23 65 11 00 Alle dager - hele døgnet
Hjem / Begravelse / Livssynsåpen seremoni

En livssynsåpen seremoni gir større frihet enn en kirkelig seremoni når det kommer til utforming av selve innholdet i begravelsen. Vi i Lavendla veileder deg.

En livssynsåpen seremoni kan skje på flere måter. Det er opp til deg og dine behov, samt den avdødes ønsker, dersom dette er uttrykt til dere pårørende.

Bisettelsen kan for eksempel arrangeres helt privat, der dere selv bestemmer hvem som skal lede den. Eller dere kan bruke en gravferdstaler fra Humanetisk forbund eller Holistisk forbund. Da vil gravferdstaleren lede hele seremonien, lese minnetale og for eksempel lese hilsningene på blomster-båndene.

Seremonien holdes oftest i et kapell, men dere kan også benytte andre livssynsnøytrale lokaler. Også områder utendørs kan vurderes for en livssynsnøytral gravferd.

La planleggingen ta tid, la beslutningene modne fram.

Malene Rødø Berg, begravelsesrådgiver

Kan vi hjelpe deg?

Kan vi hjelpe deg? Ring oss på 23 65 11 00, eller fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

5 viktige ting å tenke på ved en livssynsåpen seremoni

 1. Ved en livssynsåpen seremoni finnes det ingen formelle krav til seremonilokalet. Den livssynsåpne seremonien kan med andre ord finne sted i prinsippet hvor som helst – i hagen, ved havet, ved graven, i et kapell og så videre.
 2. Det finnes ingen bestemte regler angående utformingen av en livssynsåpen gravferdsseremoni. Valget av musikk, dikt og taler er med andre ord helt fritt så lenge materialet bidrar til en respektfull avskjed med den avdøde.
 3. I en livssynsåpen gravferdsseremoni kan dere velge å synge salmer som har betydning for dere, om dere vil.
 4. Det er vanlig at seremonien omtaler den avdødes liv i form av minnetale eller lignende, men er ikke bundet av noen faste innslag eller formelle krav.
 5. Seremonien ledes av den dere måtte ønske. Denne personen kan være hvem som helst, for eksempel en taler fra oss på Lavendla, en humanistisk eller holistisk gravferdstaler, en venn av den avdøde eller for eksempel en nær pårørende som kjenner seg klar for oppgaven.

Våre begravelsesrådgivere

Bestill time og møt Lavendlas rådgivere.

Våre vanligste begravelser

Personlig tilpasset

Gravferd tilpasset dine ønsker. Din personlige rådgiver kommer hjem til deg for planleggingsmøte.

 • Personlig planlegging og hjelp til organisering av gravferden
 • Furukiste
 • Transport til seremoni
 • Seremoni i valgfri kirke/kapell. Din rådgiver er vertskap
 • Valgfri kistedekorasjon
 • 50 programhefter
 • Kunngjøring av gravferden på minneside

Fra 32 484 kr

Enkel seremoni

Tilpasset gravferd til budsjett innenfor maksbeløpet av gravferdsstønaden.

 • Hjelp til planlegging og nødvendige begjæringer og bestillinger
 • Furukiste
 • Transport til utvalgt seremonisted
 • Seremoni på utvalgt seremonisted
 • 25 programhefter
 • Kistebukett

Fra 26 994 kr

Uten seremoni

Om du ikke ønsker offentlig seremoni eller om du ønsker seremonien etter kremasjonen.

 • Kremasjonskiste
 • Transport til krematorium
 • Hjelp til begjæring om kremasjon og eventuelt urnenedsettelse

Vi kan fortsatt hjelpe deg med urneseremoni eller askespredning på et senere tidspunkt.


Fra 11 995 kr


I priseksemplene gjelder én transport (inntil 20 km). Ved båretransport over 20 km kan du få dekket alle transportkostnadene, mot egenandel på 2670 kr. NAV kan også gi behovsprøvd gravferdsstønad på inntil 26 699 kr. Offentlige avgifter, som for eksempel kremasjonsavgift og avgift for utenbysboende kan tilkomme.

La minnene leve videre

Vi syns det er viktig å vise livet som er levd og gi etterlatte mulighet for å dele minner med hverandre.

På våre minnesider kan alle dele personlige minner i form av hilsener, bilder og videoer.

Via minnesiden kan også seremonien sees digitalt, slik at slektninger og venner som ikke får deltatt også får muligheten til å ta farvel.

Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside