Hjem / Begravelse / Kirkelig begravelse

En kirkelig begravelse inneholder blant annet en tale til den avdøde, salmer, bibellesning og bønn. Seremonien ledes av en prest og finner som oftest sted i en kirke eller i et kapell.

Når man skal planlegge en begravelse er det mange valg som må tas. De mange valgmulighetene kan iblant føre til usikkerhet og tvil. Derfor kan også planleggingen av og til oppfattes som en belastende prosess å gå igjennom. Spesielt rett etter et dødsfall.

5 viktige ting å tenke på ved kirkelig begravelse

  1. Det er fullt mulig å ha begravelse i en kirke selv om avdøde ikke var medlem i Den norske kirke. Om personen var medlem i et annet kirkesamfunn, pleier det å være mulig å holde gudstjenesten i denne egne kirken.
  2. Prest, organist og bruk av kirken koster som regel ikke noe om man er medlem i Den norske kirke, med unntak av enkelte kapeller. Om avdøde ikke var medlem, må man betale for disse tjenestene. Skjer gudstjenesten i et annet kirkesamfunn, kan det som tilbys variere.
  3. Seremonien ved en begravelsesgudstjeneste i kirkens regi inneholder blant annet salmesang, minnetale, skriftlesning, preken og bønn. Det er mulig å legge til visse personlige innslag i seremonien. Eksempelvis i form av musikk, sang eller diktlesning. Begravelsesgudstjenester i andre kirkesamfunn har en liknende seremoni.
  4. Om den avdøde hadde egne ønsker angående begravelsen, bør disse ønskene følges så langt det er mulig. Det er imidlertid de etterlatte som har det siste ordet.
  5. Om du velger å planlegge og arrangere en begravelsesgudstjeneste i kirken sammen med oss på Lavendla, får du en personlig gravferdskonsulent som hjelper deg fra start til slutt. Gravferdskonsulenten din formidler kontakt med presten. Du og presten kommer sammen fram til hvordan begravelsesgudstjenesten skal utformes, for eksempel hvilke salmer som skal være med. Dere snakker også om hva som skal sies i prestens minnetale om den avdøde. Gravferdskonsulenten din ordner med alt annet, det vil si administrasjon og de praktiske tingene.

Våre gravferdskonsulenter

Bestill time og møt Lavendlas rådgivere.

La kjærligheten leve videre

Vi syns det er viktig å hylle livet som er levd. På minnesidene våre deler slektninger og venner personlige minner i form av hilsener, bilder og videoer. På minnesiden kan du også se på seremonien digitalt slik at flere slektninger og venner får mulighet til å si farvel.

Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside

Kan vi hjelpe deg?

Kan vi hjelpe deg? Ring oss på 23 65 11 00, eller fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.