Hjem / Begravelse / Kremasjon

Kistebegravelse er fortsatt mest vanlig utenfor de store byene i Norge. Derimot øker kremasjonsantallet i byene. Vet du hva den avdøde ønsket? Det kan være lurt for alle å ta stilling til om en vil kremeres eller ikke. Dette gjør det enklere for de nære og kjære når døden inntreffer.

Antallet kremasjoner har økt de siste tiårene. I dag velges kremasjon ved 45 % av alle dødsfallene i Norge.

Ved kremasjon fraktes den avdødes kropp i en kiste til et krematorium. Det er et krav at den avdøde må ligge i en kiste ved kremering. Dette av praktiske hensyn ved krematoriene. Kisten og kroppen brennes til aske i spesielt tilpassede kremasjonsovner. Når kremasjonen er ferdig samles asken opp og helles ned i den urnen som de etterlatte har valgt ut.

Hvis dere som etterlatte ikke har spesielle ønsker når det gjelder urne, bruker krematoriet en enkel, miljøvennlig urne. Har dere derimot ønske om en mer personlig urne, kan du spørre din personlige rådgiver i Lavendla.

Å snakke med sine etterlate om hvorvidt man ønsker å kremeres eller ikke, er en omtenksom gest som kan gjøre det lettere for de pårørende når døden inntreffer og bisettelsen skal planlegges.


Kan vi hjelpe deg?

Kan vi hjelpe deg? Ring oss på 23 65 11 00, eller fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

5 ting du bør vite om kremasjon

  1. Kremasjon kan skje både før og etter gravferdsseremonien. Dersom seremonien skjer etter kremasjon, kaller vi det en urneseremoni, eventuelt urnebegravelse dersom seremonien inkluderer nedsettelse av urnen i en grav. Noen ganger har kremasjon skjedd i utlandet, før urnen er sendt hjem. Og da kan det bli naturlig med urneseremoni eller urnebegravelse.
  2. Kremasjon eller gravlegging i form av kistebegravelse må i henhold til norsk lov skje innen 10 virkedager fra dødsfallet.
  3. Prisen for kremasjon avhenger av hvilken kommune du bor i. I noen kommuner er dette gratis, mens andre tar betalt. Vi i Lavendla sjekker dette for deg, når dere har bestemt dere for kremasjon.
  4. Før kremasjonen kan finne sted, kreves det at det er utstedt en dødsattest (denne sendes til Tingretten) og at det er sendt en kremasjonsbegjæring (denne sendes til gravferdsmyndigheten der den avdøde bodde). Din rådgiver i Lavendla gjør begge deler for deg.
  5. Etter kremasjon plasseres asken i en urne. Urnen kan settes ned på ulike måter, enten i en kistegrav, i en urnegrav eller i en minnelund. Det er også mulig å spre asken i naturen, og for dette må man søke om tillatelse fra Statsforvalteren på det stedet asken ønskes spredt. Det kan skje i skog, i fjorder, på fjellet og i større vann, men ikke i nærheten av hus og hytter eller der folk ferdes.

Våre gravferdskonsulenter

Bestill time og møt Lavendlas rådgivere.

La minnene leve videre

Vi syns det er viktig å vise livet som er levd og gi etterlatte mulighet for å dele minner med hverandre. På våre minnesider kan alle dele personlige minner i form av hilsener, bilder og videoer. Via minnesiden kan også seremonien sees digitalt, slik at slektninger og venner som ikke får deltatt også får muligheten til å ta farvel.

Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside