23 65 11 00 Alle dager - hele døgnet
Hjem / Begravelse / Hva koster en begravelse?

Som for alle livets seremonielle anledninger, får du også begravelser i alle prisklasser. Vi veileder deg gjennom alternativene du har for gravferder, og hva de enkelte delene koster.

Hvor mye koster en begravelse i gjennomsnitt?

Gjennomsnittlig koster en begravelse i Norge ca. 35.000 kr inkludert gravstein og dødsannonse. De aller fleste gravferdene ligger mellom 27.000 og 50.000 kr, men det går også fint an å gjennomføre en bisettelse for omkring 12.000 kr.

Vi tilrettelegger for bisettelser både med og uten seremoni og vi har løsninger for deg som ønsker seremoni, men som har en begrenset økonomisk ramme.

En begravelse uten seremoni koster mindre enn en begravelse med seremoni. En bisettelse der bare det nødvendige skjer, kan koste fra 12.000 kroner. Det som ligger til grunn for vårt arbeid er dine ønsker for gravferden og de økonomiske forholdene. Det er vår oppgave å tilrettelegge for at du får ta den avskjeden du ønsker, og vi hjelper deg med valgene innenfor den rammen du har.

En begravelse med seremoni koster vanligvis mellom 27.000 – 50.000 kr. Forskjellen i pris avhenger av detaljer som valg av tid, sted, kiste, blomsterdekorasjon, type seremoni og om det skal være minnesamvær eller ikke. Se våre priseksempler.

Les mer nedenfor om de vanligste spørsmålene om begravelseskostnader og om Lavendlas ulike tilbud.

Du kan også se vår prisliste etter prisopplysningsforskriften.

La planleggingen ta tid, la beslutningene modne fram.

Malene Rødø Berg, begravelsesrådgiver

Ring oss på 23 65 11 00 om du har spørsmål

Se noen priseksempler

Personlig tilpasset

Gravferd tilpasset dine ønsker. Din personlige rådgiver kommer hjem til deg for planleggingsmøte.

 • Personlig planlegging og hjelp til organisering av gravferden
 • Furukiste
 • Transport til seremoni
 • Seremoni i valgfri kirke/kapell. Din rådgiver er vertskap
 • Valgfri kistedekorasjon
 • 50 programhefter
 • Kunngjøring av gravferden på minneside

Fra 32 484 kr

Enkel seremoni

Tilpasset gravferd til budsjett innenfor maksbeløpet av gravferdsstønaden.

 • Hjelp til planlegging og nødvendige begjæringer og bestillinger
 • Furukiste
 • Transport til utvalgt seremonisted
 • Seremoni på utvalgt seremonisted
 • 25 programhefter
 • Kistebukett

Fra 26 994 kr

Uten seremoni

Om du ikke ønsker offentlig seremoni eller om du ønsker seremonien etter kremasjonen.

 • Kremasjonskiste
 • Transport til krematorium
 • Hjelp til begjæring om kremasjon og eventuelt urnenedsettelse

Vi kan fortsatt hjelpe deg med urneseremoni eller askespredning på et senere tidspunkt.


Fra 11 995 kr


I priseksemplene gjelder én transport (inntil 20 km). Ved båretransport over 20 km kan du få dekket alle transportkostnadene, mot egenandel på 2670 kr. NAV kan også gi behovsprøvd gravferdsstønad på inntil 26 699 kr. Offentlige avgifter, som for eksempel kremasjonsavgift og avgift for utenbysboende kan tilkomme.

Spørsmål og svar

Hva påvirker kostnadene ved en begravelse?

Vanligvis koster en begravelse mellom 35.000 og 50.000 kroner. Alt avhenger av hvilken type begravelse du ønsker og hvordan den er utformet. Vi i Lavendla er tydelige på de ulike elementenes kostnader og prisen påvirkes av:
– Transport av avdøde
– Valg av kiste og eventuelt urne
– Seremonitype
– Programhefter
– Gravstein
– Blomsterarrangement og andre dekorasjoner
– Dødsannonse(r)
– Minnesamvær

Hvem holder begravelsesseremonien?

Fordelingen mellom et begravelsesbyrå og den som leder seremonien er at vi i Lavendla sørger for alt det praktiske som må til for at bisettelsen skjer etter pårørendes ønsker. Mens det er en prest eller en seremonileder fra for eksempel Humanetisk forbund eller Holistisk forbund som leder selve bisettelsen og blant annet holder minnetalen. Vi i Lavendla kan også ta på oss rollen som seremonileder.

Hvor mye koster kremering?

Prisen for kremasjon avhenger av hvilken kommune du bor i. I noen kommuner er dette gratis, mens andre tar betalt. Vi i Lavendla sjekker dette for deg, når dere har bestemt dere for kremasjon.
Les mer om kremering her

Hvem bestiller kirke, kapell eller annet lokale for seremonien?

