Hjem / Begravelse / Hva koster en begravelse?

Som for alle livets seremonielle anledninger, får du også begravelser i alle prisklasser. Alt avhenger av hva den avdøde selv har ønsket, samt hva de pårørende til slutt velger. Vi veileder deg gjennom alternativene du har for gravferder, og hva de enkelte delene koster.

Hvor mye koster en begravelse i gjennomsnitt?

Gjennomsnittlig koster en begravelse i Norge ca. 35.000 kr inkludert gravstein og dødsannonse. De aller fleste gravferdene ligger mellom 25.000 og 50.000 kr, men det går også fint an å gjennomføre en bisettelse for omkring 9.000 kr.

Vi tilrettelegger for bisettelser både med og uten seremoni og vi har pakkeløsninger for deg som ønsker seremoni, men som har en begrenset økonomisk ramme.

En begravelse uten seremoni koster mindre enn en begravelse med seremoni. En bisettelse der bare det nødvendige skjer, kan koste fra 9.000 kroner. Det som ligger til grunn for vårt arbeid er dine ønsker for gravferden og de økonomiske forholdene. Det er vår oppgave å tilrettelegge for at du får ta den avskjeden du ønsker, og vi hjelper deg med valgene innenfor den rammen du har.

En begravelse med seremoni koster vanligvis mellom 25.000 – 50.000 kr. Forskjellen i pris avhenger av detaljer som valg av tid, sted, kiste, blomsterdekorasjon, type seremoni og om det skal være minnesamvær eller ikke. Se våre priseksempler.

Vi har satt sammen noen komplette pakker til lavere priser, både med og uten seremoni – der økonomien er viktig.

Les mer nedenfor om de vanligste spørsmålene om begravelseskostnader og om Lavendlas ulike tilbud innenfor personlig tilpasset (med seremoni), prispakker på gravferd (med seremoni) og pakkepriser uten seremoni.

Du kan også se vår prisliste etter prisopplysningsforskriften.

Ring oss på 23 65 11 00 om du har spørsmål

Se våre priser

Personlig tilpasset

En gravferd vi tilpasser helt etter dine ønsker. Se priseksempel på komplett gravferd innenfor NAVs behovsprøvde stønadsbeløp.

Prispakker på gravferd

Alle har rett til en verdig gravferd. Med vår lokalkunnskap har vi satt sammen komplette pakker til lave priser, når økonomien er viktig.

Uten seremoni

Pakkepris uten seremoni. Kiste og transport av avdøde til kremasjon. Seremoni kan fortsatt gjennomføres etter kremasjonen.

Spørsmål og svar

Hva påvirker kostnadene ved en begravelse?

Vanligvis koster en begravelse mellom 35.000 og 50.000 kroner. Alt avhenger av hvilken type begravelse du ønsker og hvordan den er utformet. Vi i Lavendla er tydelige på de ulike elementenes kostnader og prisen påvirkes av:
– Transport av avdøde
– Valg av kiste og eventuelt urne
– Seremonitype
– Programhefter
– Gravstein
– Blomsterarrangement og andre dekorasjoner
– Dødsannonse(r)
– Minnesamvær

Hvem holder begravelsesseremonien?

Fordelingen mellom et begravelsesbyrå og den som leder seremonien er at vi i Lavendla sørger for alt det praktiske som må til for at bisettelsen skjer etter pårørendes ønsker. Mens det er en prest eller en seremonileder fra for eksempel Humanetisk forbund eller Holistisk forbund som leder selve bisettelsen og blant annet holder minnetalen. Vi i Lavendla kan også ta på oss rollen som seremonileder.

Hvor mye koster kremering?

Prisen for kremasjon avhenger av hvilken kommune du bor i. I noen kommuner er dette gratis, mens andre tar betalt. Vi i Lavendla sjekker dette for deg, når dere har bestemt dere for kremasjon.
Les mer om kremering her

Hvem bestiller kirke, kapell eller annet lokale for seremonien?

Som regel er det vi i Lavendla som tar på oss alle praktiske oppgaver, som for eksempel det å bestille tid i kirke, kapell eller annet lokale for seremonien.

Hvem sitt ansvar er det å informere om når begravelsen finner sted?

Det er de nærmeste pårørende, som har i oppgave å informere andre pårørende om tidspunkt og andre detaljer rundt begravelsen. Lavendlas minnesider, som er et gratis tilbud til alle våre kunder, kan enkelt deles med andre. Her ligger informasjon om bisettelse, blomsterbestilling og minnesamvær. I tillegg til at alle kan legge ut sine hilsninger og minner her, kan siden også ta i mot påmeldinger til minnesamværet.

