23 65 11 00 Alle dager - hele døgnet
Hjem / Begravelse / Gravlegging

Gravlegging kan skje på mange ulike måter. Det som avgjør hvilke alternativer du kan velge mellom avhenger av om den avdøde skal nedsenkes i jorden eller kremeres.

Gravlegging innebærer at kisten med den avdøde eller urnen med asken etter den avdøde plasseres i jorden på en gravlund eller kirkegård. Når kisten senkes i jorden kalles det for kistebegravelse.

Hvis den avdøde ønsket kremasjon, kan urnen med asken gravlegges på mange forskjellige måter, for eksempel i en urnegrav eller anonym eller navnet minnelund.


Kan vi hjelpe deg?

Kan vi hjelpe deg? Ring oss på 23 65 11 00, eller fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.


Gravlegging versus jordfestelse

Mange forveksler begrepet jordfestelse med gravlegging. Jordfestelse er en gammel betegnelse for det vi i dag kaller begravelse, og blir også brukt om jordpåkastelse. Gravlegging er når den avdødes kropp blir gjenforent med jorden. En gravlegging er ulik avhengig av om kroppen har blitt kremert eller ikke. Den mest tradisjonelle formen for gravlegging er kistebegravelse, det vil si at kisten senkes ned i bakken for deretter å dekkes med jord. De senere årene har antallet kremasjoner steget, og i dag blir om lag 45 % av alle avdøde kremert før gravlegging. Når kroppen kremeres gravlegges den på en urnegrav, alternativt gravlegging i minnelund. Asken kan også spres i naturen, i så kalt askespredning.

Om den avdøde har blitt kremert, kan gravleggingen gjøres på fire ulike måter

 1. Kistegrav: I en kistegrav finnes det plass for både urner og kister. Om man allerede har en eksisterende kistegrav i familien, kan man altså gravlegge urnen i den.
 2. Urnegrav: I en urnegrav er det bare plass til urner. Her kan du gi graven en gravstein og plante blomster, akkurat som på en vanlig kistegrav.
 3. Minnelund: En minnelund er et bra alternativ for dere som ønsker å ha et minnesmerke med navneplate, men som samtidig ikke ønsker å ha et blomsterbed å ta vare på. Det er gravplassforvaltningen som har ansvaret for blomster og vedlikehold.
 4. Anonym minnelund: En anonym minnelund minner mye om en vanlig minnelund, men minnesmerket sier ikke noe om hvem som er gravlagt der. Dette innebærer at de etterlatte ikke får være til stede ved gravleggingen, og at det er ukjent hvor avdøde er gravlagt.

Planlegging av begravelse – eksempel i seks steg

 1. Kontakt oss enten via nettet eller på telefon. Da vil du høre fra oss snarest slik at du kan fortelle oss om dine ønsker og behov med tanke på gravferden.
 2. Enten avtaler vi et møte og fortsetter planleggingen der, eller vi tar alt over telefon eller videomøte. Etter møte sender vi en oppsummering på epost med alt vi har bestemt, samt anslag på kostnader og oppfølgingspunkter. Vi er hele tiden tilgjengelig for dine spørsmål og avklaringer.
 3. Vi i Lavendla bestiller så en kirke, et kapell eller et annet lokale der seremonien skal finne sted, og setter deg i kontakt med en prest, en humanistisk eller holistisk gravferdstaler eller en annen person som skal lede seremonien.
 4. Ved selve seremonien er vi representert med din personlige rådgiver samt en seremonivert som klargjør alt det praktiske, som å sette frem kiste/urne, legge frem blomster og tenne lys.
 5. Begravelsesseremonien finner sted i henhold til dine ønsker.
 6. Gravlegging skjer enten i forbindelse med seremonien, eller etter en kremasjon har blitt gjennomført. Du velger selv i hvilken type grav og om du ønsker en seremoni i forbindelse med dette.

Våre begravelsesrådgivere

Bestill time og møt Lavendlas rådgivere.

Våre vanligste begravelser

Personlig tilpasset

Gravferd tilpasset dine ønsker. Din personlige rådgiver kommer hjem til deg for planleggingsmøte.

 • Personlig planlegging og hjelp til organisering av gravferden
 • Furukiste
 • Transport til seremoni
 • Seremoni i valgfri kirke/kapell. Din rådgiver er vertskap
 • Valgfri kistedekorasjon
 • 50 programhefter
 • Kunngjøring av gravferden på minneside

Fra 32 484 kr

Enkel seremoni

Tilpasset gravferd til budsjett innenfor maksbeløpet av gravferdsstønaden.

 • Hjelp til planlegging og nødvendige begjæringer og bestillinger
 • Furukiste
 • Transport til utvalgt seremonisted
 • Seremoni på utvalgt seremonisted
 • 25 programhefter
 • Kistebukett

Fra 26 994 kr

Uten seremoni

Om du ikke ønsker offentlig seremoni eller om du ønsker seremonien etter kremasjonen.

 • Kremasjonskiste
 • Transport til krematorium
 • Hjelp til begjæring om kremasjon og eventuelt urnenedsettelse

Vi kan fortsatt hjelpe deg med urneseremoni eller askespredning på et senere tidspunkt.


Fra 11 995 kr


I priseksemplene gjelder én transport (inntil 20 km). Ved båretransport over 20 km kan du få dekket alle transportkostnadene, mot egenandel på 2670 kr. NAV kan også gi behovsprøvd gravferdsstønad på inntil 26 699 kr. Offentlige avgifter, som for eksempel kremasjonsavgift og avgift for utenbysboende kan tilkomme.

La minnene leve videre

Vi syns det er viktig å vise livet som er levd og gi etterlatte mulighet for å dele minner med hverandre.

På våre minnesider kan alle dele personlige minner i form av hilsener, bilder og videoer.

Via minnesiden kan også seremonien sees digitalt, slik at slektninger og venner som ikke får deltatt også får muligheten til å ta farvel.

Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside
Vis minneside

Kan vi hjelpe deg?

Kan vi hjelpe deg? Ring oss på 23 65 11 00, eller fyll ut skjemaet så kontaktar vi dig.