På minnesidene våre deler slektninger og venner personlige minner i form av hilsener, bilder og videoer. På minnesiden kan du også se på seremonien digitalt slik at flere slektninger og venner får mulighet til å si farvel.

Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside

BLA I VÅR KATALOG

Se vår Produktkatalog

Les mer om våre produkter og tjenester i vår produktkatalog.

Se produktkatalogGravlegging eller kremering innen 10 dager

I henhold til gravferdsloven i Norge, skal begravelsen eller kremeringen skje innen ti dager etter at døden inntraff. Helger og helligdager teller ikke med. Ved spesielle behov, eller andre omgivelser, kan du søke om å utsette begravelsen. Søknaden må sendes til det kirkelige fellesrådet.

Gravlegging innen 6 måneder etter kremering

Asken til den avdøde som er kremert i Norge skal gravlegges innen seks måneder. Om du ønsker å ha en seremoni i anledning urnenedleggelse, kan vi bistå med det. Urnen kan lagres i krematoriet til urnenedleggelsen finner sted.

Spørsmål og svar

Hva er det første jeg bør gjøre ved et dødsfall?

Etter dødsfallet er meldt inn til lege, er det viktig at du snarest mulig informerer familie, venner og andre etterlatte om dødsfallet.

Deretter bør du:
1. Si opp alle abonnement, medlemsskap og utestående fordringer
2. Engasjere et begravelsesbyrå
3. Gi beskjed til posten slik at den blir håndtert
4. Ta en gjennomgang av den avdødes forsikringer
5. Ordne med alt det praktiske, slik som makulering av ID-dokumenter, skaffe nytt hjem til eventuelle kjæledyr med mer.

Les vår sjekkliste ved dødsfall her

Hva gjør jeg ved et plutselig og uventet dødsfall?

Ved et brått, uventet eller antatt dødsfall bør du straks ringe 113 for akutt hjelp. Etter veiledning og konstatering av dødsfallet kan du kontakte oss i fred og ro.

Skal jeg kontakte folkeregisteret etter dødsfallet?

Når du kontakter begravelsesbyrået vil vi melde inn dødsfallet til Tingretten, som vil melde dette automatisk videre til folkeregisteret og trygdekontoret.

Hvor lang tid tar det fra døden inntreffer til den avdøde skal begraves?

En begravelse skal i henhold til gravferdsloven holdes innen 10 dager etter dødsfallet. Om du har en gyldig årsak til at du trenger mer tid, kan du kontakte det kirkelige fellesråd. Ved en kremasjon må urnenedsettelse skje innen 6 måneder etter døden inntreffer.

Hvor mye koster en begravelse?

Vanligvis koster en begravelse mellom SEK 18 000 – 27 000. Alt avhenger av hvilken type begravelse du ønsker og hvordan den er utformet. En begravelse uten seremoni er for eksempel rimeligere enn en kirkelig begravelse eller en borgerlig begravelse. I tillegg vil prisen blant annet påvirkes av:

– Transport til begravelseslokalet
– Valg av kiste eller urne
– Svøping
– Valg av gravstein
– Blomsterarrangement og andre dekorasjoner
– Transport for gravferd utenfor den avdødes kommune – dette dekkes normalt ikke av gravferdsgebyret
– Dødsannonse
– Boregister

Les mer om kostnader rundt begravelser her

Hvem betaler for begravelsen?

Den som har ansvaret for begravelsen, er også den som har ansvaret for å betale for den. Normalt er det dødsboet som dekker for begravelseskostnadene, men dette er ikke et krav.
Les mer her

Hvem betaler for begravelsen dersom ingen pårørende kan betale for den avdøde?

I Norge er det slik at gravferdsloven stedfester ansvaret for å besørge en begravelse til kommunen den avdøde tilhørte. Dette gjelder såfremt den avdøde bodde i kommunen når døden inntraff. Og dersom den avdøde verken hadde formue, forsikring, dødsbo eller pensjon som kan dekke for kostnadene ved en begravelse, kan det søkes om gravferdsstønad. Ytelsen er behovsprøvd, og søkes om hos NAV

Hvem sitt ansvar er det å informere om når begravelsen finner sted?

Det er den som arrangerer begravelsen, vanligvis nærmeste pårørende, som har i oppgave å informere andre pårørende om tidspunkt og andre detaljer rundt begravelsen. Mange mener at begravelsesbyrået bør varsle alle pårørende, men det er ikke tilfelle. På Lavendlas minnesider kan du dele viktig informasjon, og motta påmelding til minnestund m.m.

Hvordan kan vi best hjelpe deg?

Har du noen spørsmål, eller ønsker du å bestille en personlig konsultasjon? Ring oss på 23 65 11 00 eller fyll ut vårt kontaktskjema, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Sjekkliste for planlegging av begravelse

Et dødsfall kan vekke mange følelser, uavhengig av om døden var forventet eller ikke. For å tilrettelegge og gi råd om hvilken ende du som pårørende bør starte i, har vi satt sammen en sjekkliste ved dødsfall. Du kan få fullversjonen med hele 37 tips sendt direkte til din e-post.

Du kan også lese den komplette sjekklisten som tar for seg de 7 viktigste tingene du må gå gjennom ved planlegging av begravelse. Listen kan være en støtte for å kjenne på en struktur i dagene etter et dødsfall. Har du andre spørsmål eller bekymringer angående dødsfall eller begravelse? Husk at vi aldri er mer enn en e-post eller en telefonsamtale unna.

Sjekkliste for planlegging av begravelse


Dette gjøres ved et dødsfall

En dag er vi alle i den situasjonen at vi må ta farvel med en av våre nærmeste. Det er ofte en vanskelig og uhåndterlig situasjon hvor det er mange praktiske forhold å ta hensyn til.

Hvordan kan en begravelsesrådgiver hjelpe?

Når en av dine kjære går bort, kan selv de minste ting virke strevsomme. Derfor er det viktig å finne en dyktig begravelsesrådgiver som har erfaring med å hjelpe og støtte pårørende når du skal ta et siste farvel.

Forskjellen på begravelse og bisettelse?

Selv om vi vanligvis snakker om det som at det å ta et siste farvel til den avdøde er en begravelse, er det faktisk mange forskjellige måter en gravferd kan foregå på.