Hjem / Begravelse / Hvor mye koster en begravelse?

Begravelser fås i alle prisklasser, lik som de fleste andre av livets seremonielle feiringer. Alt avhenger av valgene de pårørende og eventuelt den avdøde tar. Vi veileder deg gjennom alternativene du har for begravelsen, og hva de koster.

Hvor mye koster en begravelse i gjennomsnitt?

Gjennomsnittlig koster en begravelse i Norge ca. 30.000 kr inkludert gravstein, dødsannonse og eventuelle juridiske kostnader som bobeholdning, booppgjør og arveskifte.

En begravelse uten seremoni koster ikke like mye som en kirkelig begravelse eller en borgerlig begravelse. En enkel begravelse kan koste fra ca 9.000 kroner. Da får du litt bistand av begravelsesrådgiveren din, men mye av det gjør du selv.

En begravelse med seremoni koster vanligvis mellom 18.000 – 30.000 kr. Forskjellen i pris avhenger av detaljer som valg av sted, blomsterdekorasjon, seremoni, forfriskninger under minnestunden med mer.

Til syvende og sist er det dine ønsker og økonomiske forhold som ligger til grunn for vårt arbeid, og det er vår oppgave å tilrettelegge for at du får ta den avskjed

en du ønsker. Les mer nedenfor om de vanligste spørsmålene om begravelseskostnader og om Lavendlas ulike begravelsespakker. Du kan også se vår prisliste etter prisopplysningsforskriften.

Kontakt oss om du har spørsmål

Se våre priser

Personlig tilpasset

En gravferd vi tilpasser helt etter dine ønsker. Se priseksempel på komplett gravferd innenfor NAVs behovsprøvde stønadsbeløp.

Prispakker på gravferd

Alle har rett til en verdig gravferd. Med vår lokalkunnskap har vi satt sammen komplette pakker til lave priser, når økonomien er viktig.

Uten seremoni

Pakkepris uten seremoni. Kiste og transport av avdøde til kremasjon. Seremoni kan fortsatt gjennomføres etter kremasjonen.

Spørsmål og svar

Hva påvirker kostnadene ved en begravelse?

Vanligvis koster en begravelse mellom NOK 18 000 – 27 000. Alt avhenger av hvilken type begravelse du ønsker og hvordan den er utformet. En begravelse uten seremoni er for eksempel rimeligere enn en kirkelig begravelse eller en borgerlig begravelse. I tillegg vil prisen blant annet påvirkes av:

– Transport til begravelseslokalet
– Valg av kiste eller urne
– Svøping
– Valg av gravstein
– Blomsterarrangement og andre dekorasjoner
– Transport for gravferd utenfor den avdødes kommune – dette dekkes normalt ikke av gravferdsgebyret
– Dødsannonse
– Boregister

Hvem holder begravelsesseremonien?

Den som holder en begravelsesseremoni vil være arrangøren. Han eller hun leder seremonien i henhold til den rekkefølgen han/hun har avtalt med pårørende. Det kan for eksempel være etter liturgien fra Den Norske kirke, borgerlig begravelse. Det kjennes vanligvis trygt å ha en arrangør som holder i alle trådene slik at pårørende rolig kan følge seremonien. Arrangøren kan også informere om når de oppmøtte skal stå, sitte eller synge.
Les mer om begravelsesseremonien her

Hvor mye koster kremering?

Prisene for kremering vil variere fra kommune til kommune. Så her er det lurt å forhøre seg med kommunen i forkant, hvilken avtale de har med det tilhørende krematoriet.
Les mer om kremering her

Hvem bestiller kirke, kapell eller annet lokale for seremonien?

Pårørende kan selv bestille time til begravelse i kirke, kapell eller annet lokale for seremonien. Det vanligste er imidlertid at bestilling av lokale går gjennom begravelsesbyrået.

Hvem sitt ansvar er det å informere om når begravelsen finner sted?

Det er den som arrangerer begravelsen, vanligvis nærmeste pårørende, som har i oppgave å informere andre pårørende om tidspunkt og andre detaljer rundt begravelsen. Mange mener at begravelsesbyrået bør varsle alle pårørende, men det er ikke tilfelle. På Lavendlas minnesider kan du dele viktig informasjon, og motta påmelding til minnestund m.m.

Hvem betaler for begravelsen dersom ingen kan betale?

I Norge er det slik at gravferdsloven stedfester ansvaret for å besørge en begravelse til kommunen den avdøde tilhørte. Dette gjelder såfremt den avdøde bodde i kommunen når døden inntraff. Og dersom den avdøde verken hadde formue, forsikring, dødsbo eller pensjon som kan dekke for kostnadene ved en begravelse, kan det søkes om gravferdsstønad. Ytelsen er behovsprøvd, og søkes om hos NAV

Hvor lang tid kan det gå fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

I henhold til Norges gravferdslov, skal kremasjon eller begravelse av avdøde skje innen 10 dager etter dødsfallet. Dersom det er utført kremasjon, må urnenedsettelse skje innen 6 måneder etter døden inntraff.

Begravelse med Lavendla

Å drive begravelsesbyrå er forbundet med faste kostnader som er høye når det kommer til lokaler og utstyr. Kostnader som i stor grad er uavhengig av hvor mange oppdrag begravelsesbyrået har.

Hos Lavendla prioriterer vi kundeservice og vårt online bestillingsverktøy, og vi har ikke det samme behovet for lokaler med attraktiv geografisk beliggenhet og dyrt utstyr – som ubrukte begravelsesbiler. Det betyr til syvende og sist lavere kostnader, for deg som kunde.

Vi tror at den beste bekreftelsen på at konseptet vårt fungerer, er vurderingene kundene våre gir oss. Gå gjerne inn og les disse hos Trustpilot:

lavendla begravning

BLA I VÅR PRODUKTKATALOG

Se vår Produktkatalog

Les mer om våre produkter og tjenester i vår produktkatalog.

Se produktkatalog


Møt våre rådgivere

Møt noen av Lavendlas rådgivere som står klare til å hjelpe deg. Du kan enkelt bestille et møte med en av dem, direkte via nettsiden.

La kjærligheten leve videre

Vi syns det er viktig å hylle livet som er levd. På minnesidene våre deler slektninger og venner personlige minner i form av hilsener, bilder og videoer. På minnesiden kan du også se på seremonien digitalt slik at flere slektninger og venner får mulighet til å si farvel.

Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside

Her er vi

Find din nærmeste gravferdskonsulent

Populære artikler om begravelse

Lavendla Begravningsbyra

Sjekkliste ved dødsfall

Her finner du den komplette sjekklisten som tar for seg de 7 viktigste tingene du må gå gjennom ved planlegging av begravelse. Listen kan være en støtte for å kjenne på en struktur i dagene etter et dødsfall. Les mer her

lavendla begravning

Planlegging av begravelse

Vi vet hvor kaotisk og krevende det kan være å miste en som står deg nær. Det er mange beslutninger som skal tas, men du trenger ikke å stå for hele ansvaret på egenhånd. Les mer her.

Hvordan kan en gravferdskonsulent hjelpe?

Når en av dine kjære går bort, kan selv de minste ting virke uhåndterlige. Derfor er det viktig å finne en dyktig gravferdskonsulent som har erfaring med å hjelpe og støtte pårørende når du skal ta et siste farvel. Les mer her.

Vi kan hjelpe deg

Ring oss på 23 65 11 00 eller fyll inn skjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig. En første samtale med oss er gratis.

Katrine Bjerke – en av våre gravferdskonsulenter som du kan snakke med.