Som regel er det vi i Lavendla som tar på oss alle praktiske oppgaver, som for eksempel det å bestille tid i kirke, kapell eller annet lokale for seremonien.

Hvem sitt ansvar er det å informere om når begravelsen finner sted?

Det er de nærmeste pårørende, som har i oppgave å informere andre pårørende om tidspunkt og andre detaljer rundt begravelsen. Lavendlas minnesider, som er et gratis tilbud til alle våre kunder, kan enkelt deles med andre. Her ligger informasjon om bisettelse, blomsterbestilling og minnesamvær. I tillegg til at alle kan legge ut sine hilsninger og minner her, kan siden også ta i mot påmeldinger til minnesamværet.

Hvem betaler for begravelsen dersom ingen kan betale?

Kommunen der avdøde bodde skal besørge gravferden, dersom det ikke finnes midler i boet. Dette gjelder såfremt den avdøde bodde i kommunen når døden inntraff. Dersom avdøde har bodd over seks måneder i annen kommune, for eksempel på et sykehjem, er det denne kommunen som har ansvaret. Dersom den avdøde verken hadde formue, forsikring, dødsbo eller pensjon som kan dekke for kostnadene ved en begravelse, kan det søkes om gravferdsstønad. Ytelsen er behovsprøvd, og søkes om hos NAV. Ytelsen dekker ikke minnesamvær.

Hva betyr “behovsprøvd”?

Behovsprøvd stønad vil si at stønaden blir redusert etter formue og forsikring som blir utbetalt på grunn av dødsfallet. Det samme gjelder tjenestepensjon og lignende som blir utbetalt i måneden etter dødsfallet. Du kan få opp til 26.011 kroner.

Hva er transportrefusjon? Og er det aktuelt for meg å søke?

Dersom avdøde er fraktet mer enn 20 kilometer innenfor egen kommune (nødvendig transport i forbindelse med gravlegging), kan pårørende søke om transportrefusjon. Da vil alle kostnader i forbindelse med frakt av avdøde bli dekket av NAV, mot en egenandel på 2601 kroner. Dette gjelder når avdøde var medlem av Folketrygden og døde i Norge. Vi i Lavendla informerer deg dersom du kan søke.

Hvor lang tid kan det gå fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

I henhold til Norges gravferdslov, skal kremasjon eller begravelse av avdøde skje innen 10 dager etter dødsfallet. Dersom det er utført kremasjon, må urnenedsettelse skje innen 6 måneder etter døden inntraff.

Begravelse med Lavendla

Å drive begravelsesbyrå er forbundet med faste kostnader som er høye når det kommer til lokaler og utstyr. Kostnader som i stor grad er uavhengig av hvor mange oppdrag begravelsesbyrået har.

Hos Lavendla prioriterer vi kundeservice og vårt online bestillingsverktøy, og vi har ikke det samme behovet for lokaler med attraktiv geografisk beliggenhet og dyrt utstyr – som ubrukte begravelsesbiler. Det betyr til syvende og sist lavere kostnader, for deg som kunde.

Vi tror at den beste bekreftelsen på at konseptet vårt fungerer, er vurderingene kundene våre gir oss. Gå gjerne inn og les disse.


BLA I VÅR PRODUKTKATALOG

Se vår Produktkatalog

Les mer om våre produkter og tjenester i vår produktkatalog.

Se produktkatalog


Møt våre rådgivere

Møt noen av Lavendlas rådgivere som står klare til å hjelpe deg. Du kan enkelt bestille et møte med en av dem, direkte via nettsiden.

Her er vi

Find din nærmeste begravelsesrådgivere

Populære artikler om begravelse

Sjekkliste ved dødsfall

Her finner du den komplette sjekklisten som tar for seg de 7 viktigste tingene du må gå gjennom ved planlegging av begravelse. Listen kan være en støtte for å kjenne på en struktur i dagene etter et dødsfall. Les mer her

Planlegging av begravelse

Vi vet hvor kaotisk og krevende det kan være å miste en som står deg nær. Det er mange beslutninger som skal tas, men du trenger ikke å stå for hele ansvaret på egenhånd. Les mer her

Hvordan kan en begravelsesrådgiver hjelpe?

Når en av dine kjære går bort, kan selv de minste ting virke uhåndterlige. Derfor er det viktig å finne en dyktig begravelsesrådgiver som har erfaring med å hjelpe og støtte pårørende når du skal ta et siste farvel. Les mer her

Vi kan hjelpe deg

Ring oss på 23 65 11 00 eller fyll inn skjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Katrine Bjerke – en av våre begravelsesrådgivere som du kan snakke med.