Hvem betaler for begravelsen dersom ingen kan betale?

Kommunen der avdøde bodde skal besørge gravferden, dersom det ikke finnes midler i boet. Dette gjelder såfremt den avdøde bodde i kommunen når døden inntraff. Dersom avdøde har bodd over seks måneder i annen kommune, for eksempel på et sykehjem, er det denne kommunen som har ansvaret. Dersom den avdøde verken hadde formue, forsikring, dødsbo eller pensjon som kan dekke for kostnadene ved en begravelse, kan det søkes om gravferdsstønad. Ytelsen er behovsprøvd, og søkes om hos NAV. Ytelsen dekker ikke minnesamvær.

Hva betyr “behovsprøvd”?

Behovsprøvd stønad vil si at stønaden blir redusert etter formue og forsikring som blir utbetalt på grunn av dødsfallet. Det samme gjelder tjenestepensjon og lignende som blir utbetalt i måneden etter dødsfallet. Du kan få opp til 26.011 kroner.

Hva er transportrefusjon? Og er det aktuelt for meg å søke?

Dersom avdøde er fraktet mer enn 20 kilometer innenfor egen kommune (nødvendig transport i forbindelse med gravlegging), kan pårørende søke om transportrefusjon. Da vil alle kostnader i forbindelse med frakt av avdøde bli dekket av NAV, mot en egenandel på 2601 kroner. Dette gjelder når avdøde var medlem av Folketrygden og døde i Norge. Vi i Lavendla informerer deg dersom du kan søke.

Hvor lang tid kan det gå fra et dødsfall inntreffer til begravelsen må skje?

I henhold til Norges gravferdslov, skal kremasjon eller begravelse av avdøde skje innen 10 dager etter dødsfallet. Dersom det er utført kremasjon, må urnenedsettelse skje innen 6 måneder etter døden inntraff.

Begravelse med Lavendla

Å drive begravelsesbyrå er forbundet med faste kostnader som er høye når det kommer til lokaler og utstyr. Kostnader som i stor grad er uavhengig av hvor mange oppdrag begravelsesbyrået har.

Hos Lavendla prioriterer vi kundeservice og vårt online bestillingsverktøy, og vi har ikke det samme behovet for lokaler med attraktiv geografisk beliggenhet og dyrt utstyr – som ubrukte begravelsesbiler. Det betyr til syvende og sist lavere kostnader, for deg som kunde.

Vi tror at den beste bekreftelsen på at konseptet vårt fungerer, er vurderingene kundene våre gir oss. Gå gjerne inn og les disse hos Trustpilot:


BLA I VÅR PRODUKTKATALOG

Se vår Produktkatalog

Les mer om våre produkter og tjenester i vår produktkatalog.

Se produktkatalog


Møt våre rådgivere

Møt noen av Lavendlas rådgivere som står klare til å hjelpe deg. Du kan enkelt bestille et møte med en av dem, direkte via nettsiden.

La minnene leve videre

Vi syns det er viktig å vise livet som er levd og gi etterlatte mulighet for å dele minner med hverandre. På våre minnesider kan alle dele personlige minner i form av hilsener, bilder og videoer. Via minnesiden kan også seremonien sees digitalt, slik at slektninger og venner som ikke får deltatt også får muligheten til å ta farvel.

Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside

Her er vi

Find din nærmeste gravferdskonsulent

Populære artikler om begravelse

Sjekkliste ved dødsfall

Her finner du den komplette sjekklisten som tar for seg de 7 viktigste tingene du må gå gjennom ved planlegging av begravelse. Listen kan være en støtte for å kjenne på en struktur i dagene etter et dødsfall. Les mer her

Planlegging av begravelse

Vi vet hvor kaotisk og krevende det kan være å miste en som står deg nær. Det er mange beslutninger som skal tas, men du trenger ikke å stå for hele ansvaret på egenhånd. Les mer her.

Hvordan kan en gravferdskonsulent hjelpe?

Når en av dine kjære går bort, kan selv de minste ting virke uhåndterlige. Derfor er det viktig å finne en dyktig gravferdskonsulent som har erfaring med å hjelpe og støtte pårørende når du skal ta et siste farvel. Les mer her.

Vi kan hjelpe deg

Ring oss på 23 65 11 00 eller fyll inn skjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Katrine Bjerke – en av våre gravferdskonsulenter som du kan snakke med.