23 65 11 00 Alle dager - hele døgnet
Hjem / Begravelse / Kirkelig begravelse

En kirkelig begravelse skal følge Den norske kirkes vedtatte ordning for gravferd og skal være av gudstjenestelig karakter. Den inneholder blant annet minnetale til den avdøde, salmer, tekstlesning fra bibelen og bønn. Seremonien ledes av en prest og finner som oftest sted i en kirke eller i et kapell.

Det er mange valg som må tas i planleggingen av en begravelse. De mange valgmulighetene kan iblant føre til usikkerhet og frustrasjon. Et dødsfall er ofte en belastende situasjon i seg selv, og dermed kan også planleggingsprosessen oppfattes som belastende å gå igjennom. Kirken har lang erfaring med gravferdsseremonier og mange pårørende opplever at en kirkelig gravferd gir trygge og gjenkjennbare rammer for gravferden. Vi har listet opp seks viktige ting å tenke på ved kirkelige gravferder.

6 nyttige ting å vite når du velger kirkelig begravelse eller bisettelse

1. Kirken har lang erfaring

Kirken har lang erfaring i å gjennomføre gravferdsseremonier og er en trygg og profesjonell støtte for deg som har mistet en nær. Er du medlem i Den norske kirke og ønsker en kirkelig gravferd innen egen kommune, kan du forvente at kirken stiller med kirkerom, prest og organist (til ritualspill/salmer) uten kostnad for deg som pårørende innen for fristen for gravferd, 10 dager innen dødsfallet. Noen steder stiller også kirken med organist til inngangsmusikk og til solostykker/akkompagnering uten ekstra kostnad.

2. Den norske kirkes ordning for gravferd

Når du velger en kirkelig gravferd velger du også å følge liturgien og Den norske kirkes ordning for gravferd. Alt innhold i seremonien skal godkjennes av prest, mens all musikk skal godkjennes av organist.

3. Gangen i en kirkelig bisettelse er noe forenklet slik:

– Inngangsmusikk (spilles i forkant og strengt tatt ikke en del av seremonien, ofte valgt av organist)
– Første solostykke (valgfritt)
– Første fellesang (salme)
– Minneord
– Andre solostykke (valgfritt)
– Skriftlesning
– Andre fellessang (midtsalmen)
– Tale (ved prest)
– Bønn (ved prest)
– Herrens bønn (Vår Far, alle)
– Jordpåkastelse
– Tredje fellessang (salme)
– Tredje solostykke (valgfritt)
– Musikk til utgang/utbæring (ofte valgt av organist)

4. Gangen i en kirkelig begravelse er noe forenklet slik:

– Inngangsmusikk (spilles i forkant og strengt tatt ikke en del av seremonien, ofte valgt av organist)
– Første solostykke (valgfritt)
– Første fellesang (salme)
– Minneord
– Andre solostykke (valgfritt)
– Skriftlesning
– Andre fellessang (midtsalmen)
– Tale (ved prest)
– Bønn (ved prest)
– Herrens bønn (Vår Far, alle)
– Tredje fellessang (salme)
– Tredje solostykke (valgfritt)
– Musikk til utbæring (ofte valgt av organist)
– Ved graven: Salmevers
– Ved graven: Senking og jordpåkastelse
– Ved graven: Salmevers

5. Andre innslag under seremonien

Det er også mulig med andre innslag under seremonien, men presten har en tidsplan for gravferden (normalt 40 minutter), slik at neste byrå får tid til å gjøre klar til neste gravferd i kirken eller kapellet.

6. Blomsterhilsener

Det er også mulig å be presten lese opp blomsterhilsener, men merk at det ofte flytter fokus fra avdøde til avsenderen, og erfaringsvis kan det være vanskelig for presten å gjennomføre opplesningen uten feil eller forglemmelser.

Jeg kan ikke ta over sorgen til de pårørende, men jeg kan veilede og hjelpe med alt det praktiske.

Katrine Bjerke Mathisen, Begravelsesrådgiver

Kan vi hjelpe deg?

Kan vi hjelpe deg? Ring oss på 23 65 11 00, eller fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.


Trygghet på pris

Personlig tilpasset

Gravferd tilpasset dine ønsker. Din personlige rådgiver kommer hjem til deg for planleggingsmøte.

 • Personlig planlegging og hjelp til organisering av gravferden
 • Furukiste
 • Transport til seremoni
 • Seremoni i valgfri kirke/kapell. Din rådgiver er vertskap
 • Valgfri kistedekorasjon
 • 50 programhefter
 • Kunngjøring av gravferden på minneside

Fra 32 484 kr

Enkel seremoni

Tilpasset gravferd til budsjett innenfor maksbeløpet av gravferdsstønaden.

 • Hjelp til planlegging og nødvendige begjæringer og bestillinger
 • Furukiste
 • Transport til utvalgt seremonisted
 • Seremoni på utvalgt seremonisted
 • 25 programhefter
 • Kistebukett

Fra 26 994 kr

Uten seremoni

Om du ikke ønsker offentlig seremoni eller om du ønsker seremonien etter kremasjonen.

 • Kremasjonskiste
 • Transport til krematorium
 • Hjelp til begjæring om kremasjon og eventuelt urnenedsettelse

Vi kan fortsatt hjelpe deg med urneseremoni eller askespredning på et senere tidspunkt.


Fra 11 995 kr


I priseksemplene gjelder én transport (inntil 20 km). Ved båretransport over 20 km kan du få dekket alle transportkostnadene, mot egenandel på 2670 kr. NAV kan også gi behovsprøvd gravferdsstønad på inntil 26 699 kr. Offentlige avgifter, som for eksempel kremasjonsavgift og avgift for utenbysboende kan tilkomme.

Steg for steg – fra planlegging til begravelsen

1. Kontakt oss

Ring oss eller velg ut din lokale rådgiver nedenfor. Under samtalen blir vi kjent og snakker om hvilke ønsker du har for begravelsen. Om du velger oss, avtaler vi et møte for planleggingen.

2. Begravelse og seremoni

Under seremonien er Lavendla tilstede for å sørge for at alt foregår som planlagt. Vi har erfaring fra og hjelper deg med å arrangere kirkelig begravelse, begravelse med annet tros- eller livssyn eller livssynsåpne begravelser.

3. Etter begravelsen

Vi er behjelpelige med å planlegge minnesamvær etter bisettelsen og har forslag til lokaler og mat, dersom du ønsker det. Vi kan også lage en minnebok med bilder fra bisettelsen og minnesamværet, om det er ønskelig.

Våre begravelsesrådgivere

Bestill time og møt Lavendlas rådgivere.

La minnene leve videre

Vi syns det er viktig å vise livet som er levd og gi etterlatte mulighet for å dele minner med hverandre.

På våre minnesider kan alle dele personlige minner i form av hilsener, bilder og videoer.

Via minnesiden kan også seremonien sees digitalt, slik at slektninger og venner som ikke får deltatt også får muligheten til å ta farvel.

Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside

Vi kan hjelpe deg

Ring oss på 23 65 11 00 eller fyll inn skjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Katrine Bjerke – en av våre begravelsesrådgivere som du kan snakke med.